Grupa GEFCO: wyniki finansowe za rok 2016

C

30-05-2017

Grupa GEFCO  w 2016 r. wypracowała obrót w wysokości 4,2 mld euro.

Grupa GEFCO  w 2016 r. wypracowała obrót w wysokości 4,2 mld euro.

„Rok 2016 był dla Grupy GEFCO znakomitym okresem. Wyniki finansowe potwierdzają słuszność naszych decyzji strategicznych w obszarze działań handlowych, jak i operacyjnych, a także odzwierciedlają umiejętność generowania wartości dla naszych klientów na wszystkich etapach łańcucha dostaw, dzięki czemu mogą oni zwiększać swoją konkurencyjność. Ponadto, po zredefiniowaniu naszej oferty rynkowej, poszerzyliśmy grono naszych klientów z branży przemysłowej a jednocześnie wzmocniliśmy relacje partnerskie z naszymi dotychczasowymi klientami” – komentuje Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO.

Najważniejsze wyniki finansowe

W 2016 r. obrót Grupy GEFCO przekroczył 4,2 mld euro, co oznacza wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost jest wypadkową sprzyjających warunków panujących na europejskim rynku motoryzacyjnym oraz mocnego skoncentrowania się GEFCO na klientach strategicznych.

Wskaźnik EBITDA w 2016 r. wyniósł 172,8 mln euro, co oznacza wzrost o 32,1% w stosunku do roku 2015. Ta znacząca poprawa rentowności wynika z realizacji proaktywnej strategii Grupy w zakresie optymalizacji zakupów i ciągłego obniżania kosztów stałych. Jest to zgodne z przyjętym w połowie 2014 r. planem rozwoju opartym na większej elastyczności kosztowej oraz modelu biznesu małonakładowego asset-light.

Kluczowe czynniki wzrostu Grupy opierają się na rozwoju strategii biznesowej GEFCO skoncentrowanej na elastyczności kosztów i doskonałości operacyjnej, a także na lepszej polityce inwestycyjnej. To podejście, połączone z zaangażowaniem i pracą zespołów handlowych, wzmocniły pozycję Grupy jako jednego z dziesięciu najlepszych europejskich integratorów logistyki oraz globalnego lidera w zakresie logistyki pojazdów gotowych (FVL).

Dywersyfikacja motorem rozwoju

Wyniki Grupy za rok 2016 odzwierciedlają trafność strategii dywersyfikacji, jak również jakość jej realizacji. Grupa GEFCO specjalizująca się w logistyce produktów branży motoryzacyjnej, jest partnerem wielu wiodących międzynarodowych producentów i dostawców sektora przemysłowego, którzy powierzyli jej zarządzanie i optymalizację złożonych łańcuchów dostaw. Nowe umowy podpisane w 2016 r. z Renault Nissan, VWG Audi, TOYOTA, BMW i Talgo potwierdzają, że rozwiązania logistyczne GEFCO są innowacyjne, konkurencyjne i efektywne.

Kolejnym wyrazem uznania dla jakości usług GEFCO jest podpisana z Grupą PSA umowa na wyłączność o wartości 8 mld euro. Zgodnie z jej zapisami przez ponad pięć lat GEFCO będzie wspierać globalny rozwój swojego klienta, optymalizując jego międzynarodowy łańcuch dostaw. Umowa dotyczy opracowania i realizacji rozwiązań logistycznych i transportowych dla trzech marek Grupy PSA: Peugeot, Citroën i DS. Umowa obejmuje również zarządzanie i optymalizację całego łańcucha dostaw, od dostarczania komponentów do zakładów produkcyjnych i montażowych aż po dystrybucję gotowych pojazdów i części zamiennych.

Zgodnie ze strategią dywersyfikacji GEFCO podpisało w 2016 r. nowe kontrakty z klientami z różnych branż. m.in. elektroniki i wyposażenia domu (Whirpool, TPV Technology), zdrowia i urody (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen [Lekarze Bez Granic, Holandia], CEVA Santé Animale Romania).

Globalna ekspansja

Dzięki międzynarodowej sieci obejmującej 300 lokalizacji GEFCO oferuje spersonalizowane rozwiązania logistyczne wspierające rozwój swoich klientów. Integracja z IJS Global, holenderskim ekspertem w transporcie morskim i lotniczym, zakończona sukcesem w 2016 r. wzmocniła globalną obecność GEFCO i dostępność oferty Grupy w największych na świecie obszarach korzystających z tego typu usług transportowych w Chinach, Azji Południowej, Australii oraz w USA.

Przejęcie IJS Global umożliwiło Grupie zwiększenie do 45 liczby spółek zależnych i konkurowanie o klientów z różnych branż przemysłu dzięki globalnej ofercie logistycznej dostępnej na pięciu kontynentach. Przejęcie holenderskiej firmy wyspecjalizowanej w transporcie farmaceutyków, zaawansowanych technologii i produktów dla przemysłu lotniczego oraz kosmonautyki przyspieszyło ponadto dywersyfikację portfela klientów GEFCO.

Perspektywy

Działając w ogólnie sprzyjających warunkach ekonomicznych Grupa GEFCO dąży do wzrostu i wypracowania pozytywnych wyników finansowych w 2017 roku, w szczególności w oparciu o:
• umiejętność zaspokajania wymagań klientów poprzez doskonałość operacyjną;
• efektywne zarządzanie kosztami połączone z elastycznym modelem biznesowym i globalną siecią, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby klientów z różnych branż.

„W 2016 r. na współpracę z Grupą GEFCO zdecydowali się nowi strategiczni klienci, co świadczy o naszej atrakcyjności i doświadczeniu w optymalizacji złożonych łańcuchów dostaw na skalę ogólnoświatową. W roku 2017 naszym celem jest rozwój działalności w zakresie logistyki pojazdów gotowych przy jednoczesnym gromadzeniu doświadczeń w segmentach transportu drogowego, magazynowania i opakowań zwrotnych, transportu morskiego i lotniczego oraz 4PL poprzez testowanie nowych technologii i podejmowanie współpracy z nowymi partnerami. W związku z tym GEFCO będzie wzmacniać działalność e-commerce w obszarze produktów złożonych i logistyki zaopatrzenia” – podsumowuje Luc Nadal, Prezes Zarządu Grupy GEFCO.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C