Grupa PEKAES przyspiesza rozwój

C

29-08-2011

  W II kwartale 2011 r. wskaźnik EBITDA Grupy PEKAES wyniósł 3,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 25%, porównując do analogicznego okresu roku poprzedniego. Realizacja założonej strategii pozwoliła grupie osiągnąć prawie 15% wzrost przychodów z działalności podstawowej.     W drugim kwartale 2011 r. Grupa PEKAES realizowała przyjęte w ubiegłym roku cele strategiczne, skupiając się na działalności podstawowej. Przychody w segmencie TSL wyniosły 121,91 mln PLN i były o 14,6% wyższe niż w II kwartale 2010 roku. EBITDA, nawet po korekcie o zdarzenia jednorazowe, wzrósł o 9% (przed korektą o zdarzenia jednorazowe wzrost wyniósł 25%). Został on osiągnięty dzięki zwiększeniu średnich stawek usług oraz rosnącym wolumenom w segmencie przewozów drobnicowych (LTL). Dzięki wyraźnej poprawie działalności operacyjnej Grupy PEKAES i dodatnim przepływom pieniężnym, na koniec czerwca 2011 r. spółka dysponowała 90,7 mln PLN wolnej gotówki. - Poprawa efektywności biznesowej, bardzo niskie zadłużenie oraz ponad 90 mln złotych gotówki w kasie spółki, pokazuje wysoki potencjał i stabilne fundamenty Grupy PEKAES. W drugiej połowie roku będziemy kontynuować realizację naszych planów, skupiając się na generowaniu wartości dla akcjonariuszy - powiedział Jacek Machocki, prezes zarządu Grupy PEKAES. W ciągu minionych trzech miesięcy spółka kontynuowała optymalizację działalności biznesowej. Wprowadzono nowy, korzystny zarówno dla pracowników, jak i firmy, system wynagradzania i premiowania pracowników, renegocjowano umowy z klientami, którzy nie byli dla spółki rentowni. PEKAES wdrożył także systemy poprawy jakości usług, co ustabilizowało wskaźniki jakości na wysokim poziomie. Zgodnie z zapowiedziami, kontynuowano także proces uporządkowywania struktury Grupy.

 

pekaes

W II kwartale 2011 r. wskaźnik EBITDA Grupy PEKAES wyniósł 3,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 25%, porównując do analogicznego okresu roku poprzedniego. Realizacja założonej strategii pozwoliła grupie osiągnąć prawie 15% wzrost przychodów z działalności podstawowej.

PROMOCJA

PROMOCJA

 

 

W drugim kwartale 2011 r. Grupa PEKAES realizowała przyjęte w ubiegłym roku cele strategiczne, skupiając się na działalności podstawowej. Przychody w segmencie TSL wyniosły 121,91 mln PLN i były o 14,6% wyższe niż w II kwartale 2010 roku. EBITDA, nawet po korekcie o zdarzenia jednorazowe, wzrósł o 9% (przed korektą o zdarzenia jednorazowe wzrost wyniósł 25%). Został on osiągnięty dzięki zwiększeniu średnich stawek usług oraz rosnącym wolumenom w segmencie przewozów drobnicowych (LTL).

Dzięki wyraźnej poprawie działalności operacyjnej Grupy PEKAES i dodatnim przepływom pieniężnym, na koniec czerwca 2011 r. spółka dysponowała 90,7 mln PLN wolnej gotówki. – Poprawa efektywności biznesowej, bardzo niskie zadłużenie oraz ponad 90 mln złotych gotówki w kasie spółki, pokazuje wysoki potencjał i stabilne fundamenty Grupy PEKAES. W drugiej połowie roku będziemy kontynuować realizację naszych planów, skupiając się na generowaniu wartości dla akcjonariuszy – powiedział Jacek Machocki, prezes zarządu Grupy PEKAES.


W ciągu minionych trzech miesięcy spółka kontynuowała optymalizację działalności biznesowej. Wprowadzono nowy, korzystny zarówno dla pracowników, jak i firmy, system wynagradzania i premiowania pracowników, renegocjowano umowy z klientami, którzy nie byli dla spółki rentowni. PEKAES wdrożył także systemy poprawy jakości usług, co ustabilizowało wskaźniki jakości na wysokim poziomie. Zgodnie z zapowiedziami, kontynuowano także proces uporządkowywania struktury Grupy.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C