Hillebrand rozwija zrównoważone łańcuchy dostaw

C

27-07-2020

Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku beverage, zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Hillebrand, światowy operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku beverage, zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonych łańcuchów dostaw.

 

 

 

Firma wyznaczyła sobie konkretne cele ukierunkowane na ekologicznie rozwiązania w zakresie masowego transportu płynów z wykorzystaniem elastycznych zbiorników – flexitanków.

Działania na rzecz ochrony środowiska wpisane są w strategię odpowiedzialnego biznesu Hillebrand. Wśród celów, jakie postawiła sobie firma, jest zmniejszenie o 45% emisji CO2 na jeden kontener do 2025 roku (w stosunku do 2008 r.), recykling 75% wszystkich własnych flexitanków do 2022 roku i odzyskanie 75% grodzi zabezpieczających w roku 2021. Obecnie 95% flexitanków do transportu wina dostarczanych do Wielkiej Brytanii lub Australii poddawanych jest mechanicznemu recyklingowi i ponownie wykorzystywanych. Hillebrand będzie współpracować na zasadach partnerstwa z największymi firmami zajmującymi się gospodarką odpadami. To ma ułatwić operatorowi przygotowanie rozwiązań w zakresie odzysku i recyklingu flexitanków na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Firma będzie angażować się też w projekty (platformy) związane z recyklingiem poliolefin i opracowywaniem nowych technologii odzysku.

 

Flexitanki a ISO tanki– wskaźniki emisji CO2

Hillebrand nawiązał współpracę partnerską z firmą Carbon Footprint Ltd, specjalizującą się w doradztwie środowiskowym, aby zbadać emisję CO2 flexitanków podczas całego cyklu ich użytkowania, z uwzględnieniem materiału, z którego są wykonane oraz metod utylizacji i odzysku. Do badań użyto czterech rodzajów własnych flexitanków Hillebranda o pojemności 24 tys. litrów. Porównano je z ISO tankami o tej samej pojemności. Pod uwagę brane były te same miejsca odbioru i dostaw, a także i to, że okres użytkowania ISO tanka wynosi 82,5 cykli.

Uśredniając przebieg tras i realizacji tej samej dostawy, flexitanki firmy Hillebrand odpowiadały za emisję ok. 6061 kg CO2, podczas gdy ISO tanki ok. 6702 kg CO2. To pokazuje, że flexitanki mają mniejszy wpływ na środowisko w zakresie emisji CO2. W badaniu stwierdzono też, że główne różnice w poziomie emisji między tymi dwoma rodzajami zbiorników wynikają z odmiennych procesów dystrybucji. Można to wytłumaczyć tym, że 20 stopowe ISO tanki są cięższe niż łączna waga flexitanka wraz z grodzią zabezpieczającą firmy Hillebrand, przy wykorzystaniu go w 20 stopowym kontenerze. Dodatkowo „ISO tanki często muszą być przewożone na dłuższych dystansach, na załadunek z depotu i z powrotem, po rozładunku”, uzasadnia w raporcie Carbon Footprint, „podczas gdy 20 stopowe kontenery z flexitankami już nie, gdyż można je transportować do utylizacji zbiorczo”.

Hillebrand odpowiada za utylizację własnych flexitanków. W zeszłym roku 52% z nich zostało poddanych recyklingowi, głównie mechanicznemu. To wiązało się z emisją 6,75 kg CO2, niższą niż w przypadku 7,27 kg CO2, które powstały podczas czyszczenia zbiornika ISO. Jego jednorazowe umycie wymaga zużycia 2,5 tys. litrów wody i 2,5 kg detergentu.

 

Hillebrand wzmacnia usługi frachtu morskiego

Obecnie 90% światowego handlu odbywa się za pomocą frachtu morskiego. O jego wyborze do masowych przewozów różnego rodzaju płynów decyduje wiele czynników. Najważniejsza jest pojemność, wpływ na środowisko i koszty. Na pokładzie statku można przetransportować od 18 do 30 tys. kontenerów, a w każdym kontenerze zmieści się 10 tys. butelek wina lub 24 tys. litrów dowolnej cieczy.

– Możliwość planowania z wyprzedzeniem i uwzględniania czasu przewozu towarów drogą morską nie tylko chroni środowisko naturalne, ale jest też korzystne ekonomicznie. Chcemy rozwijać usługi frachtu morskiego dla branży beverage, nie tylko w zakresie ładunków masowych. W przypadku dostaw mniejszych niż jeden kontener, rozwiązaniem jest serwis drobnicowy Hillebrand dla alkoholi, obejmujący ponad 120 szlaków handlowych na świecie. Dzięki doświadczeniu w obsłudze tego rynku możemy wspierać klientów w wypełnianiu formalności i odpraw celnych, ocenie ryzyka związanego z temperaturą w czasie transportu, organizacji dostawy do portu. Doradzimy jak najlepiej ochronić ładunek przed wstrząsami termicznymi i wilgocią. Dzięki aplikacji myHillebrand nasi klienci mogą sprawdzić nie tylko status ładunku czy dokumentację, ale także dane o emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych – podsumowuje Piotr Ulatowski, kierownik operacyjny i ds. obsługi klientów, Hillebrand Poland.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C