I Forum Innowacji Transportowych – konferencja

C

26-11-2012

  11 grudnia 2012 roku  stolica Małopolski - Kraków - będzie miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy  polskimi i zagranicznymi  specjalistami, poszukującymi możliwości pełnego wykorzystania potencjału transportowego krajów Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej. Wtedy bowiem, w Centrum Konferencyjnym Holiday Inn Express odbędzie I Forum Innowacji Transportowych - "Dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju". TSL Biznes objął wydarzenie patronatem medialnym.       W okresie do 2020 roku projekty innowacyjne skierowane na rozwój infrastruktury transportowej Polski będą miały szczególne szanse na uzyskanie dofinansowania unijnego i krajowego. I Forum Innowacji Transportowych odpowie na potrzeby sektora publicznego i prywatnego prezentując szereg konkretnych projektów transportowych - innowacyjnych pod względem technologii i techniki, zarządzania oraz finansów. Projekty te są wdrażane w różnych regionach Polski w zróżnicowanej formie, w tym w postaci Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Forum jest pierwszym z długookresowych działań Centrum Innowacji Transportowych (CIT) - międzysektorowej platformy współpracy  i wymiany doświadczeń dla instytucji publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Inicjatorem i koordynatorem CIT jest Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Podczas Forum odbędzie się wręczenie Nagrody Innowacyjności w Transporcie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do dnia  5 grudnia 2012 roku. Potwierdzenie udziału: rejestracja na stronie  www.foruminnowacji.info.pl lub pod adresem: cati@cati.org.pl

 

innowacje111 grudnia 2012 roku  stolica Małopolski – Kraków – będzie miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy  polskimi i zagranicznymi  specjalistami, poszukującymi możliwości pełnego wykorzystania potencjału transportowego krajów Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej. Wtedy bowiem, w Centrum Konferencyjnym Holiday Inn Express odbędzie I Forum Innowacji Transportowych – “Dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju”. TSL Biznes objął wydarzenie patronatem medialnym.

 

 

 


W okresie do 2020 roku projekty innowacyjne skierowane na rozwój infrastruktury transportowej Polski będą miały szczególne szanse na uzyskanie dofinansowania unijnego i krajowego.


I Forum Innowacji Transportowych odpowie na potrzeby sektora publicznego i prywatnego prezentując szereg konkretnych projektów transportowych – innowacyjnych pod względem technologii i techniki, zarządzania oraz finansów. Projekty te są wdrażane w różnych regionach Polski w zróżnicowanej formie, w tym w postaci Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).


Forum jest pierwszym z długookresowych działań Centrum Innowacji Transportowych (CIT) – międzysektorowej platformy współpracy  i wymiany doświadczeń dla instytucji publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Inicjatorem i koordynatorem CIT jest Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI).


Podczas Forum odbędzie się wręczenie Nagrody Innowacyjności w Transporcie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do dnia  5 grudnia 2012 roku.

Potwierdzenie udziału: rejestracja na stronie  www.foruminnowacji.info.pl lub pod adresem: cati@cati.org.pl

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C