I kwartał 2016 OT Logistics

C

14-05-2016

Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała w I kw. 2016 roku 176,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podczas gdy zysk netto wyniósł ok. 3,0 mln zł. Grupa wdraża nową strategię rozwoju, która ma umocnić jej pozycję w branży TSL w Polsce i Europie.         W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 176,3 mln zł przychodów wobec 186,0 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto spółki sięgnął niemal 3,0 mln zł wobec 6,1 mln zł rok temu. Po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń jednorazowych, znormalizowany zysk netto wyniósł 3,3 mln zł wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. Wśród zdarzeń jednorazowych w I kwartale, które obniżyły wynik są m. in. koszty reorganizacji Grupy, zwiększone inwestycje, a także wyższe koszty obsługi zadłużenia. Pozytywny wpływ na wynik miało przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych. Wynik EBITDA w I kwartale 2016 roku sięgnął 17,3 mln zł wobec 17,6 mln zł po pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 9,8% wobec 9,5% rok wcześniej.   - Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics w pierwszym kwartale w części wpłynęła utrzymująca się niekorzystna koniunktura na rynku węgla (zwłaszcza w imporcie) i stali. Wyższy udział spedycji w przychodach wpłynął na niższą procentową marżę. Zważywszy na sytuację rynkową, szczególnie cieszy wzrost wolumenu przeładunków w naszym porcie w Gdyni o 1/5 wobec I kw. 2015 roku - mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics - I kwartał roku tradycyjnie był nieco słabszy, ale liczymy, że działania optymalizacyjne i realizacja nowej strategii rozwoju przyczynią się do poprawy naszych wyników w kolejnych kwartałach. Na początku maja podpisaliśmy warunkową umowę przejęcia spółki Sealand Logistics, planujemy wzmocnić nasze kompetencje i zwiększyć skalę działalności w segmencie spedycji kontenerowej. Przyglądamy się podmiotom z branży logistycznej i rozważamy potencjalne akwizycje, które wzmocnią naszą pozycję rynkową. - Powołaliśmy również w Chorwacji spółkę C.Hartwig Adria. Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe. Spółka zajmie się szeroko rozumianym transportem lądowym i morskim, spedycją, magazynowaniem oraz pośrednictwem celnym. Proces rejestracji C.Hartwig Adria powinien się zakończyć w drugiej połowie maja br. - dodaje Zbigniew Nowik. Mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego, poziom przeładunku towarów w OT Port Gdynia wyniósł w I kw. br. 840 tys. ton, co stanowi poprawę o 21% r/r porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. W gdyńskim porcie wzrosła obsługa m.in. towarów agro (śruta sojowa i zboża) o 34 tys. ton do 344 tys. ton. Nastąpił również wzrost przeładunku koksu o 65 tys. ton do 141 tys. ton. Spadek przeładunków o 5% zanotował OT Port Świnoujście, w większym stopniu zależny od przeładunku takich towarów jak węgiel czy rudy metali. Jednak dzięki korzystnemu miksowi przychodów uzyskał wyższe marże w kwartale i wysoki łączny wynik na działalności.   Największy udział w strukturze przychodów Grupy w I kw. miały usługi spedycyjne: 57%, przewozy i inne usługi transportowe: 28% oraz usługi portowe (przeładunki i składowanie towarów): 11%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki z Grupy generują ok. 3% przychodów OT Logistics.  

OT Logistics zdjecie 1Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała w I kw. 2016 roku 176,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podczas gdy zysk netto wyniósł ok. 3,0 mln zł. Grupa wdraża nową strategię rozwoju, która ma umocnić jej pozycję w branży TSL w Polsce i Europie.

 

 

 

 

W pierwszych trzech miesiącach br. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 176,3 mln zł przychodów wobec 186,0 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto spółki sięgnął niemal 3,0 mln zł wobec 6,1 mln zł rok temu. Po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń jednorazowych, znormalizowany zysk netto wyniósł 3,3 mln zł wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. Wśród zdarzeń jednorazowych w I kwartale, które obniżyły wynik są m. in. koszty reorganizacji Grupy, zwiększone inwestycje, a także wyższe koszty obsługi zadłużenia. Pozytywny wpływ na wynik miało przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych. Wynik EBITDA w I kwartale 2016 roku sięgnął 17,3 mln zł wobec 17,6 mln zł po pierwszych trzech miesiącach roku ubiegłego. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 9,8% wobec 9,5% rok wcześniej.

 

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics w pierwszym kwartale w części wpłynęła utrzymująca się niekorzystna koniunktura na rynku węgla (zwłaszcza w imporcie) i stali. Wyższy udział spedycji w przychodach wpłynął na niższą procentową marżę. Zważywszy na sytuację rynkową, szczególnie cieszy wzrost wolumenu przeładunków w naszym porcie w Gdyni o 1/5 wobec I kw. 2015 roku – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics – I kwartał roku tradycyjnie był nieco słabszy, ale liczymy, że działania optymalizacyjne i realizacja nowej strategii rozwoju przyczynią się do poprawy naszych wyników w kolejnych kwartałach. Na początku maja podpisaliśmy warunkową umowę przejęcia spółki Sealand Logistics, planujemy wzmocnić nasze kompetencje i zwiększyć skalę działalności w segmencie spedycji kontenerowej. Przyglądamy się podmiotom z branży logistycznej i rozważamy potencjalne akwizycje, które wzmocnią naszą pozycję rynkową.

– Powołaliśmy również w Chorwacji spółkę C.Hartwig Adria. Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe. Spółka zajmie się szeroko rozumianym transportem lądowym i morskim, spedycją, magazynowaniem oraz pośrednictwem celnym. Proces rejestracji C.Hartwig Adria powinien się zakończyć w drugiej połowie maja br. – dodaje Zbigniew Nowik.

Mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego, poziom przeładunku towarów w OT Port Gdynia wyniósł w I kw. br. 840 tys. ton, co stanowi poprawę o 21% r/r porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. W gdyńskim porcie wzrosła obsługa m.in. towarów agro (śruta sojowa i zboża) o 34 tys. ton do 344 tys. ton. Nastąpił również wzrost przeładunku koksu o 65 tys. ton do 141 tys. ton. Spadek przeładunków o 5% zanotował OT Port Świnoujście, w większym stopniu zależny od przeładunku takich towarów jak węgiel czy rudy metali. Jednak dzięki korzystnemu miksowi przychodów uzyskał wyższe marże w kwartale i wysoki łączny wynik na działalności.

 

Największy udział w strukturze przychodów Grupy w I kw. miały usługi spedycyjne: 57%, przewozy i inne usługi transportowe: 28% oraz usługi portowe (przeładunki i składowanie towarów): 11%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki z Grupy generują ok. 3% przychodów OT Logistics.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C