I Studencka Międzynarodowa Konferencja “POLLOGUS”

C

15-11-2010

{modal href="/images/stories/pollogus1_big.jpg"}{/modal}Studencka Międzynarodowa Konferencja "POLLOGUS" to nowa forma w organizowanych w Polsce konferencji naukowych. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada 2010 r., a jej tematem przewodnim będzie: "Pomoc humanitarna w ujęciu logistyczno - politologicznym".   Głównymi organizatorami są: Koło Naukowe Młodych Logistyków "Just In Time", Koło Naukowe "Homo Politicus" oraz Koło Naukowe "Humanitas" działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.     Celami Studenckiej Międzynarodowej Konferencji - POLLOGUS 2010 są: ukazanie organizacji pomocy humanitarnej w odniesieniu do międzynarodowej sytuacji politycznej; przedstawienie działalności sił militarnych w czasach pokoju; przedstawienie roli logistyki w obliczu kryzysu; ukazanie jak funkcjonują pozarządowe organizacje humanitarne;  przedstawienie stopnia udziału agencji rządowych w pomocy ofiarom klęsk żywiołowych; przedstawienie sposobów zaopatrzenia społeczeństwa w środki pierwszej pomocy podczas kataklizmów. Poprzez tą konferencję studenci logistyki mają zaszczyt promować ideę pomocy humanitarnej, a także zaznaczyć istotność logistyki w szerokim jej spektrum zastosowania (logistyka krwiodawstwa, logistyka wojskowa, logistyka humanitarna oraz zarządzanie kryzysowe). Podczas pierwszego dnia konferencji organizowany jest panel dyskusyjny pomiędzy gośćmi, a studentami. Tego dnia prowadzone będą również odczyty przygotowanych przez gości referatów, zakończone imprezą integracyjną. Drugi dzień przebiegnie na zwiedzanie trzeciego co do wielkości zamku w Polsce i perły Dolnego Śląska jakim jest Zamek Książ. Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji zagranicznych gości. Jednym z prelegentów bedzie Josep Miquel Puertas Salas, wykładowca pochodzący z Hiszpanii, obecnie wykładowca z Vytautas Magnus University w Kownie (Litwa). Tematem jego wystąpienia będzie: "The dark side of the humanitarian aid. Human Rights or neocolonialism?". Drugi z zaproszonych gości to Daniel Jacob Essel, student z Niemiec z University of Applied Sciences Hof, który przedstawi: "The role of the German military in the humanitarian aid". Wśród gości specjalnych znajdzie się również przedstawicielka Parlamentu Europejskiego - Lidia Geringer de Oedenberg, Poseł od Parlamentu Europejskiego, Kwestora Parlamentu Europejskiego.


{modal href=”/images/stories/pollogus1_big.jpg”}{/modal}Studencka Międzynarodowa Konferencja “POLLOGUS” to nowa forma w organizowanych w Polsce konferencji naukowych. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18 – 19 listopada 2010 r., a jej tematem przewodnim będzie: “Pomoc humanitarna w ujęciu logistyczno – politologicznym”.

 

Głównymi organizatorami są: Koło Naukowe Młodych Logistyków “Just In Time”, Koło Naukowe “Homo Politicus” oraz Koło Naukowe “Humanitas” działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.


 

 

Celami Studenckiej Międzynarodowej Konferencji – POLLOGUS 2010 są:


  • ukazanie organizacji pomocy humanitarnej w odniesieniu do międzynarodowej sytuacji politycznej;
  • przedstawienie działalności sił militarnych w czasach pokoju;
  • przedstawienie roli logistyki w obliczu kryzysu;
  • ukazanie jak funkcjonują pozarządowe organizacje humanitarne; 
  • przedstawienie stopnia udziału agencji rządowych w pomocy ofiarom klęsk żywiołowych;
  • przedstawienie sposobów zaopatrzenia społeczeństwa w środki pierwszej pomocy podczas kataklizmów.

Poprzez tą konferencję studenci logistyki mają zaszczyt promować ideę pomocy humanitarnej, a także zaznaczyć istotność logistyki w szerokim jej spektrum zastosowania (logistyka krwiodawstwa, logistyka wojskowa, logistyka humanitarna oraz zarządzanie kryzysowe). Podczas pierwszego dnia konferencji organizowany jest panel dyskusyjny pomiędzy gośćmi, a studentami. Tego dnia prowadzone będą również odczyty przygotowanych przez gości referatów, zakończone imprezą integracyjną. Drugi dzień przebiegnie na zwiedzanie trzeciego co do wielkości zamku w Polsce i perły Dolnego Śląska jakim jest Zamek Książ.


Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji zagranicznych gości. Jednym z prelegentów bedzie Josep Miquel Puertas Salas, wykładowca pochodzący z Hiszpanii, obecnie wykładowca z Vytautas Magnus University w Kownie (Litwa). Tematem jego wystąpienia będzie: “The dark side of the humanitarian aid. Human Rights or neocolonialism?”. Drugi z zaproszonych gości to Daniel Jacob Essel, student z Niemiec z University of Applied Sciences Hof, który przedstawi: “The role of the German military in the humanitarian aid”. Wśród gości specjalnych znajdzie się również przedstawicielka Parlamentu Europejskiego – Lidia Geringer de Oedenberg, Poseł od Parlamentu Europejskiego, Kwestora Parlamentu Europejskiego.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C