INELO News, czyli informacje o transporcie w czasie pandemii

C

26-03-2020


Z dzisiejszej aktualizacji dowiemy się m. in. czy wraca kwarantanna dla kierowców, o nowych wytycznych Głównego Inspektoratu Pracy oraz Komisji Europejskiej w sprawie transportu, nowych zasadach BHP oraz ustaleniach w związku z Pakietem Mobilności w czasie walki z koronawirusem.

 

Eksperci INELO przygotowali tabelę ze szczegółami odstępstw od przepisów czasu pracy w poszczególnych krajach jak również interaktywną mapę dostępną w Internecie z wszystkimi sprawdzonymi informacjami.

Mateusz Włoch, Grupa INELO:

Czy od najbliższego piątku wraca kwarantanna dla kierowców?

W nawiązaniu do licznych pytań i obaw w tej sprawie odpowiedź jest jasna
oraz brzmi: nie.
Zamieszanie wzięło się zapewne ze złego lub niepełnego zrozumienia niektórych zmian rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii w Polsce z 24.03.2020. Najnowsze rozporządzenie uchyla § 2 ust. 6 pkt. 1 z poprzedniej wersji  tego dokumentu z 20 marca, co prezentuje się następująco:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf

Dodatkowo, w mocy pozostaje fakt, że kierowca nie musi przejeżdżać granicy samochodem ciężarowym. Nawet jeśli będzie przekraczał granicę samochodem osobowym nie zostanie skierowany na kwarantannę. Dotyczy to także kierowców tzw. busów do 3,5 tony. Wymagane jednak jest żeby dana osoba udowodniła, że wykonuje pracę jako kierowca międzynarodowy.

Link: https://gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/zasady-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych/

Kamil Wolański, Grupa INELO:

24.03.2020 r. premier Morawiecki w specjalnym oświadczeniu poinformował o specjalnych zasadach bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Z uwagi na to pojawiły się pierwsze pytania i obawy czy istnieje konieczność udokumentowania (w formie pisemnej np. od pracodawcy) ważnych powodów opuszczenia miejsca zamieszkania. Na ten moment polski rząd nie wprowadził takiego obowiązku – będziemy informować o ewentualnych zmianach.

Link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Oświadczenia o celu podróżowania wprowadziła m.in. Francja, o czym możemy przeczytać tutaj: https://www.ocrk.pl/aktualnosci/francja-zmiany-w-dotychczasowych-srodkach-walki-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-covid-19/.

 Aktualizacja wytycznych GIP, łagodniejsze podejście do BHP

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości pracy bez aktualnych okresowych badań lekarskich (warunek: wydane skierowanie dla pracownika). Niestety, nie ma to w tej chwili zastosowania do kierowców, którzy mają szerszy pakiet badań, wynikający z ustawy o transporcie drogowym (to ma się zmienić dzięki zapisom w Tarczy Antykryzysowej).

Link: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html

Tabela wyłączeń z rozp. 561/2006

Eksperci Grupy INELO przygotowali tabelę wyłączeń z przepisów rozporządzenia 561/2006 w poszczególnych krajach (na bieżąco aktualizowaną), która ma w połączeniu z mapą INELO pomóc firmom oraz kierowcom w szybkim zorientowaniu się w nowych regulacjach związanych z przekraczaniem granic Unii Europejskiej.

Link: https://www.ocrk.pl/aktualnosci/czasowe-odstepstwa-od-przepisow-561-2006-spowodowane-pandemia-wirusa-covid-19/

Link: https://www.ocrk.pl/mapa-z-aktualnymi-informacjami-dla-firm-transportowych-epidemia-koronowirusa/

Ustalenia Komisji Europejskiej w sektorze transportu

KE przygotowała pakiet zaleceń, które mają umożliwić sprawny transport towarów z obrębie UE:

Kilka wybranych propozycji Komisji:

  • Wszędzie tam, gdzie istnieją lub zostały wprowadzone kontrole na granicach wewnętrznych, zachęca się państwa członkowskie do wyznaczenia odpowiednich wewnętrznych przejść granicznych w ramach TEN-T, jak również dodatkowych głównych przejść granicznych w niezbędnym zakresie, jako „zielonych pasów”;
  • Kontrole graniczne na „zielonym pasie” nie powinny trwać więcej niż 15 minut;
  • Na przejściach granicznych „zielonym pasem” należy zminimalizować procedury i usprawnić je do tego, co jest absolutnie konieczne. Kierowcy nie powinni być proszeni o przedstawianie innych dokumentów niż dokumenty tożsamości i prawo jazdy oraz, w razie potrzeby, standardowy wzór pisma od pracodawcy. Dopuszcza się przedstawienie dokumentów w formie elektronicznej;
  • W celu zapewnienia swobodnego przepływu towarów oraz uniknięcia dodatkowych opóźnień kontrole dokumentów i ładunku powinny być ograniczone do minimum;
  • Kontrole drogowe oraz badania lekarskie powinny być przeprowadzone sprawnie i bez wymogu opuszczania pojazdu przez kierowcę;
  • W celu zwiększenia płynności ruchu towarów zaleca się zawieszenia wszystkich ograniczeń w prowadzeniu pojazdów takie jak: zakazy weekendowe, nocne, sektorowe itp.

Zalecenia nie mają w tej chwili mocy prawnej. Każdy kraj może je indywidualnie dostosować do swoich potrzeb. Istnieją obawy pewnych nadużyć, cały czas monitorujemy sytuację i będziemy przekazywać najświeższe informacje zaraz po ich zweryfikowaniu. Wiemy już np. że Turcja chce korzystać tylko ze swoich krajowych przewoźników, zobaczymy jak sytuacja potoczy się dalej.

Link: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2020-03-23-covid19-continuous-flow-of-goods_en

Pakiet Mobilności, głosowanie w Radzie UE przewidziane na 24.03.2020r.

Sytuacja związana z koronawirusem spowodowała, że spotkania Rady UE są zastępowane przez video-konferencje, podczas których nie dochodzi do oficjalnych głosowań. Z tego powodu nie odbyło się zaplanowane głosowanie w Radzie UE nad pakietem mobilności. Może się okazać, że finalne głosowanie zostanie przesunięte w czasie. Organizacje transportowe apelują, że ze względu na trudny okres, zapisy Pakietu powinny zostać zmienione lub całkowicie odrzucone. Dotychczasowe całkowite zatwierdzenie pakietu (ostatnie głosowanie) miało nastąpić w czerwcu tego roku.

 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C