ISOQAR znów potwierdza

C

25-06-2020

Paweł Polnik

PEKAES ponownie otrzymał potwierdzenie spełnienia wymagań normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000:2007. Certyfikacja stanowi zapewnienie, że PEKAES Oddział w Błoniu działa skutecznie, a procesy w przewozach spełniają światowe normy bezpieczeństwa w zakresie spedycji całopojazdowej krajowej i międzynarodowej.

 

ISO 28000:2007 dotyczy systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Norma w tym zakresie pomaga firmom logistycznym, produkcyjnym oraz usługowym zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentów mających wpływ na realizację usług. Szacowanie ryzyka w tym zakresie i podjęte na tej podstawie środki prewencyjne zapewniają ciągłość biznesu i bezpieczeństwo świadczonych przez PEKAES usług.

PEKAES uzyskał certyfikat ISO 28000:2007 w maju 2018 roku, po dwuetapowym audycie certyfikującym. Jednostka certyfikująca ISOQAR CEE w pierwszym etapie sprawdzała dokumentację, a następnie funkcjonowanie całego systemu zarządzania w firmie. Z kolei w maju 2020 roku odbył się drugi audyt przeglądowy, na podstawie którego ISOQAR CEE wydał pozytywną opinię w sprawie utrzymania w PEKAES certyfikatu ISO 28000:2007.

– Jako nieliczni z naszej branży możemy się pochwalić certyfikatem, który został wydany przez ISOQAR, jednostkę działająca na rynku międzynarodowym. Certyfikacja systemu zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw jest zapewnieniem dla naszych Klientów, że działamy zgodnie z światowymi normami w tym zakresie. Zdecydowanie gwarancja bezpieczeństwa dostaw jest naszym priorytetem. – mówi Paweł Polnik, dyrektor ds. jakości i bezpieczeństwa PEKAES.

ISOQAR CEE w Polsce powstał pod koniec 2003 roku. Jest przedstawicielstwem brytyjskiej jednostki certyfikującej Alcumus ISOQAR Ltd. ISOQAR na świecie jest niezależną jednostką certyfikującą, która uprawniona jest do wykonywania audytów systemów zarządzania trzeciej strony. Polityką ISOQAR jest skupianie się na certyfikacji systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem łańcucha dostaw, bezpieczeństwem żywności, środowiskiem, energią, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C