Jak skuteczne rozwiązania logistyczne mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa

C

09-12-2016

Współcześnie orientacja rynkowa jest jednym z głównych elementów składających się na sukces przedsiębiorstwa. Firmy, które chcą przetrwać na rynku, rozwijać się i zwiększać zyski, powinny koncentrować się na takich czynnikach jak marketing, polityka cenowa, promocja oraz efektywna logistyka. W ostatnich latach, w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, zauważa się wzrost znaczenia logistyki.   Logistyka jest systemem obejmującym przepływ materiałów i towarów oraz wymianę istotnych informacji w celu zaspokojenia potrzeb klienta i innych uczestników procesu. Jej nadrzędnym celem jest maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa między innymi poprzez skrócenie czasu realizacji zleceń, redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności. Dzięki skutecznym rozwiązaniom logistycznym przedsiębiorstwa osiągają przewagę konkurencyjną, mogą oferować wysoką jakość produktów i usług, niskie koszty, najwyższy poziom obsługi klienta, a także optymalny sposób dostawy. Efektywna logistyka powinna być rozumiana jako część majątku firmy.   Elementy systemu logistycznego dopasowywane są do celów firmy. W przedsiębiorstwach usługowych logistyka opiera się przede wszystkim na koordynacji działań koniecznych dla wykonania oferowanych usług – efektywnie i w możliwie najkrótszym czasie. W takim znaczeniu logistyka może obejmować na przykład odpowiednie narzędzia i organizację kontaktu z klientem. W przedsiębiorstwach produkcyjnych proces logistyczny będzie dotyczył rozplanowania maszyn, surowców, materiałów i narzędzi, a także organizacji systemu zbytku gotowych artykułów i dostarczenia ich do klientów. Do podstawowych gałęzi logistyki zalicza się logistykę magazynową oraz logistykę produkcji i dystrybucji. Poniżej omówimy każdą z tych dziedzin.   Logistyka produkcji polega na dostarczaniu efektywnego przepływu zasobów (surowce, materiały) i informacji w procesie produkcyjnym. Do jej zadań należy odpowiednie planowanie, realizowanie i nadzorowanie obrotu materiałów, elementów, surowców w systemie produkcji (od składów zaopatrzeniowych aż do miejsc składowania gotowych wyrobów i zbytu, takich jak hala magazynowa).   Logistyka magazynowa to przechowywanie i organizacja towarów w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach (np. wiata, hala murowana, hala stalowa). Obejmuje cały proces od przyjęcia towaru i jego rozładunku, aż po strategiczne rozmieszczenie. Celem logistyki magazynowej jest minimalizowanie kosztów przechowywania i usprawnienie przepływu towarów poprzez odpowiednią organizację i dokumentację. Ze względu na rosnące potrzeby klientów, w Polsce oferuje się wiele nowoczesnych rozwiązań magazynowych, takich jak na przykład budowa hal stalowych.   Logistyka dystrybucji obejmuje rozprowadzanie gotowych towarów z hal magazynowych do końcowego odbiorcy, czyli klienta. Efektywny proces logistyczny powinien umożliwić firmie poprawne obliczenie wysokości popytu, organizowanie sprawnych kanałów dystrybucyjnych, szybkie dostarczanie zamówień, minimalizację kosztów, a także najwyższą jakość obsługi klienta.   Logistyka i działania z nią związane są współcześnie niezbędnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Są również doskonałymi narzędziami, umożliwiającymi rozwój i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Mówi się, że firmy są tak dobre, jak ich logistyka. Warto kierować się tą dewizą w kreowaniu własnego przedsiębiorstwa.

hale-magazynowe1Współcześnie orientacja rynkowa jest jednym z głównych elementów składających się na sukces przedsiębiorstwa. Firmy, które chcą przetrwać na rynku, rozwijać się i zwiększać zyski, powinny koncentrować się na takich czynnikach jak marketing, polityka cenowa, promocja oraz efektywna logistyka. W ostatnich latach, w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, zauważa się wzrost znaczenia logistyki.

 

Logistyka jest systemem obejmującym przepływ materiałów i towarów oraz wymianę istotnych informacji w celu zaspokojenia potrzeb klienta i innych uczestników procesu. Jej nadrzędnym celem jest maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa między innymi poprzez skrócenie czasu realizacji zleceń, redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności. Dzięki skutecznym rozwiązaniom logistycznym przedsiębiorstwa osiągają przewagę konkurencyjną, mogą oferować wysoką jakość produktów i usług, niskie koszty, najwyższy poziom obsługi klienta, a także optymalny sposób dostawy. Efektywna logistyka powinna być rozumiana jako część majątku firmy.

 

Elementy systemu logistycznego dopasowywane są do celów firmy. W przedsiębiorstwach usługowych logistyka opiera się przede wszystkim na koordynacji działań koniecznych dla wykonania oferowanych usług – efektywnie i w możliwie najkrótszym czasie. W takim znaczeniu logistyka może obejmować na przykład odpowiednie narzędzia i organizację kontaktu z klientem. W przedsiębiorstwach produkcyjnych proces logistyczny będzie dotyczył rozplanowania maszyn, surowców, materiałów i narzędzi, a także organizacji systemu zbytku gotowych artykułów i dostarczenia ich do klientów. Do podstawowych gałęzi logistyki zalicza się logistykę magazynową oraz logistykę produkcji i dystrybucji. Poniżej omówimy każdą z tych dziedzin.

 

Logistyka produkcji polega na dostarczaniu efektywnego przepływu zasobów (surowce, materiały) i informacji w procesie produkcyjnym. Do jej zadań należy odpowiednie planowanie, realizowanie i nadzorowanie obrotu materiałów, elementów, surowców w systemie produkcji (od składów zaopatrzeniowych aż do miejsc składowania gotowych wyrobów i zbytu, takich jak hala magazynowa).

 

Logistyka magazynowa to przechowywanie i organizacja towarów w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach (np. wiata, hala murowana, hala stalowa). Obejmuje cały proces od przyjęcia towaru i jego rozładunku, aż po strategiczne rozmieszczenie. Celem logistyki magazynowej jest minimalizowanie kosztów przechowywania i usprawnienie przepływu towarów poprzez odpowiednią organizację i dokumentację. Ze względu na rosnące potrzeby klientów, w Polsce oferuje się wiele nowoczesnych rozwiązań magazynowych, takich jak na przykład budowa hal stalowych.

 

Logistyka dystrybucji obejmuje rozprowadzanie gotowych towarów z hal magazynowych do końcowego odbiorcy, czyli klienta. Efektywny proces logistyczny powinien umożliwić firmie poprawne obliczenie wysokości popytu, organizowanie sprawnych kanałów dystrybucyjnych, szybkie dostarczanie zamówień, minimalizację kosztów, a także najwyższą jakość obsługi klienta.

 

Logistyka i działania z nią związane są współcześnie niezbędnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Są również doskonałymi narzędziami, umożliwiającymi rozwój i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Mówi się, że firmy są tak dobre, jak ich logistyka. Warto kierować się tą dewizą w kreowaniu własnego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C