Jonker & Schut wybrało Teleroute

C

26-05-2017

Dobre wyniki rocznego wzrostu w firmie Jonker & Schut były możliwe zarówno dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi, jak i wdrożeniu zróżnicowanych metod działania dostawcy usług logistycznych i producenta. Firma Jonker & Schut , mająca siedzibę w holenderskiej miejscowości Barneveld, od ponad 20 lat jest użytkownikiem giełdy Teleroute.

Dobre wyniki rocznego wzrostu w firmie Jonker & Schut były możliwe zarówno dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi, jak i wdrożeniu zróżnicowanych metod działania dostawcy usług logistycznych i producenta. Firma Jonker & Schut , mająca siedzibę w holenderskiej miejscowości Barneveld, od ponad 20 lat jest użytkownikiem giełdy Teleroute.

„W ostatnim czasie wdrożyliśmy najnowszą wersję giełdy transpor towej Teleroute – łatwiejszą w użytkowaniu i pozwalającą na jeszcze większą red ukcję pustych przebiegów” – powiedział Erik Schut, dyrektor firmy.

Firma Jonker & Schut stopniowo rozszerza zakres swojej działalności w Barneveld. Obecnie działa w trzech różnych lokalizacjach i oprócz produkcji i przetwarzania mlecznych produktów w proszku, firma ta oferuje usługi w zakresie cła i przewozu, transportu, logistyki i magazynowania. Erik Schut: „W ostatnich latach uzyskaliśmy średni wzrost o 5-7 procent. Zróżnicowanie naszej oferty zapewnia solidną podstawę i umożliwia nam skoncentrowani e się na dostarczaniu naszym klientom wysokiej jakości produktów i usług.”

Równoważenie popytu i podaży w zakresie przewozu towarów

Usługi transportowe stanowią około 40 procent wszystkich działań firmy, mimo, że nie zawsze były one jej głównym elementem. Firma Jonker & Schut postanowiła ukierunkować swoją działalność na zapewnianie klientom transportu towarów, ponieważ jakość takich usług świadczonych przez przewoźników pozostawiała wiele do życzenia. Aktualnie firma jest właścicielem 60 przyczep i 26 pojazdów. Wszystkie pozostałe sprzęty i usługi transportowe, wymagane do celów obsługi klientów są wynajmowane od partnerów zewnętrznych lub im zlecane. „Z giełdy transportowej Teleroute korzystamy codziennie, wstawi ając na nią oferty, a także szukając ładunków. Część naszych pracowników odpowiedzialnych za p lanowanie trasy korzysta z giełdy Teleroute do wyszukiwania przewozów ad-hoc, ale także do równoważenia popytu i podaży w zakresie przewozu towarów, gdy występują wahania na rynku” – mówi Erik Schut.

Jedna trzecia usług zlecana firmom zewnętrznym

Dwie trzecie przepływu w zakresie usług transportowych jest wykonywana przez kierowców firmy Jonker & Schut, z wykorzystaniem jej sprzętu. Pozostała jedna trzecia usług jest zlecana firmom zewnętrznym. „Z giełdy Teleroute korzystamy w celu znalezienia ofert na część przewozów typu ad-hoc. Obejmuje to średnio 5-10 procent naszych działań zlecanych firm om zewnętrznym. Wartość ta w ostatnich latach nieznacznie wzrosła” – mówi Kierownik ds. Operacyjnych, Marty van Lagen.

Zrównoważona strategia firmy

Firma Jonker & Schut zapewnia usługi logistyczne w oparciu o niezmienną strategię firmową. Używane pojazdy muszą być wyposażone w silnik Euro-6 lub 6. Podczas planowania priorytetem jest zasada wydajności. Oznacza to optymalizację liczby pokonanych kilometrów względem czynnika załadunku pojazdu.

Nowoczesne narzędzia IT

Kluczem do osiągnięcia wydajności transportu jest korzystanie z nowoczesnych narzędzi IT. Dlatego wdrożono nowe rozwiązania łączące zarządza nie transportem (TMS) i zarządzanie magazynami (WMS) (styczeń 2017 r.). Giełda Teleroute została zaprojektowana tak, aby zapewniać łatwy dostęp do dowolnego rozwiązania TMS.

‘‘Wystarczy na giełdzie Teleroute wprowadzić dodatkowe wymogi”

Dzięki nowej giełdzie transportowej Teleroute życie pracowników odpowiedzialnych za planowanie trasy stało się łatwiejsze. Ta oparta na chmurze platforma zapewnia wiele ulepszonych funkcji. „W przypadku transportu GMP nasi pracownic y odpowiedzialni za planowanie trasy muszą tylko wprowadzić ten dodatkowy wymóg do oferty Teleroute. W przeciwnym razie mogłoby to spowodować problemy w miejscu załad unku. To samy dotyczy sytuacji, w których przewoźnik musi użyć aluminiowych platform załadunkowych, zamiast drewnianych” – mówi Marty van Lagen.

Przyjazna w obsłudze platforma

W przeszłości zarówno Dyrektor, jak i Kierownik ds. Operacyjnych traktowali giełdę Teleroute głównie jako system wprowadzania ofert transportowych. Teraz zmieniło się to na lepsze. Poproszeni o opinię przede wszystkich podkreślają przyjazność rozwiązania dla użytkowników. „Jest łatwe w obsłudze i zapewnia podgląd map, co stanowi pomoc dla naszych pracowników odpowiedzialnych za planowanie trasy.”  Pośród wielu ulepszeń no wa giełda Teleroute zapewnia dyspozytorom dodatkowe możliwości wyszukiwania. Marty van Lagen: „Wyszukiwanie ładunku na określonym i stosunkowo niewielkim obszarze jest teraz znacznie łatwiejsze.”  Na nowej giełdzie Teleroute wyświetlana liczba pojazdów jest znacz nie większa niż wcześniej. Jest to wynikiem aktywnego dopasowywania. Osoba odpowiedzialna za planowanie trasy szukając przewoźnika, ma możliwość wyboru spośród nawet 20 000 pojazdów dziennie, w zależności od danej trasy.

Wyższy współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej

„Jedną z wartości dodanych giełdy Teleroute jest elastyczność.”  Wystarczy jedno szybkie wyszukiwanie i giełda Teleroute wyświetli, czy pojazdy firmy Jonker & Schut są dostępne do odbioru lub przewozu ładunku na miejsce. Pozytywny wynik zwiększy współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej. Jeśli wynik jest negatywny, pracownicy zajmujący się planowaniem trasy mogą na platformie giełdy transportowej zamieścić zapytanie.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C