Kariera logistyka dla znawcy języka

C

01-09-2014

93% specjalistów pracujących w logistyce to absolwenci studiów wyższych. 75% z nich posiada kierunkowe wykształcenie logistyczne. Co trzeci pracownik tej branży deklaruje dyplom studiów z innej dziedziny.         Atrakcyjność pracy w logistyce doceniają coraz częściej absolwenci filologii, z łatwością adaptujący się do międzynarodowego środowiska biznesowego, którzy po odpowiednim uzupełnieniu branżowej wiedzy, świetnie wykorzystują nowe pole do rozwoju.    Logistyka jest zawodem dającym różnorodne możliwości realizacji pasji i zainteresowań. Pracodawcy preferują kandydatów łączących wiedzę merytoryczną, dotyczącą zarządzania procesami logistycznymi, proaktywną postawę z dobrą znajomością języków obcych, szczególnie języka angielskiego i niemieckiego. Często stawiając umiejętności językowe jako niezbędny warunek zatrudnienia. „Według powszechnej definicji, logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Trzeba przy tym pamiętać, że klient ten bardzo często znajduje się poza granicami naszego kraju i trzeba umieć swobodnie się z nim komunikować, aby dokładnie określić jego oczekiwania i potrzeby – mówi Adriana Kiwak, ds. Personalnych GLS Poland. - Punkt pochodzenia i punkt konsumpcji również bardzo często usytuowany jest w innym państwie, a Polska jest jedynie przystankiem w przepływie towaru. Zdarza się także, że cały proces logistyczny odbywa się poza krajem i tylko koordynacja procesu odbywa się z Polski. Projekty logistyczne cechuje bardzo wysoka dynamika, co wymusza stały kontakt zarówno ze zleceniodawcą jak i odbiorcą, dlatego trudno byłoby sprawnie zarządzać całym skomplikowanym procesem, gdyby na drodze stała przeszkoda w postaci bariery językowej. Znajomość języków obcych w takiej branży jak logistyka jest wręcz niezbędna.”  Z myślą o logistycznych aspiracjach absolwentów studiów filologicznych I stopnia, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu opracowała specjalny program uzupełniający dla tych, którzy dotąd nie zetknęli się z logistyką. Podejmując trzysemestralne studia magisterskie na kierunku „Logistyka”, filologowie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, obejmujących podstawowe aspekty logistyki i zarządzania, których opanowanie umożliwi dalszą realizację programu studiów i uzyskanie dyplomu magistra logistyki. „Połączenie wykształcenia filologicznego i logistycznego daje dobry kapitał na zawodową przyszłość i jest przejawem świadomego planowania kariery przez absolwenta – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL - Mówimy tu nie tylko o zwiększeniu szans na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich, ale o znaczącej zmianie perspektyw dalszego rozwoju i kariery w nowej branży.”   W WSL podczas całego toku studiów można rozwijać swoje umiejętności językowe. Niezależnie od stopnia i trybu studiów, przyszli logistycy mogą korzystać z materiałów i szkoleń na specjalnej platformie e-learningowej oraz kursów językowych ukierunkowanych na poznawanie słownictwa logistycznego.  

Kariera-logistyka-193% specjalistów pracujących w logistyce to absolwenci studiów wyższych. 75% z nich posiada kierunkowe wykształcenie logistyczne. Co trzeci pracownik tej branży deklaruje dyplom studiów z innej dziedziny.

 

 

 

 

Atrakcyjność pracy w logistyce doceniają coraz częściej absolwenci filologii, z łatwością adaptujący się do międzynarodowego środowiska biznesowego, którzy po odpowiednim uzupełnieniu branżowej wiedzy, świetnie wykorzystują nowe pole do rozwoju. 

 

Logistyka jest zawodem dającym różnorodne możliwości realizacji pasji i zainteresowań. Pracodawcy preferują kandydatów łączących wiedzę merytoryczną, dotyczącą zarządzania procesami logistycznymi, proaktywną postawę z dobrą znajomością języków obcych, szczególnie języka angielskiego i niemieckiego. Często stawiając umiejętności językowe jako niezbędny warunek zatrudnienia.

Według powszechnej definicji, logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Trzeba przy tym pamiętać, że klient ten bardzo często znajduje się poza granicami naszego kraju i trzeba umieć swobodnie się z nim komunikować, aby dokładnie określić jego oczekiwania i potrzeby – mówi Adriana Kiwak, ds. Personalnych GLS Poland. – Punkt pochodzenia i punkt konsumpcji również bardzo często usytuowany jest w innym państwie, a Polska jest jedynie przystankiem w przepływie towaru. Zdarza się także, że cały proces logistyczny odbywa się poza krajem i tylko koordynacja procesu odbywa się z Polski. Projekty logistyczne cechuje bardzo wysoka dynamika, co wymusza stały kontakt zarówno ze zleceniodawcą jak i odbiorcą, dlatego trudno byłoby sprawnie zarządzać całym skomplikowanym procesem, gdyby na drodze stała przeszkoda w postaci bariery językowej. Znajomość języków obcych w takiej branży jak logistyka jest wręcz niezbędna.” 

Z myślą o logistycznych aspiracjach absolwentów studiów filologicznych I stopnia, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu opracowała specjalny program uzupełniający dla tych, którzy dotąd nie zetknęli się z logistyką. Podejmując trzysemestralne studia magisterskie na kierunku „Logistyka”, filologowie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, obejmujących podstawowe aspekty logistyki i zarządzania, których opanowanie umożliwi dalszą realizację programu studiów i uzyskanie dyplomu magistra logistyki.

„Połączenie wykształcenia filologicznego i logistycznego daje dobry kapitał na zawodową przyszłość i jest przejawem świadomego planowania kariery przez absolwenta – mówi Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL – Mówimy tu nie tylko o zwiększeniu szans na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich, ale o znaczącej zmianie perspektyw dalszego rozwoju i kariery w nowej branży.”

 

W WSL podczas całego toku studiów można rozwijać swoje umiejętności językowe. Niezależnie od stopnia i trybu studiów, przyszli logistycy mogą korzystać z materiałów i szkoleń na specjalnej platformie e-learningowej oraz kursów językowych ukierunkowanych na poznawanie słownictwa logistycznego.

 

Kariera-logistyka-2

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C