Katoen Natie przejmuje działalność logistyczną Nijhof-Wassink w Polsce

C

04-10-2019

Katoen Natie i Nijhof-Wassink porozumiało się w kwestii przejęcia działalności logistycznej prowadzonej przez Centrum Logistyczne Nijhof-Wassink w Kutnie.

Katoen Natie i Nijhof-Wassink porozumiało się w kwestii przejęcia działalności logistycznej prowadzonej przez Centrum Logistyczne Nijhof-Wassink w Kutnie.

Pracownicy, procesy oraz infrastruktura magazynowa Centrum Logistycznego Nijhof-Wassink w Polsce są dobrze. Działalność logistyczna Nijhof-Wassink rozwinęła się bardzo mocno i stanęła przed wyzwaniem, w jaki sposób powinna planować dalszy rozwój infrastruktury magazynowej i przeładunkowej. Dążąc do obsługi cały czas rosnącego rynku, Nijhof-Wassink planowało duże inwestycje. W trakcie przygotowywania procesu inwestycyjnego pojawił się Katoen Natie.

Razem z Katoen Natie, obie strony rozpoczęły rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia działalności logistycznej. Ponieważ Nijhof-Wassink i Katoen Natie są przedsiębiorstwami o podobnym podejściu do biznesu, strony osiągnęły porozumienie gwarantujące kontynuację, stabilność i rozwój dla wszystkich zainteresowanych stron.

Przedmiotem przejęcia są grunty o pow. 25,5 ha, 42 silosy magazynowe, 15 000 m² zewnętrznej powierzchni magazynowej oraz 5 hal magazynowych o łącznej powierzchni 40 000 m². W skład kompleksu logistycznego wchodzą również: hala przeładunkowa, budynek biurowy i techniczny jak również cały park maszynowy bezpośrednio związany z działalnością logistyczną. Wszystkie aktywa, umowy a także pracownicy związani bezpośrednio z działalnością logistyczną zostaną przejęci przez Katoen Natie z dniem, który jest przedmiotem ustalenia. Katoen Natie zdecydowało o natychmiastowej rozbudowie infrastruktury, poprzez budowę dodatkowej powierzchni magazynowej o powierzchni 16 000 m² i baterii 42 dodatkowych silosów w najbliższej przyszłości.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C