Kierunek Logistyka. Moda czy gwarancja sukcesu zawodowego?

C

30-08-2011

  Na rynku edukacyjnym modnym kierunkiem studiów stała się logistyka. Kierunek ten oferowany jest już nie tylko przez specjalistyczne uczelnie, ale także przez typowo biznesowe, idące za stale rosnącą popularnością dziedziny. Która oferta jest zatem lepsza?    Zapotrzebowanie na logistyków na rynku pracy jest duże, stąd coraz więcej uczelni oferuje kształcenie na tym kierunku. Problem w tym, że często są to instytucje, oferujące niekoniecznie specjalistyczną wiedzę zawodową, którą przyszli absolwenci będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Wybierając się na studia logistyczne warto zainteresować się specjalistycznymi uczelniami, które dają gwarancję rzetelnej i fachowej oferty edukacyjnej łączącej wiedzę teoretyczną z praktyką. Na polskim rynku edukacyjnym takimi uczelniami są: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Uczelnie te, posiadają bardzo dobre, budowane od lat fundamenty nauczania umożliwiające szkolenie na najwyższym poziomie przyszłych specjalistów z dziedziny logistyki i transportu. Największymi atutami tych uczelni są: specjalistyczna kadra wykładowców, współpraca ze specjalistami z branży TSL (Transport-Spedycja- Logistyka), bardzo bogate zaplecze dydaktyczne, najnowocześniejsze laboratoria logistyczne, współpraca zagraniczna (uczelnie oraz instytucje państwowe), udział w projektach badawczych, organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz studia prowadzone również w języku angielskim. Absolwenci powyższych szkół wychodząc z dyplomem licencjata, inżyniera czy magistra, są przygotowani do podjęcia pracy w renomowanych firmach z branży, z którymi uczelnie często mają podpisane umowy dotyczące praktyk lub stażów studenckich. Przygotowanie merytoryczne studentów i absolwentów jest na wysokim poziomie, czego dowodem są dobre opinie pracodawców na ich temat. Znalezienie pracy w zawodzie nie jest zatem problemem, a dodatkowo szansą na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest posiadaczem wielu wyróżnień z tytułu swojej działalności. Według rankingu Perspektyw 2011/2012 MWSLiT jest najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce, która jako jedyna w kraju posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka. Uczelnia w ocenie MNiSW jest jedną z 7 na 340 uczelni niepublicznych w kraju posiadającą 1. kategorię. Ocena dotyczy działalności naukowej, wydawniczej oraz praktycznych wyników badań i prac rozwojowych uczelni. Szkoła nieprzerwanie od 2005 roku jest posiadaczem certyfikatu Wiarygodna Szkoła a w czerwcu br. rektor uczelni odebrał certyfikat Uczelnia Liderów. MWSLiT posiada również jako jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku certyfikat ISO 9001:2008 Dylematy przyszłego studenta - jaką uczelnię wybrać - powinny zostać rozwiane po zapoznaniu się ze szczegółową ofertą edukacyjną, która wybija się ponad te, które są oferowane na innych niespecjalistycznych uczelniach. Przy wyborze naukowej drogi przyszły student powinien zainwestować w kierunkową uczelnię dającą gwarancję, że wiedza i wiadomości, które zostaną mu przekazane nie są płytkie i ogólnikowe, a kierunek na którym znalazł się student nie jest jedynie dodatkiem do głównej oferty edukacyjnej uczelni. Warto też zwrócić uwagę na stopnie kształcenia oferowane przez uczelnię - czy proponuje się tylko licencjat czy także tytuł inżyniera i magistra, gdyż jest to pewnego rodzaju wyznacznik zaangażowania szkoły w dany kierunek. Odpowiadając na pytanie zadane w tytule. Tak, logistyka jest modnym, będącym na topie kierunkiem studiów. Faktem jest, że absolwenci tego kierunku są na rynku pracy poszukiwani, a proponowane zarobki wysokie. Jednak, decydując się na studia logistyczne, warto dogłębnie przeanalizować oferty edukacyjne dostępne na rynku ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych uczelni zajmujących się profesjonalnie kształceniem przyszłych logistyków.

 

Na rynku edukacyjnym modnym kierunkiem studiów stała się logistyka. Kierunek ten oferowany jest już nie tylko przez specjalistyczne uczelnie, ale także przez typowo biznesowe, idące za stale rosnącą popularnością dziedziny. Która oferta jest zatem lepsza? 

 

Zapotrzebowanie na logistyków na rynku pracy jest duże, stąd coraz więcej uczelni oferuje kształcenie na tym kierunku. Problem w tym, że często są to instytucje, oferujące niekoniecznie specjalistyczną wiedzę zawodową, którą przyszli absolwenci będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.


Wybierając się na studia logistyczne warto zainteresować się specjalistycznymi uczelniami, które dają gwarancję rzetelnej i fachowej oferty edukacyjnej łączącej wiedzę teoretyczną z praktyką. Na polskim rynku edukacyjnym takimi uczelniami są: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Uczelnie te, posiadają bardzo dobre, budowane od lat fundamenty nauczania umożliwiające szkolenie na najwyższym poziomie przyszłych specjalistów z dziedziny logistyki i transportu. Największymi atutami tych uczelni są: specjalistyczna kadra wykładowców, współpraca ze specjalistami z branży TSL (Transport-Spedycja- Logistyka), bardzo bogate zaplecze dydaktyczne, najnowocześniejsze laboratoria logistyczne, współpraca zagraniczna (uczelnie oraz instytucje państwowe), udział w projektach badawczych, organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz studia prowadzone również w języku angielskim.


Absolwenci powyższych szkół wychodząc z dyplomem licencjata, inżyniera czy magistra, są przygotowani do podjęcia pracy w renomowanych firmach z branży, z którymi uczelnie często mają podpisane umowy dotyczące praktyk lub stażów studenckich. Przygotowanie merytoryczne studentów i absolwentów jest na wysokim poziomie, czego dowodem są dobre opinie pracodawców na ich temat. Znalezienie pracy w zawodzie nie jest zatem problemem, a dodatkowo szansą na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest posiadaczem wielu wyróżnień z tytułu swojej działalności. Według rankingu Perspektyw 2011/2012 MWSLiT jest najlepszą specjalistyczną uczelnią logistyczną w Polsce, która jako jedyna w kraju posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka. Uczelnia w ocenie MNiSW jest jedną z 7 na 340 uczelni niepublicznych w kraju posiadającą 1. kategorię. Ocena dotyczy działalności naukowej, wydawniczej oraz praktycznych wyników badań i prac rozwojowych uczelni. Szkoła nieprzerwanie od 2005 roku jest posiadaczem certyfikatu Wiarygodna Szkoła a w czerwcu br. rektor uczelni odebrał certyfikat Uczelnia Liderów. MWSLiT posiada również jako jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku certyfikat ISO 9001:2008


Dylematy przyszłego studenta – jaką uczelnię wybrać – powinny zostać rozwiane po zapoznaniu się ze szczegółową ofertą edukacyjną, która wybija się ponad te, które są oferowane na innych niespecjalistycznych uczelniach. Przy wyborze naukowej drogi przyszły student powinien zainwestować w kierunkową uczelnię dającą gwarancję, że wiedza i wiadomości, które zostaną mu przekazane nie są płytkie i ogólnikowe, a kierunek na którym znalazł się student nie jest jedynie dodatkiem do głównej oferty edukacyjnej uczelni. Warto też zwrócić uwagę na stopnie kształcenia oferowane przez uczelnię – czy proponuje się tylko licencjat czy także tytuł inżyniera i magistra, gdyż jest to pewnego rodzaju wyznacznik zaangażowania szkoły w dany kierunek.


Odpowiadając na pytanie zadane w tytule. Tak, logistyka jest modnym, będącym na topie kierunkiem studiów. Faktem jest, że absolwenci tego kierunku są na rynku pracy poszukiwani, a proponowane zarobki wysokie. Jednak, decydując się na studia logistyczne, warto dogłębnie przeanalizować oferty edukacyjne dostępne na rynku ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych uczelni zajmujących się profesjonalnie kształceniem przyszłych logistyków.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C