Kolejny miesiąc hossy w polskiej gospodarce

C

21-09-2017

Sierpień 2017 roku był kolejnym miesiącem, w którym polska gospodarka dynamicznie się rozwijała. Wysokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej czy też sprzedaży detalicznej w skali roku przewyższyło oczekiwania rynkowe.

Sierpień 2017 roku był kolejnym miesiącem, w którym polska gospodarka dynamicznie się rozwijała. Wysokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej czy też sprzedaży detalicznej w skali roku przewyższyło oczekiwania rynkowe.

Przewidujemy, że wraz ze zwiększonym wydatkowaniem środków unijnych dynamiczne wzrosty produkcji przemysłowej będą kontynuowane. Również tempo wzrostu sprzedaży detalicznej dalej może być silne, jeśli utrzyma się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia dynamicznie wzrosły w sierpniu. Należy pamiętać jednak o niższym wieku emerytalnym, który zacznie obowiązywać od 1 października br. i który powinien się przełożyć na niższe dynamiki wzrostu zatrudnienia.

Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w sierpniu 2017 r. wyniosła +8,8 proc. r/r, tj. o 2,8 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W sierpniu br. wysokie dynamiki wzrostowe odnotowano w produkcji budowlano-montażowej. Tempo produkcji wyniosło 23,5 proc. w skali roku, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami rynkowymi. Miniony miesiąc był kolejnym dobrym miesiącem dla budownictwa mieszkaniowego. Oddanych zostało ogółem 15 372 mieszkań, co pozwoliło osiągnąć dodatnią dynamikę przekazanych lokali w okresie styczeń-sierpień 2017 roku. W sierpniu rozpoczęto budowę 19 543 lokali mieszkalnych, a od początku roku liczba ta wyniosła 143 862. Sierpniowe dynamiki wyłącznie dla deweloperów mieszkaniowych okazały się podobne jak w przypadku całego rynku. Deweloperzy oddali w sierpniu br. 7 943 mieszkań, podczas gdy od początku roku przekazali 53 241 lokali (+12,6 proc. r/r). Liczba rozpoczętych budów przez deweloperów osiągnęła 26,8 proc. dynamikę wzrostu w skali roku, co przełożyło się na 9 330 nowych budów.

W sierpniu bieżącego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 025,6 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 492,63 zł miesięcznie.

Wzrósł również wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Największy wzrost w skali roku zanotowały ceny żywności (+4,6 proc.), które w porównaniu z czerwcem 2017 r. zmalały o 0,7 proc. Największy spadek w ujęciu r/r odnotowały ceny odzieży i obuwia (-5,7 proc.), które w skali miesiąca zmalały o 2,5 proc. W porównaniu z lipcem 2017 roku największy wzrost zaobserwowano w cenach paliw do prywatnych środków transportu (+2,2 proc.), natomiast największy spadek na ww. odzieży i obuwiu.

W sierpniu odnotowano również wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. Sprzedaż rosła we wszystkich grupach, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się pozostałą sprzedażą w niewyspecjalizowanych sklepach.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C