Komputerowe zarządzanie narzędziami

C

28-02-2018

Systemy zarządzania są w dzisiejszych czasach niezastąpionym narzędziem wspomagającym nowoczesne firmy. Dzięki ich wdrożeniu w przedsiębiorstwach poprawia się nie tylko szybkość wykonywania operacji, ale również szanse popełnienia błędów są minimalizowane, co ma bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług oraz ich koszty. Optymalizacja jakości oraz zmniejszenie kosztów to dwa bardzo ważne czynniki, które mają wpływ na konkurencyjność firmy na rynku. Z myślą o takich przedsiębiorstwach został stworzony program Magazyn Narzędzi.net.

Systemy zarządzania są w dzisiejszych czasach niezastąpionym narzędziem wspomagającym nowoczesne firmy. Dzięki ich wdrożeniu w przedsiębiorstwach poprawia się nie tylko szybkość wykonywania operacji, ale również szanse popełnienia błędów są minimalizowane, co ma bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług oraz ich koszty. Optymalizacja jakości oraz zmniejszenie kosztów to dwa bardzo ważne czynniki, które mają wpływ na konkurencyjność firmy na rynku. Z myślą o takich przedsiębiorstwach został stworzony program Magazyn Narzędzi.net.

Program Magazyn Narzędzi jest rozwiązaniem przeznaczonym do komputerowego wspomagania zarządzania pracy magazynu narzędzi. Wdrożenie programu w firmie umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji o stanie wypożyczalni, pracownikach, którzy korzystają z narzędzi lub urządzeń oraz wartości narzędzi będących na stanie.

Podstawową funkcjonalnością programu jest rejestrowanie ruchów związanych z kartoteką narzędzi. W programie zapisywane są informacje dotyczące zakupu, sprzedaży lub likwidacji narzędzi, dokumenty wypożyczeń oraz zwrotów. W kartotece narzędzi wyświetlany jest aktualny stan, planowane lub deklarowane terminy zwrotów, informacje dotyczące braku lub opóźnienia w zwrotach narzędzi przez pracowników. Wszystkie przedstawione powyżej funkcjonalności mają bezpośredni wpływ na pracę magazynu narzędzi. Odpowiednie przedstawianie informacji umożliwia przede wszystkim optymalne wykorzystanie zasobów magazynu, planowanie zakupów oraz sprzedaży narzędzi i urządzeń oraz nadzorowanie pracowników lub firm pod kątem przestrzegania terminów zwrotów oraz powstających uszkodzeń. O wiele łatwiejsze jest planowanie napraw cyklicznych, serwisowych lub przeglądu technicznego urządzeń.

Zakres funkcjonalności programu może być dostosowany według potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy. W praktyce polega to na ograniczeniu dostępu do pewnych funkcjonalności w zależności od kompetencji użytkownika. Na przykład użytkownik, który będzie odpowiedzialny za wydania oraz przyjęcia narzędzi nie będzie mógł generować raportów dotyczących wykorzystania urządzeń lub jakości pracy pracowników, natomiast pracownik biurowy nie będzie mógł dopisać wydania lub przyjęcia narzędzia. Przedstawione przykłady ograniczeń funkcjonalności mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pomyłek, ograniczenie dostępu do ważnych informacji dla pracowników niższego szczebla. Dostępna jest również możliwość wprowadzenia wersji wielojęzycznej programu. Inną wartą podkreślenia zaletą programu jest możliwość tworzenia dedykowanych, rozbudowanych raportów w oparciu o potrzeby klienta. W ten sposób raporty, które użytkownik programu musiał cyklicznie przygotowywać ręcznie mogą być generowane w dowolnym czasie.

Rozwiązania SoftwareStudio oparte są o technologię pracy w chmurze, niewątpliwą zaletą jest to, że dostęp do programu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej. Użytkownik może mieć dostęp do informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Jest to również ukłon w stronę urządzeń mobilnych, ze względu na to, że pracownik takie same operacje może wykonywać wykorzystując komputer biurowy jak i tablet.

Oprogramowanie dostępne jest w systemach Microsoft Windows i iOS, terminalach radiowych WiFi oraz urządzeniach z systemem Android. Zastosowana technologia pozwala na bezpieczną i nieprzerwaną pracę oraz znacząco obniża koszty utrzymania infrastruktury. Wszystkie podstawowe funkcje programu Magazyn Narzędzi.net oraz innych programów oferowanych przez SoftwareStudio Sp. z o.o. można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnych wersji demonstracyjnych pod adresem: http://demo.softwarestudio.com.pl

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C