Konferencja firmy WebEye

C

01-03-2017

Od czasu wprowadzenia na Węgrzech w lipcu 2013 roku elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (e-toll) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, firmy transportowe ponoszą duże koszty za przejazdy po węgierskich drogach realizowane w nieprawidłowy sposób. Podczas konferencji firmy WebEye, poświęconej węgierskiemu systemowi elektronicznego poboru myta, właściciele firm transportowych oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą wspólnie z ekspertami WebEye dyskutowali o problemach związanych z opłatami drogowymi na Węgrzech.   Na Węgrzech jest ponad 6500 kilometrów autostrad oraz innych dróg, za przejazd po których ciężarówki i samochody dostawcze o masie przekraczającej 3,5 tony muszą uiścić opłaty. Chociaż od wprowadzenia e-myta na Węgrzech minęły już ponad 3 lata, to przewoźnicy korzystający z węgierskich dróg nadal mają pytania i wątpliwości dotyczące obowiązujących regulacji.   Istnieją 3 sposoby na opłacenie węgierskiego e-myta: uiszczenie opłaty za pomocą jednostek pokładowych zainstalowanych na stałe w pojeździe, uiszczenie opłaty za pomocą mobilnych jednostek pokładowych zasilanych z gniazda zapalniczki oraz zakup indywidualnych biletów umożliwiających przejazd konkretnych odcinków drogi. Podczas konferencji jedną z osób wygłaszających prezentację był Attila Toth odpowiedzialny w firmie Rolling Cars Ltd. za zarządzanie flotą ponad 100 pojazdów. Podczas prezentowania swoich doświadczeń wynikających z zarządzania flotą na Węgrzech podkreślił, że od kiedy firma zdecydowała się na instalację rozwiązania firmy WebEye do monitorowania pojazdów oraz uiszczania opłat e-myta za pomocą jednostek pokładowych zainstalowanych na stałe w pojeździe nie została ukarana żadnym mandatem za nieprawidłowe wykorzystanie drogi. Równocześnie przewoźnicy obecni na sali mieli wiele pytań dotyczących indywidualnych biletów umożliwiających przejazd konkretnych odcinków drogi. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia ważności biletu w sytuacji, gdy przerwa w jeździe trwała dłużej niż 12 godzin, ale była niezależna od kierowcy. Duża uwaga została również poświęcona braku możliwości wykupienia biletu wstecz.   Podczas spotkania eksperci firmy WebEye przedstawili najczęstsze błędy popełniane przez użytkowników systemu, które skutkują mandatami. Przewoźnicy byli ciekawi m.in. tego jak często opłaty naliczane są niesłusznie, jak postępować w sytuacji zatrzymania pojazdu oraz w jaki sposób można zapłacić mandat.   Istotną część spotkania stanowiło omówienie drogi odwołania od mandatu oraz przedstawienie dokumentów potrzebnych do poprawnego rozpatrzenia reklamacji.   O czym należy pamiętać?   • Policja powinna zatrzymać tylko te pojazdy, których wykroczenie zarejestrowano nie wcześniej niż 90 dni wstecz• Jeżeli doszło do wykroczenia policja zatrzyma pojazd (głównie na granicy) do czasu uregulowania należności• Policja zobowiązana jest do przesłania mandatu drogą pocztową maksymalnie do 6 miesięcy od dnia wykroczenia (wykonania zdjęcia)• Bezpłatne odwołanie od mandatu nałożonego niesłusznie można składać maksymalnie do 8 dni od dnia nałożenia mandatu lub od dnia doręczenia mandatu • Płatne odwołanie od mandatu nałożonego niesłusznie można składać od 9 do 15 dnia od daty nałożenia mandatu lub od dnia doręczenia mandatu • Po 23 dniach od daty nałożenia lub doręczenia mandatu policja odrzuca wnioski reklamacyjne• Policja powinna odpowiedzieć na reklamację do 45 dni od daty otrzymania wniosku – policja może wydłużyć ten okres• Do czasu ostatecznej decyzji ukarany nie jest zobowiązany do opłacenia mandatu • Odwołanie powinno być zaadresowane dokładnie do jednostki policji, która mandat nałożyła• Jeżeli odwołanie napisane jest w języku węgierskim – czas reakcji będzie krótszy   Istotne jest również napisanie prawidłowego odwołania oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów.   Pismo powinno zawierać takie dane jak: 1. Numer mandatu 2. Numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy3. Datę zdarzenia4. Nazwę firmy (tą samą jaka widnieje w systemie HU-GO)5. Adres firmy (ten sam jaki widnieje w systemie HU-GO)6. Opłatę skarbową lub znaczek skarbowy (powyżej 8 dni od otrzymania mandatu) wartość podana jest na mandacie i zależy od wartości nałożonego mandatu (40-100 PLN)7. Wyjaśnienie   Podczas składania odwołania potrzebne jest również dostarczenie dodatkowych dokumentów: kopii mandatu, kopii biletu (PrtScr) z systemu HU-GO, informacji (wyjaśnienia) od operatora oraz potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.   Podczas konferencji eksperci WebEye udzielili również praktycznych porad umożliwiających ograniczenie niepotrzebnie ponoszonych kosztów oraz przyczyniających się do bezproblemowego przejazdu po węgierskich drogach. Zwracali uwagę na m.in. takie kwestie jak: regularne sprawdzanie czy na bieżącym koncie HU-GO, czyli elektronicznym systemie pobierania opłat drogowych na Węgrzech, znajdują się środki. Eksperci zalecali również dokładne sprawdzanie ustawienia wskaźników osi. Wysokość e-myta obliczana jest stosownie do dopuszczalnej wartości emisji spalin w poszczególnych normach (EUR I-VI), planowanej długości trasy po płatnych drogach oraz liczby osi pojazdu. Jeżeli ta liczba się zmienia, należy zawsze poczekać na potwierdzenie SMS oraz/lub e-mail powiadamiające o udanej zmianie. Brak powiadomienia oznacza, że zmiany nie zostały zarejestrowane – w takim wypadku organy mogą nałożyć karę. Duża uwaga poświęcona została również kwestii weryfikowania przed odjazdem czy systemy działają prawidłowo i są gotowe do użycia. Nieprawidłowości następują zwykle po odłączeniu jednostki pokładowej od jej źródła zasilania, np. z powodu przeprowadzenia regularnego przeglądu pojazdu. Przed ponownym włączeniem należy odczekać około 10 minut, aż urządzenie uruchomi się, a także upewnić się, że bezpieczniki są w odpowiednim stanie.   Eksperci WebEye zwracali również uwagę na fakt, że niektóre urządzenia pomocnicze (odtwarzacze DVD, tunery TV, nadajniki FM, itd.) mogą zakłócać transmisję danych jednostek pokładowych. Dlatego należy zawsze przed odjazdem sprawdzić, czy nie mają one wpływu na działanie jednostek pokładowych.   Uczestnicy konferencji wymieniali się swoimi doświadczeniami, a wszelkie wątpliwości pomagali wyjaśniać pracownicy WebEye International z Węgier oraz przedstawiciele polskiego oddziału WebEye. Więcej informacji o węgierskich opłatach drogowych można uzyskać na dedykowanej stronie WebEye, przez kontakt z przedstawicielem firmy lub przez udział w kolejnych konferencjach organizowanych przez WebEye – ich terminy będą ogłaszane na stronie firmy.

WebEye photo1Od czasu wprowadzenia na Węgrzech w lipcu 2013 roku elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (e-toll) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, firmy transportowe ponoszą duże koszty za przejazdy po węgierskich drogach realizowane w nieprawidłowy sposób. Podczas konferencji firmy WebEye, poświęconej węgierskiemu systemowi elektronicznego poboru myta, właściciele firm transportowych oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą wspólnie z ekspertami WebEye dyskutowali o problemach związanych z opłatami drogowymi na Węgrzech.

 

Na Węgrzech jest ponad 6500 kilometrów autostrad oraz innych dróg, za przejazd po których ciężarówki i samochody dostawcze o masie przekraczającej 3,5 tony muszą uiścić opłaty. Chociaż od wprowadzenia e-myta na Węgrzech minęły już ponad 3 lata, to przewoźnicy korzystający z węgierskich dróg nadal mają pytania i wątpliwości dotyczące obowiązujących regulacji.

 

Istnieją 3 sposoby na opłacenie węgierskiego e-myta: uiszczenie opłaty za pomocą jednostek pokładowych zainstalowanych na stałe w pojeździe, uiszczenie opłaty za pomocą mobilnych jednostek pokładowych zasilanych z gniazda zapalniczki oraz zakup indywidualnych biletów umożliwiających przejazd konkretnych odcinków drogi. Podczas konferencji jedną z osób wygłaszających prezentację był Attila Toth odpowiedzialny w firmie Rolling Cars Ltd. za zarządzanie flotą ponad 100 pojazdów. Podczas prezentowania swoich doświadczeń wynikających z zarządzania flotą na Węgrzech podkreślił, że od kiedy firma zdecydowała się na instalację rozwiązania firmy WebEye do monitorowania pojazdów oraz uiszczania opłat e-myta za pomocą jednostek pokładowych zainstalowanych na stałe w pojeździe nie została ukarana żadnym mandatem za nieprawidłowe wykorzystanie drogi. Równocześnie przewoźnicy obecni na sali mieli wiele pytań dotyczących indywidualnych biletów umożliwiających przejazd konkretnych odcinków drogi. Szczególne zainteresowanie wzbudziła kwestia ważności biletu w sytuacji, gdy przerwa w jeździe trwała dłużej niż 12 godzin, ale była niezależna od kierowcy. Duża uwaga została również poświęcona braku możliwości wykupienia biletu wstecz.

 

Podczas spotkania eksperci firmy WebEye przedstawili najczęstsze błędy popełniane przez użytkowników systemu, które skutkują mandatami. Przewoźnicy byli ciekawi m.in. tego jak często opłaty naliczane są niesłusznie, jak postępować w sytuacji zatrzymania pojazdu oraz w jaki sposób można zapłacić mandat.

 

Istotną część spotkania stanowiło omówienie drogi odwołania od mandatu oraz przedstawienie dokumentów potrzebnych do poprawnego rozpatrzenia reklamacji.

 

O czym należy pamiętać?

 

• Policja powinna zatrzymać tylko te pojazdy, których wykroczenie zarejestrowano nie wcześniej niż 90 dni wstecz
• Jeżeli doszło do wykroczenia policja zatrzyma pojazd (głównie na granicy) do czasu uregulowania należności
• Policja zobowiązana jest do przesłania mandatu drogą pocztową maksymalnie do 6 miesięcy od dnia wykroczenia (wykonania zdjęcia)
• Bezpłatne odwołanie od mandatu nałożonego niesłusznie można składać maksymalnie do 8 dni od dnia nałożenia mandatu lub od dnia doręczenia mandatu
• Płatne odwołanie od mandatu nałożonego niesłusznie można składać od 9 do 15 dnia od daty nałożenia mandatu lub od dnia doręczenia mandatu
• Po 23 dniach od daty nałożenia lub doręczenia mandatu policja odrzuca wnioski reklamacyjne
• Policja powinna odpowiedzieć na reklamację do 45 dni od daty otrzymania wniosku – policja może wydłużyć ten okres
• Do czasu ostatecznej decyzji ukarany nie jest zobowiązany do opłacenia mandatu
• Odwołanie powinno być zaadresowane dokładnie do jednostki policji, która mandat nałożyła
• Jeżeli odwołanie napisane jest w języku węgierskim – czas reakcji będzie krótszy

 

Istotne jest również napisanie prawidłowego odwołania oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Pismo powinno zawierać takie dane jak:

1. Numer mandatu
2. Numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy
3. Datę zdarzenia
4. Nazwę firmy (tą samą jaka widnieje w systemie HU-GO)
5. Adres firmy (ten sam jaki widnieje w systemie HU-GO)
6. Opłatę skarbową lub znaczek skarbowy (powyżej 8 dni od otrzymania mandatu) wartość podana jest na mandacie i zależy od wartości nałożonego mandatu (40-100 PLN)
7. Wyjaśnienie

 

Podczas składania odwołania potrzebne jest również dostarczenie dodatkowych dokumentów: kopii mandatu, kopii biletu (PrtScr) z systemu HU-GO, informacji (wyjaśnienia) od operatora oraz potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej.

 

Podczas konferencji eksperci WebEye udzielili również praktycznych porad umożliwiających ograniczenie niepotrzebnie ponoszonych kosztów oraz przyczyniających się do bezproblemowego przejazdu po węgierskich drogach. Zwracali uwagę na m.in. takie kwestie jak: regularne sprawdzanie czy na bieżącym koncie HU-GO, czyli elektronicznym systemie pobierania opłat drogowych na Węgrzech, znajdują się środki. Eksperci zalecali również dokładne sprawdzanie ustawienia wskaźników osi. Wysokość e-myta obliczana jest stosownie do dopuszczalnej wartości emisji spalin w poszczególnych normach (EUR I-VI), planowanej długości trasy po płatnych drogach oraz liczby osi pojazdu. Jeżeli ta liczba się zmienia, należy zawsze poczekać na potwierdzenie SMS oraz/lub e-mail powiadamiające o udanej zmianie. Brak powiadomienia oznacza, że zmiany nie zostały zarejestrowane – w takim wypadku organy mogą nałożyć karę. Duża uwaga poświęcona została również kwestii weryfikowania przed odjazdem czy systemy działają prawidłowo i są gotowe do użycia. Nieprawidłowości następują zwykle po odłączeniu jednostki pokładowej od jej źródła zasilania, np. z powodu przeprowadzenia regularnego przeglądu pojazdu. Przed ponownym włączeniem należy odczekać około 10 minut, aż urządzenie uruchomi się, a także upewnić się, że bezpieczniki są w odpowiednim stanie.

 

Eksperci WebEye zwracali również uwagę na fakt, że niektóre urządzenia pomocnicze (odtwarzacze DVD, tunery TV, nadajniki FM, itd.) mogą zakłócać transmisję danych jednostek pokładowych. Dlatego należy zawsze przed odjazdem sprawdzić, czy nie mają one wpływu na działanie jednostek pokładowych.

 

Uczestnicy konferencji wymieniali się swoimi doświadczeniami, a wszelkie wątpliwości pomagali wyjaśniać pracownicy WebEye International z Węgier oraz przedstawiciele polskiego oddziału WebEye. Więcej informacji o węgierskich opłatach drogowych można uzyskać na dedykowanej stronie WebEye, przez kontakt z przedstawicielem firmy lub przez udział w kolejnych konferencjach organizowanych przez WebEye – ich terminy będą ogłaszane na stronie firmy.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C