Krajowa Spółka Cukrowa inwestuje w byłej Cukrowni Łapy

C

21-03-2019

Na terenie byłej „Cukrowni Łapy” powstanie centrum logistyczne. W jego skład będą wchodziły magazyny i pakownia cukru. 19 marca KSC przedstawiła swoje plany inwestycyjne. Szacowany koszt inwestycji to około 8 mln złotych.

Na terenie byłej „Cukrowni Łapy” powstanie centrum logistyczne. W jego skład będą wchodziły magazyny i pakownia cukru. 19 marca KSC przedstawiła swoje plany inwestycyjne. Szacowany koszt inwestycji to około 8 mln złotych.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. na bazie istniejącej infrastruktury byłej „Cukrowni Łapy” planuje stworzyć centrum logistyczne. 19 marca w Lokalizacji KSC Łapy odbyło się spotkanie, na którym Tomasz Popławski – Kierownik Biura Aktywizacji Zasobów KSC przedstawił plany związane z nową inwestycją. W spotkaniu wzięli udział również: Zdzisław Salus – Członek Zarządu KSC oraz Henryk Jaźwiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Techniczno–Produkcyjnego KSC. W prezentacji planowanej inwestycji uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe oraz Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.

Położenie Łap, zasoby magazynowe, dostępność bocznicy kolejowej oraz możliwość adaptacji pozostałego terenu, stwarza warunki dla rozwoju działalności logistycznej. Lokalizacja Łap jest atrakcyjna w kontekście, coraz lepiej rozwiniętej sieci dróg, m.in. nowej dwupasmówki na trasie Łapy – Białystok oraz bliskości trasy S8. Duże znaczenie będzie miała także powstająca Via Carpatia – międzynarodowy szlak drogowy, który powstaje wzdłuż wschodniej granicy Polski. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów, Słowację do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Centrum logistyczne może stanowić zarówno zabezpieczenie potrzeb magazynowych Spółki dla terenu województwa podlaskiego, jak i bazy dla realizacji dostaw cukru do krajów nadbałtyckich.

Po zakończeniu produkcji cukru w 2008 roku KSC użytkuje silosy, pakownię oraz magazyny cukru. Od 2013 roku stanowią one zaplecze konfekcyjne i składowe dla oddziałów Krajowe Spółki Cukrowej S.A. W ciągu 11 lat nakłady remontowo-inwestycyjne przeznaczone na magazyny przekroczyły kwotę 4,7 mln złotych.

Obecnie trwają prace projektowe mające na celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę części budynku produkcyjnego i budowę nowej hali magazynowej. Głównym celem inwestycji jest budowa nowoczesnego magazynu spełniającego najwyższe standardy przechowywania cukru oraz innych artykułów, skomunikowanego z pakownią i silosami, w których składowany jest cukier. Dodatkowo przebudowane zostaną instalacje zapewniające dostawę mediów, np. energii elektrycznej i cieplnej oraz wentylacji.

„Do końca czerwca 2019 roku powinny zostać zakończone prace projektowe i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpi wybór wykonawcy prac budowlanych. KSC zamierza rozpocząć budowę w październiku 2019. Zgodnie z założeniami zakończenie prac przewidywane jest na przełomie 2020/2021” – powiedział Zdzisław Salus, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C