Kto publikuje wytyczne do Pakietu Mobilności? Zapraszamy na webinar!

C

17-09-2020

Pakiet Mobilności, zapowiadany od przeszło 4 lat, w końcu zapisał się w historii konkretną datą – 20 sierpnia 2020. Po niespełna miesiącu nadal nie pojawiła się żadna oficjalna wersja wyjaśnień dotyczących zmian wprowadzonych 20 sierpnia 2020 do Rozporządzenia 561/2006. 

Pakiet Mobilności, zapowiadany od przeszło 4 lat, w końcu zapisał się w historii konkretną datą – 20 sierpnia 2020. Po niespełna miesiącu nadal nie pojawiła się żadna oficjalna wersja wyjaśnień dotyczących zmian wprowadzonych 20 sierpnia 2020 do Rozporządzenia 561/2006. 

 

Czy ktoś w końcu wyjaśni branży jaki jest kierunek zmian i jak one wyglądają? Tak! Zapraszamy na webinar ekspertów Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

Co gorsza, te nieoficjalne, które się ukazały, zawierają kardynalne błędy (wyjaśniają jedną kwestię, komplikując przy okazji inne zasady). Niestety jest to wynik dwuznacznych zapisów nowego rozporządzenia, wzmocniony dodatkowo błędami w tłumaczeniu na język polski. Kluczowy zatem staje się powrót do podstawowych definicji zawartych w oryginalnym Rozporządzeniu 561/2006, ponieważ jak się okazuje niezbędnym staje się rozróżnienie np. odpoczynku tygodniowego od definicji tygodniowego okresu odpoczynku. Można rzec: „masło maślane”? A jednak… „diabeł tkwi w szczegółach”.

 

Co ma wspólnego kontenerowiec z odpoczynkiem tygodniowym?

Jaka jest różnica między odpoczynkiem tygodniowym (skróconym lub regularnym) a tygodniowym okresem odpoczynku? Parafrazując: taka, jak między kontenerem a kontenerowcem!

Przytoczmy niezmieniony w nowym rozporządzeniu zapis art. 8 pkt 6:

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

– Odnajdziemy w nim regułę określającą okres pomiędzy tygodniowym okresem odpoczynku (w skrócie TOO) składającym się z, obejmującym regularny lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Czyli wykorzystując inne określenie: odległość między „kontenerowcami” oblicza się traktując je jako całe obiekty, a nie rozkładając na poszczególne „kontenery” – tłumaczy ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP, Mariusz Hendzel.

Jak zatem odczytywać ten prosty do tej pory zapis w świetle nowych wymagań kolejności poszczególnych okresów postojów odpoczynku dziennego, rekompensaty i odpoczynku tygodniowego? Nie komplikować!

Jak widać bez względu z jakich „kontenerów” składa się każdy z tych bloków postoju, okres pomiędzy nimi to cały czas maksymalnie 6×24 godziny.

– Z żadnego przepisu bowiem nie wynika, że należy dzielić jednolitą definicję tygodniowego okresu odpoczynku na jakieś mniejsze elementy i osobno traktować część postoju będącą pojedynczym odpoczynkiem tygodniowym – tłumaczy ekspert. Przy tej samej definicji, dotąd nigdy nie występowało takie oddzielanie części postoju będącej odpoczynkiem tygodniowym od np. rekompensaty realizowanej po odpoczynku tygodniowym, np.:

– 6 okresów 24-godzinnych było zawsze liczone od zakończenia ostatniego postoju (TOO), do rozpoczęcia kolejnego postoju (TOO), bez względu czy na ten tygodniowy okres odpoczynku składał się w kolejności najpierw odpoczynek tygodniowy czy rekompensata lub dwie – mówi Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP. Analizowany jest cały okres łącznego postoju, będący zbiorem różnych elementów i określony zgodnie z definicją jako tygodniowy okres odpoczynku, Rozp. 561/2006, art. 4:

  1. h) „tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”

A zatem, można obrazowo dopisać do tego logiczną kontynuację „… i obejmuje wszystkie inne składniki postoju: odpoczynki dzienne, inne zaległe rekompensaty, itp.”

Aktualnie rozpatrywany problem powrotu w trzecim tygodniu po dwóch skróceniach dotyczy sytuacji czy od zakończenia okresu odpoczynku tygodniowego należy wrócić na rekompensaty i kolejny odpoczynek tygodniowy najpóźniej po 6 okresach 24h, czy wcześniej?

Jednak przecież kierowca ma wrócić po maksymalnie 6 okresach 24-godzinnych na postój nazwany jako tygodniowy okres odpoczynku („kontenerowiec”), na który składać się będą „kontenery”: po pierwsze obowiązkowo odpoczynek dzienny wymagany w każdym okresie 24-godzinnym, po rozpoczęciu pracy, do tego dwie wymagane rekompensaty oraz po nich dopiero odpoczynek tygodniowy (skrócony lub regularny). Całość tego postoju może trwać kilkadziesiąt godzin, ale jest to całościowy blok i nie należy go w żaden sposób dzielić sztucznie i skracać bez uzasadnienia okres 6x24h jakoby to rzekomo były102 godziny czy jeszcze mniej:

Reakcja branży

– Po szkoleniu online, które zorganizowaliśmy pod koniec sierpnia, liczba i treść pytań, jakie napłynęły od uczestników webinaru, zmusiły nas do zweryfikowania każdej interpretacji opublikowanej w sieci, gdyż jak się okazało, jest ich sporo i podobnie jak nasze pierwotne przemyślenia bywa, że zawierają błędy wynikające z rutyny i braku merytorycznej debaty nad celem wprowadzonych zmian – mówi Mariusz Hendzel.

Czy sformułowanie „przed odpoczynkiem” oznacza to samo co „bezpośrednio przed odpoczynkiem”? Co się wydarzy, gdy nie zostaną spełnione warunki odstępstwa dla dwóch skróconych odpoczynków poza Polską? Czy kierowca zawsze musi wrócić do domu co cztery tygodnie?

Klienci naszej kancelarii dostają takie analizy w ramach usług jakie dla nich świadczymy. Wszystkich pozostawionych samych sobie, zapraszamy na bezpłatny webinar o odpoczynkach tygodniowych. Specjalne szkolenie, inne niż zwykle, na którym opowiemy jak odnaleźć się w nowych przepisach i nie zwariować w gąszczu interpretacji. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami kontrolnymi i doskonale wiemy, że nie ma jeszcze żadnych kontroli z tego zakresu, bo liczba zastrzeżeń do publikowanych interpretacji jest długa, a to daje ogromne pole do odwołań i podważania wyników kontroli.

 

Zaproszenie na webinar

Zapraszamy na webinar, na którym poruszymy temat odpoczynków tygodniowych. Zapraszamy nie tylko do uczestnictwa, ale i do wspólnej dyskusji.

Webinar już w najbliższą środę, 23.09.2020 o godzinie 10.00. Wstęp bezpłatny. Zapisy na tutaj

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C