Kuehne+Nagel po pierwszym półroczu 2020

C

28-07-2020

W świetle wyzwań stawianych przez pandemię COVID-19 i globalny lockdown, Grupa Kuehne+Nagel zanotowała dobre wyniki za drugi kwartał 2020 roku.

W świetle wyzwań stawianych przez pandemię COVID-19 i globalny lockdown, Grupa Kuehne+Nagel zanotowała dobre wyniki za drugi kwartał 2020 roku. Wzrost udziału w rynku oraz, zainicjowane w całej grupie, ograniczenia kosztów miały pozytywny wpływ na sytuację finansową.

 

 

W pierwszym półroczu obrót netto wyniósł 9,8 miliarda CHF, a EBIT 419 milionów CHF. Wahania kursów walut w pierwszej połowie roku miały istotny negatywny wpływ na obroty netto (-5,9%) i na EBIT (-5,3%). Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Wyniki Kuehne+Nagel po I półroczu 2020 r.

 

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG, skomentował:

– Kryzys wywołany pandemią, która doprowadziła do zamknięcia większości krajów miał głęboki, nagły i negatywny wpływ na handel międzynarodowy. Zawczasu podjęliśmy odpowiednie kroki i skutecznie zarządzaliśmy firmą w tych trudnych warunkach. Oczekujemy, że druga połowa roku będzie nadal pod znakiem niepewności, ale Kuehne+Nagel dzięki rygorystycznemu zarządzaniu kosztami i wysokiej jakości oferowanych usług jest dobrze przygotowane.

– Strategia, jaką obraliśmy w Kuehne+Nagel i którą konsekwentnie realizowaliśmy w ostatnich latach także ma pozytywny wpływ. Firma przeszła gruntowną digitalizację i dzięki temu pozostała w pełni sprawna operacyjnie w czasie kryzysu. Dobre wyniki w drugim kwartale zawdzięczamy dobrej pozycji rynkowej Kuehne+Nagel oraz ożywieniu na rynkach azjatyckich. Ten wysoki poziom odporności naszej firmy zawdzięczamy dobrze wykonanej pracy w ciągu ostatnich miesięcy – dodaje dr Joerg Wolle, prezes zarządu Kuehne+Nagel International AG.

 

Logistyka morska

 

W pierwszej połowie roku niekorzystne otoczenie rynkowe przełożyło się na zmniejszenie wolumenu przewozów, a tym samym na spadek działalności logistyki morskiej. Firma Kuehne+Nagel była jednak w stanie zdobyć udział w rynku w wybranych, wydajnych branżach – w farmacji, transporcie chłodniczym i w e-commerce.

W drugim kwartale 2020 roku wolumen kontenerów spadł o 11,7% rok do roku do 1,1 mln TEU. Obroty netto logistyki morskiej spadły do prawie 1,7 miliarda CHF, a EBIT do 88 milionów CHF.

Pomimo zmiennego otoczenia rynkowego, zainteresowanie klientów neutralnym pod względem emisji CO2 usługami morskimi utrzymywało się na wysokim poziomie. Skoncentrowano się to głównie na kompleksowych rozwiązaniach dla neutralnych klimatycznie łańcuchów dostaw.

 

Logistyka lotnicza

 

Wysoki popyt na towary niezbędne do walki z pandemią w drugim kwartale 2020 roku doprowadził do krótkoterminowej zmiany transportowanego asortymentu. Ograniczona przepustowość związana z brakiem lotów pasażerskich w Q2 2020 doprowadziła do zakupu usług czarterowych dla klientów dywizji lotniczej.

Te czynniki, w połączeniu z aktywnym zarządzaniem kosztami, zapewniły atrakcyjną rentowność i skutkowały zwiększeniem udziału w rynku. Wraz ze stopniowym wznowieniem usług pasażerskich od czerwca widoczna jest niewielka normalizacja warunków rynkowych.

Wolumen przewozów lotniczych na poziomie 315 000 ton w drugim kwartale 2020 r. był niższy o 22,0% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Obroty netto wzrosły do 1,4 miliarda CHF, a EBIT do 110 milionów CHF.

Postępy są widoczne także w automatyzacji procesów, zwłaszcza w odniesieniu do implementacji AirLOG, autorskiego rozwiązania Kuehne+Nagel do zarządzania transportem.

 

Logistyka drogowa

 

Kwiecień i maj 2020 charakteryzowały się znacznym spadkiem wolumenu logistyki drogowej. Jednak popyt od czerwca br. wyraźnie się ożywił. Szczególnie popyt na europejski transport drobnicowy poprawił się do poziomu sprzed kryzysu. W Ameryce Północnej popyt na wszystkie segmenty produktów, z wyjątkiem farmacji i e-commerce, był znacznie niższy w porównaniu z poprzednim rokiem.

Obroty netto dywizji drogowej spadły do 721 mln CHF w drugim kwartale 2020 r., a EBIT spadł do 9 mln CHF.

Ze względu na dobre przyjęcie platformy eTrucknow na rynku została ona rozszerzona na kolejne kraje Azji.

 

Logistyka kontraktowa

 

W logistyce kontraktowej znaczący spadek popytu w drugim kwartale 2020 r. został złagodzony poprzez wprowadzenie rygorystycznej polityki zarządzania kosztami. Znacznie wyższy popyt odnotowały dobra podstawowe i e-handel, które stanowią obecnie około połowę portfela logistyki kontraktowej. Zabezpieczanie operacji, nawet podczas blokady, zaowocowało wzrostem udziału w rynku.

Obrót netto tej dywizji w drugim kwartale 2020 roku spadł do 1,1 miliarda CHF, a EBIT do 28 milionów CHF.

Dzięki zindywidualizowanym rozwiązaniom, logistyka kontraktowa Kuehne+Nagel będzie nadal umacniać swoją pozycję rynkową w branży farmaceutycznej i w sektorze e-commerce.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rada Dyrektorów Kuehne+Nagel International AG na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 2 września 2020 r zdecydowała się zaproponować akcjonariuszom dywidendę w wysokości 4,00 CHF za akcję.

– Członkowie zarządu i rady dyrektorów monitorowali i aktywnie nadzorowali rozwój sytuacji gospodarczej w czasie pandemii. Ze względu na dobre wyniki, dużą odporność firmy, stabilne przepływy pieniężne i płynność finansową zdecydowali się zaproponować akcjonariuszom odpowiedni udział w sukcesie spółki w 2019 roku z dywidendą w wysokości 4,00 CHF za akcję – powiedział dr Joerg Wolle, prezes zarządu. – Pomimo stopniowej normalizacji sytuacji rynkowej, firma Kuehne+Nagel będzie nadal uważnie obserwowała skutki kryzysu w drugiej połowie roku.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C