Logistyka w czasach elektrycznej rewolucji w motoryzacji

C

10-06-2019

3 pytania do Paula-Henriego Fréreta, Wiceprezesa Gefco w Azji

3 pytania do Paula-Henriego Fréreta, Wiceprezesa Gefco w Azji

Rynek pojazdów elektrycznych rozwija się szybko. Według niektórych branżę motoryzacyjną czeka prawdziwa rewolucja. Co jest siłą napędową tych zmian?

Pojazdy elektryczne przynoszą prawdziwą rewolucję w motoryzacji. Po dziesięcioleciach zdominowanych przez tradycyjny silnik spalinowy, oczekuje się, że udział pojazdów elektrycznych w światowej sprzedaży nowych aut wzrośnie z 4% w 2018 roku do 40% w 2035 r. Działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 pomogą tej zmianie.

Przepisy prawne i zachęty zarówno na poziomie krajowym i unijnym sprzyjają rozwojowi rynku pojazdów elektrycznych. Na przykład w Norwegii połowa samochodów osobowych sprzedanych w 2018 r. była elektryczna (BEV) lub hybrydowa. W 2013 roku było to zaledwie 6%, ale w osiągnięciu wzrostu i popularyzacji „czystej energii” pomogły wprowadzone przez rząd różnorodne systemy zachęt. Na poziomie Unii Europejskiej nowo przyjęte normy emisji CO2 dla pojazdów osobowych i ciężarowych spowodują, że do 2030 r. i w kolejnych latach pojazdy o zerowej i niskiej emisji będą miały wysoki udział w rynku. Do 2030 roku unijni producenci samochodów osobowych będą musieli ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 37,5%, a pojazdów ciężarowych o 30%.

Jednak głównym motorem tej rewolucji są Chiny. Kraj ten jest numerem jeden na rynku sprzedaży i produkcji nowych pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że za 7 lat na rynku chińskim połowa sprzedawanych nowych pojazdów będzie elektryczna. Ten pozytywny trend nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Przez dekadę rząd chiński przekonywał kierowców i producentów do pojazdów elektrycznych poprzez dopłaty i inne zachęty. Począwszy od 2019 roku rząd narzucił pułapy sprzedaży dla samochodów „nowej energii”. System „cap and trade” ma wzmocnić lokalny rynek pojazdów elektrycznych z szybko rozwijającymi się lokalnymi markami, takimi jak BYD, BAIC Group, SAIC Motor, Chery Automobile i JAC Motors. To obecnie największy rynek pojazdów elektrycznych na świecie.

W tym kontekście Chiny w 2018 roku pozyskały inwestycje europejskich producentów samochodów na kwotę 21,7 mld EUR, po to aby pojazdy elektryczne były produkowane lokalnie. To siedmiokrotnie więcej niż 3,2 miliarda euro które ci sami producenci samochodów zainwestowali w Europie. Amerykańska Tesla i japońska Toyota również ogłosiły, że otworzą nowe linie produkcyjne w Chinach. Takie zdolności produkcyjne, w połączeniu z mocno scentralizowaną kontrolą produkcji baterii oznaczają, że chińskie moce produkcyjne powinny potroić zdolności produkcyjne na świecie w następnych latach, umacniając wiodącą pozycję Chin, do której reszta rynku musi się dostosować. Dotyczy to również branży logistycznej, która musi za tymi zmianami nadążyć.

Jak rewolucja elektryczna wpływa na logistykę dla branży motoryzacyjnej?

Skoro zwrot w kierunku pojazdów elektrycznych jest rewolucją w produkcji samochodów, to możemy spodziewać się wpływu na logistykę jako efekt domina.

Oczekuje się, że na logistykę dla produkcji (Inbound) wpłynie nawet sama budowa napędów pojazdów elektrycznych. Auta elektryczne posiadają znacznie mniej ruchomych części (około 20) niż zespoły napędowe w pojazdach spalinowych (około 100). Oznacza to, że wraz ze wzrostem udziału pojazdów elektrycznych w globalnej sprzedaży, zmniejszą się przewozy operatorów logistycznych. Jednak ich wiedza na temat złożonych łańcuchów dostaw będzie kluczowa w odniesieniu do zarządzania transportem baterii. Klasyfikowane jako towary niebezpieczne klasy 9, a zatem podlegające przepisom ADR (dotyczącym międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) i przepisom IMDG (związanym z transportem morskim towarów niebezpiecznych), wymagają lepszej identyfikowalności i zgodności w transporcie i zarządzaniu. To szeroki zakres usług, które producentom pojazdów mogą zapewnić tylko eksperci w zarządzaniu łańcuchem dostaw dla branży motoryzacyjnej.

Zmiany dotyczyć będą również logistyki wyjścia (Outbound). Auta elektryczne są średnio o 300 kg cięższe od pojazdów z silnikiem spalinowym, co oznacza że konieczne będzie odpowiednie dopasowanie środków transportu i zmiana dotychczasowych schematów. Te zmiany spowodują dodatkowe koszty dla operatorów logistycznych, którzy działają na wysoce konkurencyjnym rynku. Ponadto potrzebne będą znaczne inwestycje w infrastrukturę ładowania i łączności danych w celu zarządzania pojazdami elektrycznymi.

Odejście od pojazdów tradycyjnych na rzecz elektrycznych nie jest już odległą perspektywą, a rzeczywistością. Wyzwania związane z powstrzymaniem zmian klimatu i walką z zanieczyszczeniem powietrza w miastach oznaczają, że globalne przejście na pojazdy elektryczne jest nieuniknione, a jedyne pytanie brzmi, jak szybko to nastąpi. Europa jest obecnie w tyle za Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Koreą Południową i Japonią, gdzie inwestycje w samochody elektryczne i baterie znacznie wyprzedzają UE. Jednak pomimo postępów w Chinach, ostatnie zmiany przepisów w Europie oznaczają, że unijne normy emisji CO2 są na tę chwilę najbardziej rygorystyczne na świecie. Powinno to spowodować, że europejski rynek pojazdów elektrycznych przyspieszy w nadchodzących latach.

W jaki sposób Gefco przygotowuje się do tej elektrycznej rewolucji w motoryzacji, zwłaszcza w Chinach, gdzie rynek pojazdów elektrycznych jest duży?

Jesteśmy światowym liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań dla łańcucha dostaw i europejskim liderem w logistyce dla branży motoryzacyjnej. Budujemy „know-how” i zwiększamy nasze możliwości – zwłaszcza w odniesieniu do przepisów ADR – w celu projektowania rozwiązań o wartości dodanej, aby pomóc klientom wejść na kolejny poziom w zarządzaniu produkcją pojazdów elektrycznych. Grupa Gefco już transportuje baterie z Chin do Europy dla wiodących producentów samochodów i zapewnia usługi związane pojazdami elektrycznymi na różnych rynkach.

Grupa Gefco jest obecna w Chinach od 1995 roku. Posiadamy 20 oddziałów i 2 spółki joint-venture w Wuhan i Shenzhen, a obecnie przygotowujemy się do kolejnych wyzwań we współpracy z producentami OEM i wiodącymi dostawcami, takimi jak CATL. Szybki rozwój Grupy Gefco w Chinach jest rzeczywiście konieczny, aby sprostać wymogom rynku pojazdów elektrycznych oraz inwestycjom jakie będą realizowane w najbliższych miesiącach.

W kontekście globalnym, gdzie zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu, państwa i firmy, w tym Gefco, prowadzą coraz więcej inicjatyw na rzecz rozwoju zrównoważonych praktyk. Równolegle sektor logistyczny przechodzi transformację spowodowaną rozwojem technologii cyfrowej i Big Data, a także popularyzacją pojazdów autonomicznych.

Dlatego Gefco traktuje innowacje jako kluczowy element swojej strategii dla pojazdów elektrycznych. Nasza Grupa stale pracuje nad znalezieniem nowych technologii i rozwiązań operacyjnych w celu poprawy łańcucha dostaw pojazdów elektrycznych. Wykorzystujemy partnerstwo Gefco z akceleratorem start-upów Techstars. Dodatkowo Gefco rozwija się w oparciu o własne innowacje. Fabryka Innowacji Gefco to wewnętrzny inkubator, w ramach którego pracownicy na całym świecie zgłaszają i rozwijają innowacyjne pomysły wspierające rozwój naszego biznesu. Ta inicjatywa powstała w 2018 roku, aby uwolnić wewnętrzną kreatywność. Fabryka Innowacji Gefco działa cały rok i tym samym zapewnia grupie nieograniczone możliwości innowacji.

Innowacje, działania na rzecz ograniczenia emisji CO2, wspólna gospodarka – sektor motoryzacyjny przechodzi głęboki proces transformacji, który ukształtuje mobilność jutra. Pojazdy elektryczne są ogniwem tych wyzwań, a operatorzy logistyczni powinni być przygotowani na nadchodzące zmiany.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C