Magazyn ID Logistics w technologii 3D

C

06-06-2017

ID Logistics, dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w logistyce kontraktowej, testuje innowacyjne narzędzie cyfrowego zarządzania przestrzenią magazynową. Przy współpracy z Gospodarczym Instytutem Analiz Przestrzennych (GIAP) przygotowany został w technologii 3D trójwymiarowy model wielkopowierzchniowego centrum logistycznego w Mszczonowie. Ma on ułatwić planowanie przestrzeni magazynowej oraz wspierać optymalizację i doskonalenie procesów logistycznych.

ID Logistics, dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w logistyce kontraktowej, testuje innowacyjne narzędzie cyfrowego zarządzania przestrzenią magazynową. Przy współpracy z Gospodarczym Instytutem Analiz Przestrzennych (GIAP) przygotowany został w technologii 3D trójwymiarowy model wielkopowierzchniowego centrum logistycznego w Mszczonowie. Ma on ułatwić planowanie przestrzeni magazynowej oraz wspierać optymalizację i doskonalenie procesów logistycznych.

Model 3D mszczonowskiego centrum logistycznego powstał przy użyciu technologii firmy NavVis, która opiera się na skanowaniu obiektów za pomocą robota M3. Obecnie jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych metod skaningu laserowego, a ID Logistics jest pierwszą w Polsce firmą z branży logistycznej, która zdecydowała się na jej zastosowanie.

Prace nad przygotowaniem modelu 3D przeprowadzone zostały w dwóch etapach. Najpierw robot M3 zeskanował wnętrze całego centrum o łącznej powierzchni 45 tys. mkw, w tym część magazynową, biurową i zaplecze socjalne. Urządzenie wyposażone było w sześć wysokorozdzielczych kamer i trzy skanery laserowe, co pozwoliło na pozyskanie kompleksowych danych przestrzennych w postaci panoramicznych zdjęć oraz tzw. „chmury punktów”. Całkowity czas skanowania obiektu wyniósł zaledwie 15 godzin. W tym czasie M3 pokonał trasę o długości 8,4 km. Dzięki zastosowaniu NavVis kompletny wynik skanowania uzyskano kilkadziesiąt razy szybciej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych metod. Drugim etapem była obróbka materiału cyfrowego zebranego przez robota, przeprowadzona na zewnętrznych serwerach GIAP. W wyniku prac powstał model 3D obiektu, dostępny za pomocą prostej w obsłudze aplikacji IndoorViewer oraz przygotowanie danych do dalszego przetwarzania. Zeskanowanie centrum logistycznego pozwoli także na jego prezentację w technologii VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), za pomocą specjalnych okularów.

– Chcielibyśmy, aby efektem współpracy z firmą GIAP było stworzenie narzędzia dającego możliwość wygodnego i efektywnego planowania procesów. Możliwości takie zwiększają elastyczność naszych operacji, pozwalają na szybkie reagowanie na oczekiwania klienta, a często w przejrzysty sposób pomagają zaprezentować propozycje przyszłych zmian, wyprzedzając jego oczekiwania. Jest to pierwszy taki projekt w środowisku magazynu wielkopowierzchniowego. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie go w naszym największym magazynie. Jeśli potwierdzimy potencjał, jaki niesie za sobą tego typu technologia, będziemy szukać dalszych obszarów jej zastosowania mówi Piotr Krasoń, project manager ID Logistics Polska.

Obecnie ID Logistics sprawdza, jak efektywnie można wykorzystać model 3D i powstałą tym samym trójwymiarową mapę centrum logistycznego do cyfrowego zarządzania przestrzenią magazynową. Przy planowaniu przestrzeni magazynu kluczowe znaczenie ma możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów i mierzenia odległości pomiędzy różnymi punktami na mapie. Dzięki wyznaczeniu najlepszych tras prowadzących z punktu A do punktu B możliwe będzie m.in. wirtualne projektowanie tras dla magazynierów przygotowujących towar, tras przejazdu wózków widłowych czy wytyczanie dróg ewakuacyjnych. Sprawdzanie przebiegu i rozmieszczenia przestrzennego różnych tras pozwoli też na zaprojektowanie ich w sposób optymalny dla procesów magazynowych. Wpłynie to nie tylko na oszczędność czasu, ale ułatwi także przeprowadzanie testów nowych rozwiązań bez konieczności fizycznej przebudowy obiektu. Kolejne korzyści będą się wiązać z możliwościami dokładnego mierzenia kubatury wnętrza magazynu i biur, podglądem i pomiarem sieci instalacji, automatycznym tworzeniem planów rozmieszczenia regałów czy inwentaryzacją obiektów z dokładnością do 0,5 cm. Dzięki trójwymiarowej mapie obiektu możliwe będzie także przekazywanie informacji o elementach wyposażenia magazynu, takich jak np. gaśnice, rampy przeładunkowe czy palety z towarami. W przypadku powtórnego skanowania, pozyskane zostaną informacje o zmianach, jakie zaszły w skanowanym obiekcie z dokładnością do 1 cm. Aplikacja IndoorViewer jest połączona z systemem kamer przemysłowych. Dzięki temu, po zaznaczeniu punktu na mapie symbolizującego kamerę, można będzie od razu zobaczyć rejestrowany przez nią obraz.

– Skaning laserowy znany jest w przemyśle, ale w gospodarce magazynowej nie był do tej pory stosowany z uwagi na wysokie koszty tradycyjnych metod skanowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zdecydowaliśmy się na zaoferowanie skaningu w branży logistycznej. Szukaliśmy klienta, który jest zarówno znaną marką o globalnym zasięgu jak i otwartym na nowe technologie. ID Logistics bardzo szybko dostrzegł zalety, jakie niesie ze sobą skaning 3D i zaprosił nas na próbny skaning powiązany z prezentacją systemu. Pracownicy ID Logistics już na pierwszym spotkaniu wskazywali dodatkowe zastosowania i korzyści, jakie oferuje spółka GIAPmówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes zarządu Gospodarczego Instytutu Analiz Przestrzennych.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C