MapaMap 10.0 już dostępna

C

10-03-2016

W nowej wersji MapyMap 10.0 użytkownicy aplikacji otrzymują ponad 736 tys. km dróg, 6,4 tys. szczegółowych planów miast i miejscowości z nazwą ulic i precyzyjnym numerem domu oraz ponad 466 tys. punktów POI.       Na początku roku 2016 prawa do MapyMap nabyła Emapa S.A. Dzięki temu MapaMap zyskała nowego właściciela i poprzez niego dostęp do jednej z najdokładniejszych na rynku, cyfrowych map Polski. Emapa oferuje rozwiązania do zarządzania transportem i flotą pojazdów, a także produkty geomarketingowe wspomagające procesy decyzyjne. Celem Emapy jest dalszy rozwój MapyMap, w tym również na nowych obszarach rynku. W najbliższym czasie planowane jest dodanie atrybutów transportowo-logistycznych, które poszerzą krąg odbiorców o użytkowników z segmentu transportowego.   Począwszy od wersji 10.0 MapyMap aktualizacją i opracowaniem map zajmuje się Spółka Emapa S.A., która od 15 lat z sukcesem tworzy i rozwija cyfrową mapę Polski, wykorzystując system Car-to-graph - autorskie oprogramowanie typu MMS (Mobile Mapping System) służące do zbierania i weryfikacji danych mapowych w terenie. MapaMap w wersji 10.0 zawiera aktualne mapy z I kwartału 2016. W najnowszej aktualizacji mapy zostały wzbogacone o wiele atrybutów potrzebnych i wykorzystywanych podczas nawigacji.   Najnowsze mapy zawierają:     ponad 736 tys. kilometrów dróg co oznacza, że zasoby drogowe zostały zwiększone o 224 tys. km dróg.    ponad 6,4 tys. szczegółowych planów miast i miejscowości z nazwą ulicy i precyzyjnym numerem domu, w tym także z oznakowaniem alfanumerycznym tj. budynki oznaczone są literami np. a,b,c,d. W tej aktualizacji dodano ponad 2,7 tys. szczegółowych planów miast i miejscowości.    ponad 466 tys. punktów użyteczności publicznej (POI). Baza została wzbogacona o 64,6 tys. punktów POI.    ponad 1,7 mln obrysów budynków. Dodano 950 tys. obrysów budynków.    84 tys. kilometrów szlaków i ścieżek turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych, nordic walking) to jest o 38 tys. kilometrów więcej.   Zaktualizowane zostały także dane o ograniczeniach prędkości na drogach, tablice drogowe informujące o kierunku jazdy oraz informacje dotyczące asystenta pasa ruchu.  Najnowsza mapa sygnowana numerem PL-2016Q1 uwzględnia nowe inwestycje drogowe:     Obwodnicę Szczuczyna, droga krajowa 61,    Obwodnicę Hrubieszowa, droga krajowa 74,    Południową obwodnicę Biłgoraju, droga wojewódzka 835,    Obwodnicę Brzozowa, droga wojewódzka 886,    Drogową Trasę Średnicową w Gliwicach, odcinek G2,    Zachodnią obwodnicę Chrzanowa, droga wojewódzka 933,    Zachodnią obwodnicę Nowego Sącza,    Połączenie drogi A4 z drogą 94 - łącznik autostradowy z węzła Brzesko,    Węzeł drogowy w Rudnie Małej - droga krajowa 9 i wojewódzka 869,     Tunel pod drogą krajową 1 w Rzgowie. Emapa przygotowała także propozycję dla użytkowników MapyMap dedykowanej na system Android. Użytkownicy systemów Android zainteresowani podróżami po Europie mogą zakupić MapęMap Europa z licencją na rok, w cenie 99 zł, a z licencją na 1 miesiąc za 25 zł. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów wprowadzone zostaną również nowe produkty z dożywotnią aktualizacją map Polski i Europy.   Więcej informacji dotyczących nowych produktów oraz cen i zasad licencjonowania produktów z dożywotnia aktualizacją map znajduje się na stronie internetowej www.mapamap.pl  

MapaMap 10.0 1W nowej wersji MapyMap 10.0 użytkownicy aplikacji otrzymują ponad 736 tys. km dróg, 6,4 tys. szczegółowych planów miast i miejscowości z nazwą ulic i precyzyjnym numerem domu oraz ponad 466 tys. punktów POI.

 

 

 

Na początku roku 2016 prawa do MapyMap nabyła Emapa S.A. Dzięki temu MapaMap zyskała nowego właściciela i poprzez niego dostęp do jednej z najdokładniejszych na rynku, cyfrowych map Polski. Emapa oferuje rozwiązania do zarządzania transportem i flotą pojazdów, a także produkty geomarketingowe wspomagające procesy decyzyjne. Celem Emapy jest dalszy rozwój MapyMap, w tym również na nowych obszarach rynku. W najbliższym czasie planowane jest dodanie atrybutów transportowo-logistycznych, które poszerzą krąg odbiorców o użytkowników z segmentu transportowego.

 

Począwszy od wersji 10.0 MapyMap aktualizacją i opracowaniem map zajmuje się Spółka Emapa S.A., która od 15 lat z sukcesem tworzy i rozwija cyfrową mapę Polski, wykorzystując system Car-to-graph – autorskie oprogramowanie typu MMS (Mobile Mapping System) służące do zbierania i weryfikacji danych mapowych w terenie. MapaMap w wersji 10.0 zawiera aktualne mapy z I kwartału 2016.
W najnowszej aktualizacji mapy zostały wzbogacone o wiele atrybutów potrzebnych i wykorzystywanych podczas nawigacji.

 

Najnowsze mapy zawierają:

    ponad 736 tys. kilometrów dróg co oznacza, że zasoby drogowe zostały zwiększone o 224 tys. km dróg.
    ponad 6,4 tys. szczegółowych planów miast i miejscowości z nazwą ulicy i precyzyjnym numerem domu, w tym także z oznakowaniem alfanumerycznym tj. budynki oznaczone są literami np. a,b,c,d. W tej aktualizacji dodano ponad 2,7 tys. szczegółowych planów miast i miejscowości.
    ponad 466 tys. punktów użyteczności publicznej (POI). Baza została wzbogacona o 64,6 tys. punktów POI.
    ponad 1,7 mln obrysów budynków. Dodano 950 tys. obrysów budynków.
    84 tys. kilometrów szlaków i ścieżek turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych, nordic walking) to jest o 38 tys. kilometrów więcej.

 

Zaktualizowane zostały także dane o ograniczeniach prędkości na drogach, tablice drogowe informujące o kierunku jazdy oraz informacje dotyczące asystenta pasa ruchu.

 
Najnowsza mapa sygnowana numerem PL-2016Q1 uwzględnia nowe inwestycje drogowe:

    Obwodnicę Szczuczyna, droga krajowa 61,
    Obwodnicę Hrubieszowa, droga krajowa 74,
    Południową obwodnicę Biłgoraju, droga wojewódzka 835,
    Obwodnicę Brzozowa, droga wojewódzka 886,
    Drogową Trasę Średnicową w Gliwicach, odcinek G2,
    Zachodnią obwodnicę Chrzanowa, droga wojewódzka 933,
    Zachodnią obwodnicę Nowego Sącza,
    Połączenie drogi A4 z drogą 94 – łącznik autostradowy z węzła Brzesko,
    Węzeł drogowy w Rudnie Małej – droga krajowa 9 i wojewódzka 869,
    Tunel pod drogą krajową 1 w Rzgowie.

Emapa przygotowała także propozycję dla użytkowników MapyMap dedykowanej na system Android. Użytkownicy systemów Android zainteresowani podróżami po Europie mogą zakupić MapęMap Europa z licencją na rok, w cenie 99 zł, a z licencją na 1 miesiąc za 25 zł. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów wprowadzone zostaną również nowe produkty z dożywotnią aktualizacją map Polski i Europy.

 

Więcej informacji dotyczących nowych produktów oraz cen i zasad licencjonowania produktów z dożywotnia aktualizacją map znajduje się na stronie internetowej www.mapamap.pl

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C