Myto w Niemczech na niektórych drogach federalnych

C

06-10-2011

  Od 1 sierpnia, na niektórych czteropasmowych drogach federalnych, rozbudowanych w sposób podobny do autostrad i połączonych z autostradą federalną, obowiązywać będzie myto dla pojazdów ciężarowych.     Myto za korzystanie z czteropasmowych dróg federalnych pobierane będzie na odcinkach o łącznej długości 1135 kilometrów. Opłata, podobnie jak na autostradach, dotyczyć będzie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton. Wykaz dróg federalnych, które będą objęte obowiązkiem wykupu myta jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) oraz zostanie opublikowany w elektronicznym Monitorze Federalnym.   Znany system Zadanie poboru myta powierzone zostało przedsiębiorstwu Toll Collect - operatorowi systemu poboru myta w Niemczech. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedsiębiorstwo Toll Collect zapewniło techniczne i organizacyjne warunki planowego rozpoczęcia poboru myta na drogach federalnych. - W minionych siedmiu latach byliśmy operatorem efektywnego i niezawodnego systemu poboru myta od samochodów ciężarowych za przejazd autostradami. Także w odniesieniu do poboru myta na drogach federalnych zapewnimy sprawne działanie systemu - komentuje Hanns-Karsten Kirchmann, prezes zarządu przedsiębiorstwa Toll Collect GmbH. Urządzenia pokładowe (On-Board Units, OBU) systemu otrzymały nowe oprogramowanie, poprzez które zwiększono o niemal 20% ich pierwotną pojemność pamięci. W ten sposób te same urządzenia mogą przetwarzać także informacje dotyczące dodatkowych odcinków dróg federalnych o łącznej długości 1103 kilometry. Przedsiębiorstwo Toll Collect przeprowadziło w ostatnich tygodniach, z pomyślnymi wynikami, najważniejsze wymagane próby. Podczas testów terenowych sprawdzono przy udziale grupy pilotażowej dane użytkowe, opisujące odcinki dróg federalnych. W próbach tych uczestniczyło 3000 pojazdów należących do przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Próby zostały wykonane pod kontrolą Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG). Wszystko przebiegło pomyślnie, zatem nic nie wskazuje, by system miał nie wystartować 1 sierpnia o godzinie 0:00. Pod kontrolą BAG Kontrolę nad przestrzeganiem obowiązku opłaty myta będzie sprawował Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG), korzystając z pojazdów kontroli lotnej. W ramach kontroli lotnych pracownicy BAG mogą sprawdzać pojazdy w ruchu. Dodatkowo, wykorzystane zostaną przenośne urządzenia kontrolne, które można ustawiać w dowolnych miejscach i o różnych porach.   Automatyczna aktualizacja   Aktualnie od początku lipca wszystkie dane użytkowe są przesłane drogą radiową do wszystkich urządzeń pokładowych zarejestrowanych w systemie Toll Collect. Dane te trafią automatycznie do 717 tys. urządzeń pokładowych OBU zamontowanych w zagranicznych pojazdach ciężarowych. Poza urządzeniami pokładowymi, nowe dane użytkowe dotyczące odcinków dróg objętych obowiązkiem wykupu myta, zostaną wprowadzone do systemu wykupu myta przez Internet oraz do 3500 terminali stacjonarnych. Przypomnijmy bowiem, że w niemieckim systemie myta możliwe są trzy drogi naliczania i wnoszenia opłaty: wykup automatyczny przy użyciu urządzenia pokładowego UBU, najbardziej popularny wśród przewoźników regularnie pokonujących niemieckie drogi. Opcją dla sporadycznych przejazdów jest wykup ręczny poprzez specjalną stronę internetową (po zarejestrowaniu się przedsiębiorcy) oraz wykup w jednym z terminali stacjonarnych (dostępny również bez rejestracji). Przed rozpoczęciem jazdy należy wpisać dane samochodu ciężarowego, czas rozpoczęcia jazdy i miejsce przeznaczenia. Następnie zaś aplikacja strony lub terminala obliczy najkrótszą trasę w sieci dróg podlegających opłacie. Kierowca może ją zaakceptować lub zmienić, wprowadzając maks. cztery punkty tranzytowe. Po zgłoszeniu trasy użytkownik otrzymuje dowód wykupu z terminala lub numer wykupu ze strony www, które powinien zachować w pojeździe aż do zakończenia jazdy. Wykup jest możliwy z maks. trzydniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość wybrania terminu rozpoczęcia jazdy (rozpoczęcie okresu ważności dowodu wykupu myta). System automatycznie obliczy nieprzekraczalny termin zakończenia jazdy. Obliczony korytarz czasowy zawiera rezerwę na krótkie przerwy, zatory drogowe i inne przestoje. Zarówno stronę internetową, jak i menu terminali przygotowano także w języku polskim. MG
 
20120712Od 1 sierpnia, na niektórych czteropasmowych drogach federalnych, rozbudowanych w sposób podobny do autostrad i połączonych z autostradą federalną, obowiązywać będzie myto dla pojazdów ciężarowych.

 

 

Myto za korzystanie z czteropasmowych dróg federalnych pobierane będzie na odcinkach o łącznej długości 1135 kilometrów. Opłata, podobnie jak na autostradach, dotyczyć będzie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton. Wykaz dróg federalnych, które będą objęte obowiązkiem wykupu myta jest dostępny na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) oraz zostanie opublikowany w elektronicznym Monitorze Federalnym.

 

Znany system


Zadanie poboru myta powierzone zostało przedsiębiorstwu Toll Collect – operatorowi systemu poboru myta w Niemczech. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedsiębiorstwo Toll Collect zapewniło techniczne i organizacyjne warunki planowego rozpoczęcia poboru myta na drogach federalnych. – W minionych siedmiu latach byliśmy operatorem efektywnego i niezawodnego systemu poboru myta od samochodów ciężarowych za przejazd autostradami. Także w odniesieniu do poboru myta na drogach federalnych zapewnimy sprawne działanie systemu – komentuje Hanns-Karsten Kirchmann, prezes zarządu przedsiębiorstwa Toll Collect GmbH. Urządzenia pokładowe (On-Board Units, OBU) systemu otrzymały nowe oprogramowanie, poprzez które zwiększono o niemal 20% ich pierwotną pojemność pamięci. W ten sposób te same urządzenia mogą przetwarzać także informacje dotyczące dodatkowych odcinków dróg federalnych o łącznej długości 1103 kilometry.

Przedsiębiorstwo Toll Collect przeprowadziło w ostatnich tygodniach, z pomyślnymi wynikami, najważniejsze wymagane próby. Podczas testów terenowych sprawdzono przy udziale grupy pilotażowej dane użytkowe, opisujące odcinki dróg federalnych. W próbach tych uczestniczyło 3000 pojazdów należących do przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Próby zostały wykonane pod kontrolą Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG). Wszystko przebiegło pomyślnie, zatem nic nie wskazuje, by system miał nie wystartować 1 sierpnia o godzinie 0:00.


Pod kontrolą BAG


Kontrolę nad przestrzeganiem obowiązku opłaty myta będzie sprawował Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG), korzystając z pojazdów kontroli lotnej. W ramach kontroli lotnych pracownicy BAG mogą sprawdzać pojazdy w ruchu. Dodatkowo, wykorzystane zostaną przenośne urządzenia kontrolne, które można ustawiać w dowolnych miejscach i o różnych porach.

 

Automatyczna aktualizacja

 

Aktualnie od początku lipca wszystkie dane użytkowe są przesłane drogą radiową do wszystkich urządzeń pokładowych zarejestrowanych w systemie Toll Collect. Dane te trafią automatycznie do 717 tys. urządzeń pokładowych OBU zamontowanych w zagranicznych pojazdach ciężarowych. Poza urządzeniami pokładowymi, nowe dane użytkowe dotyczące odcinków dróg objętych obowiązkiem wykupu myta, zostaną wprowadzone do systemu wykupu myta przez Internet oraz do 3500 terminali stacjonarnych. Przypomnijmy bowiem, że w niemieckim systemie myta możliwe są trzy drogi naliczania i wnoszenia opłaty: wykup automatyczny przy użyciu urządzenia pokładowego UBU, najbardziej popularny wśród przewoźników regularnie pokonujących niemieckie drogi. Opcją dla sporadycznych przejazdów jest wykup ręczny poprzez specjalną stronę internetową (po zarejestrowaniu się przedsiębiorcy) oraz wykup w jednym z terminali stacjonarnych (dostępny również bez rejestracji). Przed rozpoczęciem jazdy należy wpisać dane samochodu ciężarowego, czas rozpoczęcia jazdy i miejsce przeznaczenia. Następnie zaś aplikacja strony lub terminala obliczy najkrótszą trasę w sieci dróg podlegających opłacie. Kierowca może ją zaakceptować lub zmienić, wprowadzając maks. cztery punkty tranzytowe.

Po zgłoszeniu trasy użytkownik otrzymuje dowód wykupu z terminala lub numer wykupu ze strony www, które powinien zachować w pojeździe aż do zakończenia jazdy. Wykup jest możliwy z maks. trzydniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość wybrania terminu rozpoczęcia jazdy (rozpoczęcie okresu ważności dowodu wykupu myta). System automatycznie obliczy nieprzekraczalny termin zakończenia jazdy. Obliczony korytarz czasowy zawiera rezerwę na krótkie przerwy, zatory drogowe i inne przestoje. Zarówno stronę internetową, jak i menu terminali przygotowano także w języku polskim.

MG

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C