Na poziomie 4PL

C

27-11-2020

Modele usług logistycznych ulegają ciągłym przemianom, związanym z rozwojem Big Data, wdrażaniem strategii omnichannel, czy informatyzacją łańcucha dostaw. Outsourcing w obszarze logistyki doprowadził do powstania przedsiębiorstw określanych mianem 3PL (Third Party Logistics Provider). Kolejnym krokiem ewolucji logistycznych usług outsourcingowych jest przejście z 3PL do 4PL (Fourth Party Logistics Provider).

Karol Barańczuk

Modele usług logistycznych ulegają ciągłym przemianom, związanym z rozwojem Big Data, wdrażaniem strategii omnichannel, czy informatyzacją łańcucha dostaw. Outsourcing w obszarze logistyki doprowadził do powstania przedsiębiorstw określanych mianem 3PL (Third Party Logistics Provider). Kolejnym krokiem ewolucji logistycznych usług outsourcingowych jest przejście z 3PL do 4PL (Fourth Party Logistics Provider).

 

 

 

 

Na przestrzeni ostatniej dekady popularność modelu 4PL w Polsce znacznie wzrosła. Dostawca usług 4PL odpowiada za planowanie, koordynację i kontrolę łańcucha transportowego. Oznacza to przejście na wyższy poziom relacji z klientami niż w modelu 3PL. Integrator logistyczny łączy narzędzia, możliwości i technologie, aby wdrożyć optymalne rozwiązania w przepływie dóbr end-to-end dla Klienta korporacyjnego.

– W przypadku braku własnego zaplecza logistycznego wybranie przez przedsiębiorstwo doświadczonego operatora z branży TSL jest elementem strategii rozwoju firmy. Współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami zmniejsza ryzyko niepowodzenia na wschodzących rynkach, a także zwiększa wydajność i efektywność działania przedsiębiorstwa. W efekcie prowadzi to do podnoszenia konkurencyjności spółki na rynku – komentuje Karol Barańczuk, zastępca dyrektora operacyjnego ds. przesyłek drobnicowych i frachtu lotniczego w AsstrA.

Grupa kapitałowa AsstrA jest doświadczonym, globalnym dostawcą usług 4PL. W ramach działalności klienci grupy zlecają organizację importu oraz eksportu przy wykorzystaniu transportu drogowego, lotniczego, kolejowego oraz morskiego. Zapewnienie kompleksowych usług celnych pozwala na konsulting oraz przygotowanie niezbędnych certyfikatów i zezwoleń związanych z odprawą. Świadczone usługi magazynowania towaru, kompletowania, przemieszczania i cross-dockingu dodatkowo optymalizują potrzeby transportowe.

Jak podkreśla Karol Barańczuk, system magazynowy jest najważniejszym narzędziem w zarządzaniu modelem 4PL. Inwestycja we własną powierzchnię składowania w kwietniu 2020 r. pozwala na zapewnienie najwyższego serwisu bez udziału podwykonawców. Udane partnerstwo opiera się bowiem na transparentności we współpracy. Zarządzanie magazynem i dystrybucją wiąże się z analizą dużej ilości danych, aby zminimalizować zagrożenia w trakcie realizacji zlecenia, zapobiegać występującym siłom wyższym w czasie rzeczywistym oraz analizować zdarzenia, które mogą być przyczyną uszkodzenia ładunku.

Dostawca 4PL dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu, systemom IT, środkom do optymalizacji i koordynacji procesów unowocześnia łańcuch dostaw. Umiejętność adaptacji planów działań zapewnia wysoki poziom efektywności oraz oszczędności związanych z transportem. Procesy logistyczne zostają zautomatyzowane i zoptymalizowane.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C