Najnowszy raport firmy Marsh

C

05-12-2017

Marsh opublikował najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”- cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli na całym świecie. Kluczowe wnioski z raportu:

Marsh opublikował najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”- cykliczne zestawienie stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli na całym świecie. Kluczowe wnioski z raportu:

 

  • Po raz osiemnasty z rzędu odnotowano spadek stawek ubezpieczeniowych w ujęciu globalnym – pomimo, że tempo spadku zmalało (spadek o 1.6%) w porównaniu z poprzednim kwartałem (spadek w drugim kwartale o 2.2%).
  • W sektorze nieruchomości oraz branży finansowej i usług profesjonalnych także obserwujemy spadki . Poziom stawek w sektorze ubezpieczeń OC pozostaje niezmienny od drugiego kwartału 2017 roku (spadek na poziomie 1.7%).Zmiany w poziomach poszczególnych stawek różnią się w zależności od regionu.

 

Artur Grześkowiak – Prezes Marsh Polska:
Tegoroczny Global Risks Report wskazywał: nierówności ekonomiczne, polaryzacja społeczeństwa i zagrożenia środowiskowe jako najważniejsze trendy, które kształtować będą światową gospodarkę w ciągu najbliższych 10 lat. Z badania opinii przeprowadzonego przez Marsh podczas Światowego Forum Ekonomicznego 2017 wśród kadry zarządzającej w Polsce do kluczowych ryzyk zakwalifikowano m.in.: konflikty państwowe i międzynarodowe, kryzys fiskalny oraz ataki cybernetyczne.

 

Piotr Podleśny – Wiceprezes, Marsh Polska:
Ostatnie katastrofy odbiły się szerokim echem na globalnym rynku ubezpieczeń i reasekuracji – po wielu latach względnej stabilizacji poziomu stawek nastąpiło załamanie.  Kapitał pochodzący z innych niż tradycyjne źródeł finansowania, uległ rozproszeniu – większość została wchłonięta przez rynek lub w wyniku różnych ustaleń  nie została w ogóle ulokowana. Co więcej, istnieją ogromne rozbieżności w zakresie wysokości strat raportowanych przez różne agencje modelujące – na ich wyrównanie trzeba będzie poczekać.

 

UBEZPIECZENIA RYZYK CYBERNETYCZNYCH

Anna Pluta – Lider Praktyki Ryzyka Cybernetyczne, Marsh Polska:
Jesteśmy mniej niż 200 dni przed rozpoczęciem obowiązywania unijnego rozporządzenia (28 maja 2018 r.). Według badania “Marsh and Microsoft Global Cyber Risk Perception Survey, 2017” 57% organizacji jest obecnie w trakcie wdrażania planu zgodności z RODO, 8% organizacji deklaruje swoje przygotowanie, natomiast 21% firm potwierdza brak wiedzy w tym zakresie. Rozporządzenie RODO i kary pieniężne za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych – to rzeczywisty grunt do rozwoju cyber ubezpieczeń w Polsce. Jednak z iloma cyberatakami / ujawnieniami danych osobowych zmierzy się kadra zarządcza zobligowana do konfrontacji / udzielania odpowiedzi na pytania ze strony regulatorów, rad nadzorczych i prasy?

W Polsce jeszcze 15 lat temu rola technologii w codziennym życiu była marginalna. Obecnie – jest częścią wszystkich procesów, w tym również działalności biznesowej. Branże, które przyciągają największą uwagę hakerów w Europie: Usługi finansowe, Produkcja, Telekomunikacja.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C