Niezależni operatorzy walczą o polski rynek usług pocztowych

C

03-11-2010

{modal href="/images/stories/post1_big.jpg"}{/modal}Europejska jakość usług, wysokie standardy obsługi klienta i konkurencyjne ceny - to kluczowe postulaty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, walczącego o zrównoważony rozwój sektora pocztowego w Polsce. Gwarantem jakościowej zmiany tego rynku może być jedynie konstruktywna nowelizacja przepisów prawnych. Temat ten był motywem przewodnim debaty branżowej "Prywatni operatorzy pocztowi - silna konkurencja rynkowa szansą rozwoju sektora pocztowego w Polsce", zorganizowanej przez Związek oraz Krajową Izbę Gospodarczą.     Przedstawiciele branży pocztowej - zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, będącego członkiem KIG - wraz z reprezentantami UKE, UOKiKu i Ministerstwa Infrastruktury debatowali 27 października 2010 roku w Warszawie na temat aktualnych zagadnień i problemów nurtujących sektor pocztowy w Polsce w przeddzień liberalizacji.   Dyskusję zdominowały postulaty przedstawione przez Związek, poruszające kwestie: swobody zawierania umów z operatorami przez nadawców przesyłek, funduszu kompensacyjnego czy ujednolicenia stawki podatku VAT na rynku pocztowym. Wydarzenie było doskonałą i pierwszą tego typu okazją do nawiązania konstruktywnego i merytorycznego dialogu między niezależnymi firmami świadczącymi usługi pocztowe a decydentami i regulatorami tego rynku. - Kluczowym motywem powołania Związku zrzeszającego niezależnych operatorów pocztowych jest walka o zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania na zmonopolizowanym jeszcze rynku. Dążymy do usankcjonowania po 2013 roku - czyli z momentem pełnej liberalizacji sektora pocztowego - równego statusu prawnego operatorów działających w tej branży. Głęboko wierzymy, że planowane zmiany przepisów przyczynią się - bez względu na pojawiające się trudności - do rozwoju niezależnych operatorów pocztowych i tym samym do poprawy standardów jakości i atrakcyjności oferowanych usług. Sektor pocztowy - podobnie jak każdy inny - może się rozwijać jedynie w warunkach wolnej konkurencji rynkowej. I o to właśnie walczymy. Naszą ideą jest doprowadzenie do jak najszybszego osiągnięcia przez polską branżę pocztową europejskiego poziomu w zakresie świadczonych usług - powiedział Wiesław Klimaszewski, prezes OZPNOP. Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych został powołany w lipcu 2010 roku przez prywatne firmy pocztowe. Od września 2010 roku Związek jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Do jego zadań statutowych należy wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym, zmierzających do budowy zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego rynku pocztowego. OZPNOP pełni również funkcję informacyjno-doradczą dla podmiotów w nim zrzeszonych. - Regulacje dotyczące rynku pocztowego to bardzo trudna i skomplikowana materia, nawet w krajach dalece bardziej rozwiniętych i zaawansowanych pod względem liberalizacji rynku pocztowego niż Polska. Niejasne i źle sformułowane przepisy rodzą utrudnienia i stanowią barierę rozwoju nie tylko dla poszczególnych firm działąjących w branży, ale dla całego rynku. Możliwości technologiczne, innowacje i atrakcyjne rozwiązania rynkowe dostępne już na polskim rynku dzięki operatorom niezależnym, takim jak na przykład InPost, pozwalają nam dążyć do standardów europejskich. Nie możemy zatem pozwolić, by źle skonstruowane prawo było przeszkodą do wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że dzięki determinacji Związku w walce o rynek pocztowy i przy silnym wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej osiągniemy założone cele - dodaje Rafał Brzoska, prezes spółki InPost należącej do OZPNOP Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych - w ramach swojej aktywności rynkowej - będzie dążył do zmiany przepisów prawnych i dostosowania ich do aktualnych realiów gospodarczych. Jeszcze w 2010 roku Związek przeprowadzi ogólnopolską akcję informacyjno-interwencyjną w kwestii: nowelizacji przepisów artykułów 45 i 47a Ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku, wyrównania stawek podatku VAT na usługi pocztowe, funduszu kompensacyjnego, definiowania nadawców masowych, konkursu na operatora powszechnego oraz utrudnionego, komercyjnego dostępu niezależnych operatorów do infrastruktury, placówek i centrów logistycznych Poczty Polskiej.   Fot. SXC


{modal href=”/images/stories/post1_big.jpg”}{/modal}Europejska jakość usług, wysokie standardy obsługi klienta i konkurencyjne ceny to kluczowe postulaty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, walczącego o zrównoważony rozwój sektora pocztowego w Polsce. Gwarantem jakościowej zmiany tego rynku może być jedynie konstruktywna nowelizacja przepisów prawnych.


Temat ten był motywem przewodnim debaty branżowej “Prywatni operatorzy pocztowi – silna konkurencja rynkowa szansą rozwoju sektora pocztowego w Polsce”, zorganizowanej przez Związek oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

 

 

Przedstawiciele branży pocztowej zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych, będącego członkiem KIG wraz z reprezentantami UKE, UOKiKu i Ministerstwa Infrastruktury debatowali 27 października 2010 roku w Warszawie na temat aktualnych zagadnień i problemów nurtujących sektor pocztowy w Polsce w przeddzień liberalizacji.

 

Dyskusję zdominowały postulaty przedstawione przez Związek, poruszające kwestie: swobody zawierania umów z operatorami przez nadawców przesyłek, funduszu kompensacyjnego czy ujednolicenia stawki podatku VAT na rynku pocztowym. Wydarzenie było doskonałą i pierwszą tego typu okazją do nawiązania konstruktywnego i merytorycznego dialogu między niezależnymi firmami świadczącymi usługi pocztowe a decydentami i regulatorami tego rynku.


– Kluczowym motywem powołania Związku zrzeszającego niezależnych operatorów pocztowych jest walka o zapewnienie prywatnym firmom uczciwych warunków do konkurowania na zmonopolizowanym jeszcze rynku. Dążymy do usankcjonowania po 2013 roku – czyli z momentem pełnej liberalizacji sektora pocztowego – równego statusu prawnego operatorów działających w tej branży. Głęboko wierzymy, że planowane zmiany przepisów przyczynią się – bez względu na pojawiające się trudności – do rozwoju niezależnych operatorów pocztowych i tym samym do poprawy standardów jakości i atrakcyjności oferowanych usług. Sektor pocztowy – podobnie jak każdy inny – może się rozwijać jedynie w warunkach wolnej konkurencji rynkowej. I o to właśnie walczymy. Naszą ideą jest doprowadzenie do jak najszybszego osiągnięcia przez polską branżę pocztową europejskiego poziomu w zakresie świadczonych usług – powiedział Wiesław Klimaszewski, prezes OZPNOP.


Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych został powołany w lipcu 2010 roku przez prywatne firmy pocztowe. Od września 2010 roku Związek jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Do jego zadań statutowych należy wspieranie inicjatyw o charakterze prawnym i koncepcyjnym, zmierzających do budowy zrównoważonego, konkurencyjnego i silnego rynku pocztowego. OZPNOP pełni również funkcję informacyjno-doradczą dla podmiotów w nim zrzeszonych.


Regulacje dotyczące rynku pocztowego to bardzo trudna i skomplikowana materia, nawet w krajach dalece bardziej rozwiniętych i zaawansowanych pod względem liberalizacji rynku pocztowego niż Polska. Niejasne i źle sformułowane przepisy rodzą utrudnienia i stanowią barierę rozwoju nie tylko dla poszczególnych firm działąjących w branży, ale dla całego rynku. Możliwości technologiczne, innowacje i atrakcyjne rozwiązania rynkowe dostępne już na polskim rynku dzięki operatorom niezależnym, takim jak na przykład InPost, pozwalają nam dążyć do standardów europejskich. Nie możemy zatem pozwolić, by źle skonstruowane prawo było przeszkodą do wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że dzięki determinacji Związku w walce o rynek pocztowy i przy silnym wsparciu Krajowej Izby Gospodarczej osiągniemy założone cele – dodaje Rafał Brzoska, prezes spółki InPost należącej do OZPNOP


Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych w ramach swojej aktywności rynkowej będzie dążył do zmiany przepisów prawnych i dostosowania ich do aktualnych realiów gospodarczych. Jeszcze w 2010 roku Związek przeprowadzi ogólnopolską akcję informacyjno-interwencyjną w kwestii: nowelizacji przepisów artykułów 45 i 47a Ustawy Prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku, wyrównania stawek podatku VAT na usługi pocztowe, funduszu kompensacyjnego, definiowania nadawców masowych, konkursu na operatora powszechnego oraz utrudnionego, komercyjnego dostępu niezależnych operatorów do infrastruktury, placówek i centrów logistycznych Poczty Polskiej.

 


Fot. SXC

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C