Nowe funkcje rozwiązania TripMonitor

C

15-09-2017

Astrata Europe BV wzbogaciła platformę TripMonitor o nowy zestaw unikalnych funkcji, które przekładają się na płynniejsze zarządzanie zasobami transportowymi. TripMonitor umożliwia managerom firm 3PL / 4PL nadzorować wszystkie czynności transportowe w czasie rzeczywistym, zarówno te realizowane przez podwykonawców, jak i te realizowane przez własną flotę, bez względu na rodzaj komputera pokładowego pojazdu. Ponadto, dzięki zasadzie zarządzania wyjątkami system kieruje uwagę managera na słabiej operujących zasobach, przedstawiając wyniki w formie przejrzystego zestawienia kolorystycznego.

Astrata Europe BV wzbogaciła platformę TripMonitor o nowy zestaw unikalnych funkcji, które przekładają się na płynniejsze zarządzanie zasobami transportowymi. TripMonitor umożliwia managerom firm 3PL / 4PL nadzorować wszystkie czynności transportowe w czasie rzeczywistym, zarówno te realizowane przez podwykonawców, jak i te realizowane przez własną flotę, bez względu na rodzaj komputera pokładowego pojazdu. Ponadto, dzięki zasadzie zarządzania wyjątkami system kieruje uwagę managera na słabiej operujących zasobach, przedstawiając wyniki w formie przejrzystego zestawienia kolorystycznego.

Sprytny sposób na zarządzanie przewożonymi ładunkami

TripMonitor oferuje managerom jeden kompleksowy przegląd wszystkich planowanych tras oraz postęp ich realizacji, koncentrując uwagę na tych, które cechują się wyższym ryzykiem opóźnienia. Dostarcza zestawienie wszystkich szacunkowych czasów przybycia (ang. ETA), czasów wyjazdu oraz wskazuje ryzyko opóźnień. Dzięki temu managerowie mogą natychmiast podejmować działania korygujące, w tym informować klientów o niezbędnych modyfikacjach. Szczegółowe informacje o postępie podróży są prezentowane w czasie rzeczywistym, w porównaniu z planem podróży, umożliwiając zarządzanie wyjątkami i proaktywne alerty.
TripMonitor jest kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania działaniami transportowymi realizowanymi przy współpracy z podwykonawcami, gdyż działa niezależnie od rodzaju komputera pokładowego zainstalowanego w pojeździe. Ponadto, TripMonitor jest zintegrowany z ponad 70 różnymi systemami zarządzania transportem (TMS), systemami zarządzania flotą (FMS), zaawansowanymi systemami planowania (APS), a także systemami telematycznymi do monitorowania naczep i chłodni.

Automatyczne (ponowne) przyporządkowanie

TripMonitor automatycznie przypisuje ruchy do pojazdów, dzięki czemu zarządzający flotą mogą skupić się na innych priorytetach. Automatyczne przyporządkowanie pojazdów do ruchów następuje w oparciu o aktualną pozycję aktywów, początek ruchu i zaplanowane czasy wyjazdu (ang. STD). Gdy dany rozpoznany pojazd znajduje się w określonej lokalizacji przez określony czas, ruch zostaje automatycznie przypisany do tego pojazdu.

Automatyczne alerty

Nowe funkcje rozwiązania TripMonitor obejmują także generowanie automatycznych powiadomień, dając managerom floty możliwość natychmiastowego reagowania i oszczędzając cenny czas. Jeśli nie zostały spełnione wymagane warunki podróży, TripMonitor generuje alerty, nawet przed rozpoczęciem podróży, a managerowie wprowadzać działania korygujące i niezwłocznie komunikować się z przewoźnikami. Szeroki zakres alertów, obejmuje powiadomienia w przypadku nieprawidłowości związanych z przewoźnikiem, pojazdem czy numerami rejestracyjnymi danego zlecenia oraz dotyczące niezgodności w przypadku lokalizacji, pojazdów i ich ruchów. Alerty te mogą być wyświetlane bezpośrednio w panelu użytkownika systemu TripMonitor, w wiadomości e-mail lub poprzez wiadomości SMS, w zależności od typu alertu.

Przejrzyste raporty

Wśród nowych funkcji systemu TripMonitor znajduje się także panel raportów dotyczących statusu każdej podróży, jej faktyczny postęp w porównaniu z planowanym harmonogramem, oraz porównanie działań podwykonawców. Każdy raport daje managerom bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników działań i podwykonawców. Funkcja raportowania TripMonitor wspomaga wzrost wydajności i stanowi bazę rzetelnych przewidywań w ciągłym procesie doskonalenia.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C