Nowe technologie w logistyce

C

19-12-2017

Robienie zakupów nigdy nie było tak proste: wystarczy jedno kliknięcie na smartfonie i Twoja nowa skórzana kurtka już do Ciebie jedzie. Po kilku dniach rozlega się dzwonek do drzwi – przesyłka dotarła. Tak wygląda przebieg całego procesu z perspektywy konsumenta, jednak osoby wykonujące pracę na różnych etapach łańcucha dostaw muszą sprostać znacznie bardziej skomplikowanym zadaniom. Kiedy wytwórcy dwoją i troją swoje wysiłki, aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu oraz potrzebom konsumentów, dostawcy usług logistycznych i transportowych przyjmują najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów w dziedzinie składowania, dystrybucji i ładowania. Główny celem jest sprostanie oczekiwaniom klientów nie tylko w kwestiach cenowych, ale również pod względem szybkości dostawy oraz dostosowania sposobu wysyłki. Co dalej?

Robienie zakupów nigdy nie było tak proste: wystarczy jedno kliknięcie na smartfonie i Twoja nowa skórzana kurtka już do Ciebie jedzie. Po kilku dniach rozlega się dzwonek do drzwi – przesyłka dotarła. Tak wygląda przebieg całego procesu z perspektywy konsumenta, jednak osoby wykonujące pracę na różnych etapach łańcucha dostaw muszą sprostać znacznie bardziej skomplikowanym zadaniom. Kiedy wytwórcy dwoją i troją swoje wysiłki, aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu oraz potrzebom konsumentów, dostawcy usług logistycznych i transportowych przyjmują najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów w dziedzinie składowania, dystrybucji i ładowania. Główny celem jest sprostanie oczekiwaniom klientów nie tylko w kwestiach cenowych, ale również pod względem szybkości dostawy oraz dostosowania sposobu wysyłki. Co dalej?

Obserwatorzy rynku z ramienia międzynarodowego dostawcy transportu i logistyki AsstrA-Associated Traffic AG zauważyli znaczny wzrost w wykorzystywaniu automatyzacji procesów. Najpopularniejszy trend w tym zakresie – dążenie do zrównoważonego rozwoju – prowadzi do rosnącego wykorzystania toreb wielokrotnego użytku, palet oraz opakowań, których wytworzenie wymaga zaangażowania robotyki, taśmociągów i innych autonomicznych pojazdów. Trendy w zakresie automatyzacji procesów takie jak ergonomiczna obsługa, nie wymagająca ręcznego podnoszenia przez pracowników, rozwiązania wykorzystywane w procesie pakowania zaprojektowane specjalnie na potrzeby automatycznych dźwigów oraz standardowe rozmiary toreb zoptymalizowane pod kątem automatyzacji, a także pomniejszone regały i możliwość śledzenia przesyłek od producenta do użytkownika końcowego kategorycznie zmienią tradycyjne operacje transportowe. Ogólną cechą branży transportowo-logistycznej jest jej podatność na gwałtowne zmiany na rynku. Rok 2017 jest rokiem, w którym wszystkie firmy transportowe powinny skoncentrować się na usługach wspólnych oraz ocenić skuteczne usługi technologiczne. Procesy logistyczne są coraz bardziej skomplikowane, co przekłada się na znacznie większą dynamikę poszczególnych gałęzi – zauważa Dyrektor Regionalny dla regionu Azji, Vyacheslav Gural.

W sytuacji, kiedy produkty mogą być wytwarzane, pakowane, umieszczane w samojezdnych pojazdach oraz dostarczane do użytkownika końcowego bez wykorzystania ludzkiej siły roboczej, jedyną niezastąpioną umiejętnością człowieka pozostaje kreatywność oraz perspektywiczne podejście strategiczne. Oczywiście, obecnie nie można jeszcze mówić o istnieniu samojezdnych podjazdów i pełnej automatyzacji procesów dystrybucji. Niemniej tendencja zmierzająca do pełnej automatyzacji wewnętrznych operacji łańcucha dostaw za pomocą drukarek 3D, robotów maszynowych, sztucznej inteligencji i innych dynamicznie rozwijających się technologii jest bardzo silna. AsstrA jest dumna z bycia innowacyjną i młodą firmą, w której wszystkie najodważniejsze pomysły zespołu są zawsze wysłuchane i wzięte pod uwagę. Nieustannie doskonalimy procesy logistyczne optymalizując i automatyzując nasze działania. Sprawowanie pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw, jako dostawca Third Party Logistics (3PL), nie byłoby możliwe bez silnych podstaw technologicznych. Rozwiązania IT umożliwiają nam poprawę jakości naszych usług oraz wymianę informacji w czasie rzeczywistym – dodaje Vyacheslav Gural.

AsstrA szybkim krokiem zmierza ku wdrożeniu operacji logistycznych opartych na wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami (machine-to-machine) inwestując w rozwój osobisty swoich pracowników, pogłębianie ich wiedzy oraz doskonalenie kompetencji związanych z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Proinnowacyjni menadżerowie logistyki oferują klientom najbardziej efektywne pod względem finansowym rozwiązania logistyczne oraz nowoczesne, holistyczne podejście do transportu. Zakładając, że procesy automatyzacji są w stanie wykorzystywać sztuczną inteligencję, wytwarzanie przyrostowe oraz Internet rzeczy, mogą one tym sposobem uzupełnić lub nawet zastąpić produkcję fabryczną. Ten najnowszy trend został globalnie przeanalizowany przez ekspertów logistyki dążących do sprostania potrzebom nowych metod produkcji oraz do zapewnienia bardziej elastycznych i ekonomicznie efektywnych dostaw ładunków.

Cel ten wiąże się z szybszym wdrożeniem systemów zarządzania logistyką oraz z poszukiwaniem nowych technologii sprzętowych wspomagających produkcję zautomatyzowaną. Z chwilą, kiedy wytwarzanie przyrostowe stanie się bardziej popularne, dostawcy usług dystrybucyjnych i magazynowania będą musieli przenieść swoje punkty bliżej odbiorców końcowych. Zasięg geograficzny usług transportowych również będzie wymagał poszerzenia. AsstrA podjęła już strategiczne kroki biznesowe na drodze rozwoju najnowszych punktów docelowych dostępnych poprzez nowe szlaki handlowe, nawet te na innych kontynentach. Chcąc zapewnić, że nasze działania są jasne, przejrzyste i skutecznie rejestrowane, wdrożyliśmy i stale rozwijamy nasz System Zarządzania Transportem (Transport Management System – TMS) oparty na Oracle, który obsługuje wszystkie aspekty planowania, realizacji i uiszczenia kosztów przewozu dla spedytorów, usługodawców i klientów. Korzystanie z komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych w celu monitorowania i wymiany informacji związanych z personelem, śledzenie ładunków, analiza oraz automatyzacja pomagają skutecznie osiągnąć założone cele, a także zredukować koszty pracy oraz koszty operacyjne.

AsstrA planuje ulepszenie systemu informacji korporacyjnej CIS oraz systemu TMS poprzez dodanie innowacyjnych, istotnych elementów. Wśród nowych kluczowych zmian i przyszłych segmentów naszego CIS należy zwrócić uwagę na gabinet przewoźnika, platformę wyceny online i elektroniczne ofertowanie. Nadawcy, odbiorcy i AsstrA, jako dostawca usług logistycznych, zostaną zjednoczeni w czasie rzeczywistym, dlatego też każdy uczestnik danego łańcucha dostaw otrzyma swoje korzyści. Jako dostawca usług logistycznych potrzebujemy systemów automatyzacyjnych w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia marży zysku i zaoferowania naszym klientom konkurencyjnych usług. Innowacyjne rozwiązania IT dają większe szanse na rozwój firmy AsstrA, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka – komentuje Vyacheslav Gural. Korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii w logistyce są wyraźnie zauważalne w codziennych transportowych możliwościach operacyjnych, takich jak monitorowanie stanu ładunków w czasie rzeczywistym oraz analizy dużych ilości danych, które pozwalają menedżerom logistyki na zmianę trasy i dostosowanie infrastruktury w celu realizacji szybszych dostaw. Im bardziej procesy transportowe zostaną zautomatyzowane, tym bardziej elastycznie będą spełniane potrzeby użytkowników końcowych. Tym sposobem technologia prowadzi ostatecznie do poprawy wyników biznesowych.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C