Nowy lean management

C

06-12-2017

Kiedy pod koniec lat 80. koncepcja zarządzania lean management w przemyśle wytwórczym w największym stopniu dotyczyła redukcji strat, współcześnie zasady lean management wykraczają daleko poza ustalone ramy. Dziś koncepcja dotyczy zarówno aspektów ekologicznych, jak i pełnej optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, które wpływają na elastyczność biznesu. Obecnie mówimy o nowym lean management, który może być wykorzystywany zarówno przez producentów oraz przez dostawców usług logistycznych.

Kiedy pod koniec lat 80. koncepcja zarządzania lean management w przemyśle wytwórczym w największym stopniu dotyczyła redukcji strat, współcześnie zasady lean management wykraczają daleko poza ustalone ramy. Dziś koncepcja dotyczy zarówno aspektów ekologicznych, jak i pełnej optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, które wpływają na elastyczność biznesu. Obecnie mówimy o nowym lean management, który może być wykorzystywany zarówno przez producentów oraz przez dostawców usług logistycznych.

Co tak naprawdę oznacza pojęcie nowy lean management?

To koncepcja, zgodnie z którą wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw dążą do osiągnięcia lepszych wyników redukując ilość strat oraz dopasowując swoje usługi oraz proces produkcji do zmieniających się potrzeb klientów końcowych. Nowy lean management to przyszłościowy łańcuch dostaw, w którym procesy redukcji strat opierają się na bardziej ogólnej koncepcji. Każdy uczestnik danego łańcucha ciągle doskonali swoje procesy, dążąc do osiągnięcia większej efektywności, szybkości i sprawności w odniesieniu do nadchodzących ulepszeń. Im elastyczniejsze procesy biznesowe, tym efektywniejsze rezultaty. Szacuje się, że współczesne innowacje technologiczne, takie jak roboty przemysłowe, autonomiczne pojazdy oraz wszelkie rozwiązania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem pomagają zwiększyć efektywność operacyjną o 66%. Eksperci ds. rozwoju biznesu z międzynarodowego holdingu transportowo-logistycznego AsstrA-Associated Traffic AG opisują kluczowe elementy systemu biznesowego opartego na koncepcji nowego lean management.

Optymalizacja sednem nowego lean management

Jednym z największych wyzwań nowego lean management jest integracja oddzielnych operacji biznesowych w jeden, w pełni zoptymalizowany system, w którym wszystkie składowe, w tym produkcja, marketing, dystrybucja i transport, działają efektywnie. Dążąc do tego, aby wszystkie komponenty biznesu, wchodzące w skład łańcucha dostawy, funkcjonowały efektywniej, należy upewnić się, że nie tylko optymalizacja strat została odpowiednio skonfigurowana w ramach wewnętrznej struktury operacyjnej, ale warto również sprawdzić, czy wszystkie inne części działają wydajnie, zapewniając wyższą rentowność. Pełna optymalizacja operacyjna pomaga zmniejszyć zasięg strat, zredukować wydatki i uzyskać lepszy wskaźnik ROI, zauważa Dyrektor Zarządzający AsstrA, Denis Gural.

Co więcej, nowy lean management nie ogranicza się wyłącznie do redukcji strat. Chodzi głównie o znalezienie najlepszego sposobu na ograniczenie start, a co więcej, poszukiwanie takich rozwiązań, aby nie było nawet czego ograniczać. Elastyczne prognozowanie zmian wskaźników podaży i popytu na dany produkt pozwala dokładniej zaplanować wielkość produkcji, a następnie eliminować straty. Innym sposobem na zwiększenie wydajności produkcji jest zastosowanie innowacji technologicznych, które pozwalają w pełni dostosować się do potrzeb klienta w zakresie wielkości produkcji. Jest to między innymi wykorzystanie robotyki i alternatywnych metod produkcji, które są stale doskonalone, takich jak drukowanie 3D i tym podobne rozwiązania w zakresie produkcji na małą skalę, sprzyjające osiąganiu efektywnych wyników przedsiębiorstwa. Przy pełnej optymalizacji procesów biznesowych w łańcuchu dostaw należy pamiętać, że jest to niekończący się proces. Nie można jednorazowo wprowadzić ulepszeń i uznać, że optymalizacja została osiągnięta: warto przygotować się na liczne zmiany i ciągłe ulepszenia. A to wszystko dlatego, że nie istnieją jedyne technologiczne lub strukturalne rozwiązania dotyczące redukcji strat – dodaje D. Gural.

Integracja nowego lean management na wszystkich etapach łańcucha dostaw

Koncepcja nowego lean management wymaga większej elastyczności na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Począwszy od producentów, poprzez przewoźników, po sprzedawców – wszyscy uczestnicy powinni działać na rzecz ograniczenia strat. Dostawcy usług transportowych są łącznikiem między innymi uczestnikami łańcucha dostaw. To właśnie od nich zależy szybkość dostawy, ostateczna realizacja zamówienia oraz zgodność z danym zamówieniem. Koncepcja new lean management dla branży transportowo-logistycznej nie jest niczym nowym. Firmy z danego segmentu powoli wprowadzają do swojego rdzenia operacyjnego nowoczesne rozwiązania z dziedziny IT i robotyki. Dążąc do adekwatnego spełnienia wymagań producenta, dostawca usług transportowych musi być w pełni przygotowany technicznie i strukturalnie do szybkiej realizacji procesów transportowych. Opracowane trasy, nowoczesne pojazdy oraz obecność dostawcy usług transportowych w miejscu, w którym producent lub sprzedawca tego potrzebuje – to trzy główne kryteria, które należy spełnić, aby firma transportowa odpowiadała wymogom lean management – komentuje D. Gural.

Dla swoich partnerów w łańcuchu dostaw AsstrA realizuje proces, w którym surowce zostają wysłane do producenta, gdzie są następnie przetwarzane w produkt końcowy, po czym AsstrA transportuje towar do dostawcy i ostatecznie otrzymuje go klient końcowy. Celem kierownika ds. lean management jest zbilansowanie pracy w systemie łańcucha dostaw do w pełni zoptymalizowanego przetwarzania, w którym marża zysku jest najwyższa. Efektywność zasobów i szybkość dostaw tworzą optymalną równowagę dla nadmiernej wydajności. Produkując trochę mniej, możemy wytworzyć o wiele więcej produktów i zrobić to znacznie szybciej. To magiczna sztuczka. W świecie innowacji czas to pieniądz. Poprawmy jakość w swoim systemie: technologia modelowania informacji BIM znacznie straciła na popularności w produkcji małoseryjnej. Również w innych branżach rutyna może zostać zautomatyzowana przez technologię. Czerpmy wiedzę z otaczającego nas świata i wdrażajmy ją w swój biznes szybciej, niż robi to konkurencja – oto nasza złota zasada – dzieli się D. Gural.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C