Nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben

C

25-04-2022

Jubileusz 90-lecia i kolejne akwizycje, statystyki dotyczące ponad 10 tysięcy pracowników i 14 rynków, walka ze zmianami klimatycznymi i działalność społeczna – te i dużo więcej informacji zawiera nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Raben. W publikacji za 2021 rok operator logistyczny prezentuje zarówno długoterminowe programy i ich efekty, jak i jednorazowe przedsięwzięcia, często o przełomowym znaczeniu dla firmy i całej branży.

– Rok 2021 przejdzie do historii jako 90. rocznica powstania Grupy Raben, ale też możemy go uznać za kamień milowy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co pozwoliło nam znaleźć się wśród liderów w tej dziedzinie w sektorze transportu I logistyki. Dzięki tak wielu zrealizowanym pomyślnie projektom mam poczucie, że standardy w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego  (ESG) stały się nieodłączną częścią naszego DNA – mówi Ewald Raben, dyrektor generany Grupy Raben.

W minionym roku wciąż odczuwalne były skutki pandemii, ale na pierwszy plan wysunęły się wydarzenia o pozytywnym wydźwięku: wspomniany już jubileusz oraz poszerzenie zasięgu Grupy Raben. Firma swoje 90-lecie świętowała w ekologicznym stylu, poprzez trasę Eco2Way po Europie zwieńczoną głosowaniem na projekty pomocy przyrodzie. Wkroczyła w kolejną dekadę swojej działalności sygnalizując troskę o los planety.

Równocześnie weszła na czternasty, a niewiele później (w lutym 2022 roku) na piętnasty już rynek, przejmując operatorów logistycznych w Grecji i Austrii. Natomiast akwizycje spółek z Niderlandów i Niemiec dały szansę na umocnienie pozycji Raben na dotychczasowych rynkach.

 

Długi maraton…

W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021 Grupa Raben przedstawia działania o charakterze długofalowym w dziedzinie m.in. etyki, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, jakości obsługi, innowacyjności, redukcji śladu węglowego, efektywnego transportu i gospodarki odpadami, projektów na rzecz rozwoju pracowników, kultury bezpieczeństwa, łańcucha dostaw, odpowiedzialności za społeczności lokalne. Znalazło się w nim miejsce także na przedsięwzięcia jednorazowe, ale niezwykle ważne, determinujące funkcjonowanie firmy w najbliższych latach.

– Strategia Zrównoważonego Rozwoju obwiązująca do 2025 roku nabrała ostatecznego kształtu i stała się naszą „mapą drogową”, z wyznaczonymi konkretnymi celami we wszystkich istotnych obszarach naszego biznesu – mówi Ewelina Jabłońska-Gryżenia, dyrektor zrównoważonego rozwoju w Grupie Raben.

 

… i skok w dal

Do przełomowych przedsięwzięć należy zaliczyć Power Purchase Agreement (PPA), umowę, która zapewni firmie w Polsce zieloną energię w latach 2023-2029 i przyczyni się do budowy nowych farm fotowoltaicznych nad Wisłą. Równie wysoką rangę ma Sustainabililty Linked Loan (SLL), czyli pięcioletni kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 225 mln EUR. Jego marża zależy od spełnienia warunków określanych przez pięć kluczowych wskaźników efektywności w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego dla sektora TSL. Dla Grupy Raben to silna motywacja, by do 2025 osiągnąć cele takie jak: redukcja intensywności emisji o 30% w swoich obiektach i o 10% w transporcie, zwiększenie do 96% udziału pojazdów spełniających min. normę Euro 5 we flocie własnej i dostawców, zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34% oraz systematyczna poprawa oceny w rankingu EcoVadis.

 

Wielka siła to wielka odpowiedzialność

Strategia Grupy Raben ma przyczyniać się do realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ: (3) Dobre zdrowie i jakość życia, (5) Równość płci, (8) Wzrost gospodarczy i godna praca, (9) Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, (12) Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, (13) Działania w dziedzinie klimatu oraz (17) Partnerstwa na rzecz celów. Potwierdzeniem zaangażowania Grupy Raben w zrównoważony rozwój jest przystąpienie do United Nations Global Compact oraz Science Based Targets initiative.

Raport obejmuje całą grupę (poprzedni dotyczył Polski, Niemiec i Czech, zaś wcześniejsze tylko Polski), która zatrudnia 10 tysięcy pracowników, korzysta z floty liczącej przeszło 9 tysięcy pojazdów i ma ok. 160 oddziałów, rozmieszczonych na terenie 14  krajów Europy. Treść, podobnie jak rok wcześniej, została podzielona na sekcje informujące o wpływie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym firmy oraz ładzie korporacyjnym. Nowością w raporcie jest pierwsze w historii ujawnienie przez Grupę Raben informacji związanych z klimatem wg zaleceń TCFD (Task-Force on Climate-Related Financial Disclosures). Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze Standardami GRI na poziomie podstawowym, a firma Deloitte dokonała jego zewnętrznej weryfikacji.

– Wszystkie powyższe działania potwierdzają, że w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju jest aktywnie zaangażowana cała nasza organizacja, pracownicy każdego szczebla – podsumowuje CEO Grupy Raben.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C