Obowiązek posiadania elektronicznego asystenta do skrętu w prawo

C

14-02-2020


Austria jako jeden z pierwszych krajów Unijnych wprowadza z dniem 1 kwietnia 2020 roku na terenie całej aglomeracji miasta Wiednia zakaz poruszania się pojazdów powyżej 7,5 tony bez posiadania na pokładzie elektronicznego asystenta do skrętu w prawo.

Według rozporządzenia Parlamentarnego: Bundesgesetz Straßenverkehrsordnung 1960 (32. StVO-Novelle) w § 43 rozd. 8 zostało umożliwione wszystkim organom administracyjnym w poszczególnych regionach Austrii i ich miejscowościach wprowadzenie częściowego lub całkowitego zakazu skrętu w prawo dla ciężarówek powyżej 7,5 tony, które nie posiadają na pokładzie elektronicznego asystenta do skrętu w prawo. Rozporzadzenie to wykorzystało już miasto Wiedeń i wprowadza go z dniem 1 kwietnia tego roku.

Co jest planowane?
Zakaz skrętu w prawo dla wszystkich ciężarówek bez systemu wspomagającego skręcanie o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony dla całego obszaru Wiednia. Dotyczy to ciężarówek i pojazdów siodłowych. Zakaz skrętu nie ma jednak zastosowania dla autostrad prowadzących przez Wiedeń w tranzycie.

Wdrożenie w życie:
Ogłoszenie rozporządzenia planowane jest początkiem kwietnia 2020 r. Okres przejściowy na modernizację istniejących pojazdów kończy się pod koniec grudnia 2020 r.

Czy będą wyjątki?
Nie ma wyjątków. Nie ma również wyjątków dla ciężarówek ze współkierowcami, ciężarówek z nisko umieszczoną kabiną maszynisty, starych ciężarówek i ciężarówek do transportów specjalnych. W przypadku transportów specjalnych zezwolenia na specjalną trasę mogą być pomocne, aby obejść przepisy policji drogowej. Ciężarówki bez systemu wspomagającego skręt o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t, które nie są zarejestrowane w Austrii czy w Wiedniu, są również objęte planowanym zakazem skrętu w prawo.


Co to jest system wspomagania skrętu lub inaczej nazywany system wykrywania zagrożenia w martwym punkcie?
System taki obejmuje nie tylko monitorowanie obszaru ruchu za pomocą kamer i monitorów, ale także aktywnie ostrzega przed poruszaniem się osób w martwym polu podczas skręcania w prawo za pomocą sygnałów optycznych, akustycznych jak też uniemożliwia skręt w prawo jeżeli wykryje niebezpieczeństwo.

Które systemy wspomagania spełniają wymagania?
Wymagania określone w wytycznych dotyczących dofinansowania BMVIT dotyczące wyposażenia pojazdów silnikowych w systemy wspomagania skrętu są w każdym przypadku wystarczające. Sprzedawca takiego systemu i warsztat zobowiązani są wystawić odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia o zgodności o dopuszczeniu do eksploatacji.

Modernizacja koszty i czas?
Zainstalowanie systemu wspomagania skrętów wymaga średnio 6 godzin pracy. Koszt takiego systemu może wynosić nawet do 4 000,00 EUR.

Czy możliwości warsztatów są wystarczające w celu instalacji urządzeń?
W Wiedniu jest około 5000 ciężarówek i kolejne 15 000 ciężarówek w Dolnej Austrii. Obecnie obsewuje się, że okres przejściowy do końca grudnia 2020 r. jest zbyt krótki, ponieważ warsztaty specjalistyczne są już bardzo zajęte i dostępne są niewystarczające zdolności przerobowe (przeszkoleni specjaliści).

Czy systemy wykrywania martwego pola dostępne na rynku spełniają wymagania UE?
UE określi „wiążące cele” dopiero w roku 2022 r. W oparciu o te wymagania nowe pojazdy muszą mieć takie systemy pomocy od 2024 r. W chwili obecnej nie można udzielić wiążącej odpowiedzi dotyczącej zgodności, ale można założyć, że producenci takich systemów dołożą starań, aby spełnić znane obecnie wymagania.

Czy istnieją fundusze w Austrii na modernizację istniejących pojazdów / nowych pojazdów?
Firmy / właściciele pojazdów klas N2 i N3 w Austrii otrzymują fundusze z BMVIT na koszty zakupu i instalacji systemów wspomagania skrętu w istniejących pojazdach i nowych pojazdach. Finansowanie wynosi maksymalnie 25 procent wydatków kwalifikowalnych, ale maksymalnie 900 EUR na każdy środek. Po zatwierdzeniu finansowania instalacja musi się odbyć w ciągu 3 miesięcy. W przypadku nowych pojazdów obowiązuje 6-miesięczny okres instalacji.

Czy planowany zakaz skręcania w prawo bez systemu pomocy jest sprzeczny z prawem UE?
Po dokładnej analizie tekstu rozporządzenia miasto Wiedeń zakłada, że zakaz skrętu w prawo bez systemu pomocy może być niezgodny z prawem UE. Obawy prawne ostatecznie doprowadziły do ​​tego, że miasto Wiedeń przekazało projekt rozporządzenia do „Brukseli” w celu analizy. Wynik analizy nie jest jeszcze dostępny.

Jakie są konsekwencje braku instalacji asystenta skrętu po wygaśnięciu planowanego obowiązku doposażenia?
Naruszenie planowanego zarządzenia wiedeńskiego jest uważane za naruszenie administracyjne i musi zostać ukarane grzywną pieniężną w wysokości do 5 000,00 EUR, w przypadku braku możliwości pobrania kary pieniężnej przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 6 tygodni. Oprócz tego przestępstwa administracyjnego – które mogłoby wówczas zagrozić wiarygodności wymaganej przez prawo handlowe – można założyć, że w razie wypadku należy spodziewać się poważnych konsekwencji prawa cywilnego (brak ochrony ubezpieczeniowej, odszkodowań itp.).

Czy są jakieś alternatywy, jeśli nie można zainstalować na czas asystenta skrętu?
O ile rozporządzenie nie zostanie zaklasyfikowane jako niezgodne z prawem UE, można założyć, że rozporządzenie – jak nakreślono – zostanie wdrożone.
Alternatywne zachowanie (trzykrotne skręcanie w lewo) jest niepraktyczne, szczególnie w wewnętrznych dzielnicach Wiednia zaprojektowano „system jednokierunkowy”, aby trzykrotne skręcanie w lewo nie było w ogóle możliwe.

Źródło: HGA GesmbH Wiedeń

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C