OT Logistics przedstawia wyniki za rok poprzedni

C

21-03-2017

Grupa Kapitałowa OT Logistics publikuje wyniki za 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zysk netto na poziomie 10 mln zł.   Rok 2016 dla Grupy OT Logistics upłynął pod znakiem inwestycji, które wpisują się w ogłoszoną rok temu strategię zwiększania obecności na rynku kolejowym, kontenerowym oraz budowaniu korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. W tym celu w połowie 2016 roku do Grupy włączono przejętą spółkę Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. W grudniu zakończono proces przejęcia kolejowej Grupy STK i Kolei Bałtyckiej S.A.   Grupa prowadziła działania w Czarnogórze zmierzające do przejęcia aktywów z branży TSL, które będą wsparciem w realizacji budowy korytarza logistycznego Północ-Południe, łączącego porty na Bałtyku i Adriatyku. W IV kw. 2016 r. spółka zaoferowała 7,1 mln euro za nabycie 30% udziałów w spółce Luka Bar AD BAR, będącej operatorem portu w Barze. Spółka złożyła również ofertę zakupu 51% udziałów za 2,5 mln euro w AD Montecargo, spółce zajmującej się kolejowymi przewozami towarowymi. Obecnie Grupa prowadzi rozmowy ze Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia udziałów w obu spółkach.   Z uwagi na słabszy globalny sentyment na rynku węgla i stali, Grupa realizowała plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro w segmencie portowym. W portach prowadzono również działania optymalizacyjne, których efekty mają być widoczne w najbliższej przyszłości.    Wszystkie realizowane działania pozwoliły na osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 712,1 mln zł (752,3 mln zł rok wcześniej) oraz zysku netto na poziomie 10,0 mln zł (15,6 mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA wzrósł do 72,3 mln zł w porównaniu do 67,9 mln zł rok wcześniej. Grupa zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do 12,4% z 11,8% w 2015 r. Odnotowano również dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 57,7 mln zł.   „Mimo niesprzyjającej koniunktury na rynku węgla i stali, wypracowaliśmy solidne przychody i zwiększyliśmy wynik EBITDA. Skutecznie realizujemy nową strategię rozwoju i będziemy dążyć do dalszego umocnienia naszej pozycji rynkowej poprzez rozwój organiczny i potencjalne akwizycje w Polsce i na południu Europy"  mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. „Chcielibyśmy zwiększyć naszą obecność na Bałkanach, a nasze zamierzenia wpisują się w trend kierowania strumienia ładunków ku krajom basenu Morza Adriatyckiego, a dalej – Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej i Wschodniej. Dodatkowo niedawna ratyfikacja przez Polskę konwencji AGN o międzynarodowych drogach śródlądowych utwierdza nas w słuszności obranego kierunku rozwoju naszej Grupy" dodaje Prezes Nowik.   W 2016 r. w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics największy udział miały usługi spedycji – 58%, przewozy i inne usługi transportowe – 29%, usługi portowe (przeładunki i składowanie) – 10%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki Grupy generują 3% przychodów OT Logistics. Sprzedaż krajowa stanowi 79% przychodów, pozostałe 21% to sprzedaż poza granicami naszego kraju, m. in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Słowacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii i w USA.   „Jestem przekonany, że nasze działania optymalizacyjne zaczną przynosić konkretne synergie kosztowe. Widzimy pierwsze efekty np. w postaci uruchomienia centrum usług wspólnych dla Grupy. Celem jest oczywiście poprawa wyniku finansowego. Z uwagą obserwujemy też działania przedsiębiorców, rządu i samorządowców na rzecz rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Zaczynają się one przekładać na realne programy poprawy warunków żeglugi w naszym kraju"  mówi Zbigniew Nowik.

ot rail sklad wagonowy 3 e1474963358962 1024x683Grupa Kapitałowa OT Logistics publikuje wyniki za 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i zysk netto na poziomie 10 mln zł.

 

Rok 2016 dla Grupy OT Logistics upłynął pod znakiem inwestycji, które wpisują się w ogłoszoną rok temu strategię zwiększania obecności na rynku kolejowym, kontenerowym oraz budowaniu korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. W tym celu w połowie 2016 roku do Grupy włączono przejętą spółkę Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. W grudniu zakończono proces przejęcia kolejowej Grupy STK i Kolei Bałtyckiej S.A.

 

Grupa prowadziła działania w Czarnogórze zmierzające do przejęcia aktywów z branży TSL, które będą wsparciem w realizacji budowy korytarza logistycznego Północ-Południe, łączącego porty na Bałtyku i Adriatyku. W IV kw. 2016 r. spółka zaoferowała 7,1 mln euro za nabycie 30% udziałów w spółce Luka Bar AD BAR, będącej operatorem portu w Barze. Spółka złożyła również ofertę zakupu 51% udziałów za 2,5 mln euro w AD Montecargo, spółce zajmującej się kolejowymi przewozami towarowymi. Obecnie Grupa prowadzi rozmowy ze Skarbem Państwa w Czarnogórze w sprawie nabycia udziałów w obu spółkach.

 

Z uwagi na słabszy globalny sentyment na rynku węgla i stali, Grupa realizowała plan zwiększania wolumenu przeładunków towarów agro w segmencie portowym. W portach prowadzono również działania optymalizacyjne, których efekty mają być widoczne w najbliższej przyszłości. 

 

Wszystkie realizowane działania pozwoliły na osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 712,1 mln zł (752,3 mln zł rok wcześniej) oraz zysku netto na poziomie 10,0 mln zł (15,6 mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA wzrósł do 72,3 mln zł w porównaniu do 67,9 mln zł rok wcześniej. Grupa zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do 12,4% z 11,8% w 2015 r. Odnotowano również dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wys. 57,7 mln zł.

 

„Mimo niesprzyjającej koniunktury na rynku węgla i stali, wypracowaliśmy solidne przychody i zwiększyliśmy wynik EBITDA. Skutecznie realizujemy nową strategię rozwoju i będziemy dążyć do dalszego umocnienia naszej pozycji rynkowej poprzez rozwój organiczny i potencjalne akwizycje w Polsce i na południu Europy”  mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics. „Chcielibyśmy zwiększyć naszą obecność na Bałkanach, a nasze zamierzenia wpisują się w trend kierowania strumienia ładunków ku krajom basenu Morza Adriatyckiego, a dalej – Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej i Wschodniej. Dodatkowo niedawna ratyfikacja przez Polskę konwencji AGN o międzynarodowych drogach śródlądowych utwierdza nas w słuszności obranego kierunku rozwoju naszej Grupy” dodaje Prezes Nowik.

 

W 2016 r. w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej OT Logistics największy udział miały usługi spedycji – 58%, przewozy i inne usługi transportowe – 29%, usługi portowe (przeładunki i składowanie) – 10%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki Grupy generują 3% przychodów OT Logistics. Sprzedaż krajowa stanowi 79% przychodów, pozostałe 21% to sprzedaż poza granicami naszego kraju, m. in. w Niemczech, krajach Beneluksu, Czechach, Słowacji, krajach Skandynawii, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Wielkiej Brytanii i w USA.

 

„Jestem przekonany, że nasze działania optymalizacyjne zaczną przynosić konkretne synergie kosztowe. Widzimy pierwsze efekty np. w postaci uruchomienia centrum usług wspólnych dla Grupy. Celem jest oczywiście poprawa wyniku finansowego. Z uwagą obserwujemy też działania przedsiębiorców, rządu i samorządowców na rzecz rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Zaczynają się one przekładać na realne programy poprawy warunków żeglugi w naszym kraju”  mówi Zbigniew Nowik.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C