PEKAES utrzymuje wysokie tempo wzrostu

C

01-09-2014

Grupa Kapitałowa PEKAES z powodzeniem realizuje przyjętą strategię rozwoju. Poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów poskutkowały bardzo dobrymi wynikami finansowymi za I półrocze 2014 roku.         Wypracowany zysk netto w kwocie 7,83 mln zł był o 241 proc. lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeszcze większy wzrost zanotował wynik EBITDA – o 302 proc. do wartości 17,68 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 358,45 mln zł, gdzie rok wcześniej osiągnęły poziom 251 mln zł (wzrost o 43 proc.). Grupa zamierza kontynuować organiczny rozwój, nie wyklucza jednak akwizycji.   Po zakończonym w zeszłym roku procesie reorganizacji Grupy, PEKAES konsekwentnie wdraża strategię przyjętą na lata 2014-2018, w efekcie czego staje się jeszcze bardziej wiarygodnym i konkurencyjnym podmiotem na krajowym oraz międzynarodowych rynkach. Kontynuacja procesu budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej, pozyskiwanie dużych, referencyjnych klientów, ich dywersyfikacja w każdym z segmentów rynku, stała rozbudowa oferty produktowej oraz wykorzystanie niezwykle perspektywicznego sektora intermodalnego sprawiły, że pomimo zauważalnego trendu obniżki cen jednostkowych w branży TSL, uzyskane przez PEKAES w I półroczu 2014 roku wyniki finansowe były dużo lepsze od spodziewanych. Zysk netto wzrósł r/r o 241 proc. i osiągnął poziom 7,83 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu zanotował wynik EBITDA (17,68 mln zł), który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy aż o 302 proc. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 358,45 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost 43 proc.). W jej strukturze dominującą pozycję wciąż zajmuje sektor spedycji i logistyki, który wygenerował aż 287,31 mln zł. Zysk brutto oraz zysk z działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio – 27 mln zł i 8,18 mln zł.   Jednym z głównych celów biznesowych, jakie stawia przed sobą zarząd, jest poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów. Podejmowane w tym celu działania przynoszą spodziewane rezultaty – w I półroczu br. wskaźnik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 17,7 mln zł i był o 13,3 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 302 proc.). Rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej zanotowała wzrost r/r o 181 proc. do poziomu 4,9 proc., natomiast rentowność netto na działalności kontynuowanej wyniosła 2,2 proc. i była wyższa o 29 proc. w stosunku do I półrocza ubiegłego roku.    Największe wzrosty wolumenów odnotowaliśmy w wysokomarżowym segmencie przewozów drobnicowych w kraju oraz za granicą, co miało znaczący wpływ na uzyskane przez nas zyski oraz rentowność całej grupy – twierdzi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES S.A.   W raportowanym okresie nastąpił również wzrost kapitału własnego Grupy PEKAES o 7,8 mln zł do wartości 294,9 mln zł, natomiast na koniec czerwca br. stan środków pieniężnych wyniósł 69,3 mln zł, gdzie na koniec zeszłego roku wynosił 45,6 mln zł. W pierwszym półroczu br. nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające wpływ na uzyskane przez Grupę wyniki finansowe.  

PEKAES-wysoki-wzrost-1Grupa Kapitałowa PEKAES z powodzeniem realizuje przyjętą strategię rozwoju. Poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów poskutkowały bardzo dobrymi wynikami finansowymi za I półrocze 2014 roku.

 

 

 

 

Wypracowany zysk netto w kwocie 7,83 mln zł był o 241 proc. lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeszcze większy wzrost zanotował wynik EBITDA – o 302 proc. do wartości 17,68 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 358,45 mln zł, gdzie rok wcześniej osiągnęły poziom 251 mln zł (wzrost o 43 proc.). Grupa zamierza kontynuować organiczny rozwój, nie wyklucza jednak akwizycji.

 

Po zakończonym w zeszłym roku procesie reorganizacji Grupy, PEKAES konsekwentnie wdraża strategię przyjętą na lata 2014-2018, w efekcie czego staje się jeszcze bardziej wiarygodnym i konkurencyjnym podmiotem na krajowym oraz międzynarodowych rynkach. Kontynuacja procesu budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej, pozyskiwanie dużych, referencyjnych klientów, ich dywersyfikacja w każdym z segmentów rynku, stała rozbudowa oferty produktowej oraz wykorzystanie niezwykle perspektywicznego sektora intermodalnego sprawiły, że pomimo zauważalnego trendu obniżki cen jednostkowych w branży TSL, uzyskane przez PEKAES w I półroczu 2014 roku wyniki finansowe były dużo lepsze od spodziewanych. Zysk netto wzrósł r/r o 241 proc. i osiągnął poziom 7,83 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu zanotował wynik EBITDA (17,68 mln zł), który w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był wyższy aż o 302 proc. W raportowanym okresie Grupa wypracowała 358,45 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost 43 proc.). W jej strukturze dominującą pozycję wciąż zajmuje sektor spedycji i logistyki, który wygenerował aż 287,31 mln zł. Zysk brutto oraz zysk z działalności operacyjnej wyniosły odpowiednio – 27 mln zł i 8,18 mln zł.

 

Jednym z głównych celów biznesowych, jakie stawia przed sobą zarząd, jest poprawa efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej Grupy oraz zwiększenie rentowności oferowanych produktów. Podejmowane w tym celu działania przynoszą spodziewane rezultaty – w I półroczu br. wskaźnik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 17,7 mln zł i był o 13,3 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 302 proc.). Rentowność EBITDA na działalności kontynuowanej zanotowała wzrost r/r o 181 proc. do poziomu 4,9 proc., natomiast rentowność netto na działalności kontynuowanej wyniosła 2,2 proc. i była wyższa o 29 proc. w stosunku do I półrocza ubiegłego roku. 

 

Największe wzrosty wolumenów odnotowaliśmy w wysokomarżowym segmencie przewozów drobnicowych w kraju oraz za granicą, co miało znaczący wpływ na uzyskane przez nas zyski oraz rentowność całej grupy – twierdzi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES S.A.

 

W raportowanym okresie nastąpił również wzrost kapitału własnego Grupy PEKAES o 7,8 mln zł do wartości 294,9 mln zł, natomiast na koniec czerwca br. stan środków pieniężnych wyniósł 69,3 mln zł, gdzie na koniec zeszłego roku wynosił 45,6 mln zł. W pierwszym półroczu br. nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające wpływ na uzyskane przez Grupę wyniki finansowe.

 

PEKAES-wysoki-wzrost-2

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C