PEKAES z nowym połączeniem na Białoruś

C

03-07-2014

Spółka PEKAES uruchomiła usługę międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych do Białorusi. Motywem inwestycji był wzrost zainteresowania ze strony Klientów działających na rynku Wspólnoty Niepodległych Państw oraz stosunkowo słabe zainteresowanie tą niszą wśród konkurencji.         - Rynek Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Białorusi dopiero otwiera swoje możliwości dla segmentu przesyłek drobnicowych. To obszar niezwykle chłonny, o czym świadczy znikoma konkurencja, jak również wzrost zapytań dotyczących tego kraju ze strony naszych Klientów. W początkowym etapie linia będzie funkcjonować z częstotliwością aż dwóch wyjazdów w tygodniu oraz możliwością odprawy celnej w naszej agencji w Błoniu. A w przypadku rosnącego zapotrzebowania będziemy to natężenie systematycznie zwiększać lub uruchomimy kolejne połączenia. – informuje Marek Tkaczyk, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej PEKAES SA.   Zainteresowanie kierunkiem wschodnim wpisuje się realizowaną strategię Spółki budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej oraz poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności biznesowej. Dowodem tego był zakup w grudniu 2013 roku 52,93% akcji Spółki Spedcont, zajmującej się spedycją kolejową i drogową oraz 100% udziałów w Spółce Chemikals, zarządzającej kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Dzięki zrealizowanym akwizycjom, Spółka jest w stanie wprowadzić do oferty nowe, wysokomarżowe produkty oraz w jeszcze większym stopniu otworzyć się na niezwykle perspektywiczne rynki zagraniczne, w tym również na kraje Europy Wschodniej.   Działania PEKAES wspierane są przez oficjalne dane handlu zagranicznego w 2013 roku. Jak podaje GUS, eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł o 7,8%, osiągając wartość ponad 15,3 mld EUR, z czego na Białoruś o 17,1% (do ponad 1,8 mld EUR). W kierunku Rosji zanotowano wzrost o 6,1% (do ponad 8,1 mld EUR), a na Ukrainę o 5,2% (do 4,3 mld EUR). Wartość importu z WNP była natomiast o 11,7% niższa niż przed rokiem i wyniosła prawie 21,9 mld EUR.

pekaeslogoSpółka PEKAES uruchomiła usługę międzynarodowej dystrybucji przesyłek drobnicowych do Białorusi. Motywem inwestycji był wzrost zainteresowania ze strony Klientów działających na rynku Wspólnoty Niepodległych Państw oraz stosunkowo słabe zainteresowanie tą niszą wśród konkurencji.

 

 

 

 

– Rynek Wspólnoty Niepodległych Państw, w tym Białorusi dopiero otwiera swoje możliwości dla segmentu przesyłek drobnicowych. To obszar niezwykle chłonny, o czym świadczy znikoma konkurencja, jak również wzrost zapytań dotyczących tego kraju ze strony naszych Klientów. W początkowym etapie linia będzie funkcjonować z częstotliwością aż dwóch wyjazdów w tygodniu oraz możliwością odprawy celnej w naszej agencji w Błoniu. A w przypadku rosnącego zapotrzebowania będziemy to natężenie systematycznie zwiększać lub uruchomimy kolejne połączenia. – informuje Marek Tkaczyk, Dyrektor Drobnicy Międzynarodowej PEKAES SA.

 

Zainteresowanie kierunkiem wschodnim wpisuje się realizowaną strategię Spółki budowy silnej grupy logistyczno-intermodalnej oraz poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności biznesowej. Dowodem tego był zakup w grudniu 2013 roku 52,93% akcji Spółki Spedcont, zajmującej się spedycją kolejową i drogową oraz 100% udziałów w Spółce Chemikals, zarządzającej kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Dzięki zrealizowanym akwizycjom, Spółka jest w stanie wprowadzić do oferty nowe, wysokomarżowe produkty oraz w jeszcze większym stopniu otworzyć się na niezwykle perspektywiczne rynki zagraniczne, w tym również na kraje Europy Wschodniej.

 

Działania PEKAES wspierane są przez oficjalne dane handlu zagranicznego w 2013 roku. Jak podaje GUS, eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw wzrósł o 7,8%, osiągając wartość ponad 15,3 mld EUR, z czego na Białoruś o 17,1% (do ponad 1,8 mld EUR). W kierunku Rosji zanotowano wzrost o 6,1% (do ponad 8,1 mld EUR), a na Ukrainę o 5,2% (do 4,3 mld EUR). Wartość importu z WNP była natomiast o 11,7% niższa niż przed rokiem i wyniosła prawie 21,9 mld EUR.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C