PKP CARGO – dalsze wzrosty przewozów i udziałów rynkowych

C

01-06-2017

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2017 roku grupa PKP CARGO  uzyskała 53,07 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 45,76 proc. pod względem masy towarowej. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 17,8 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o  14,8 proc. większą niż w kwietniu 2016 roku. Zanotowano również wysoki udział we wzrostach rynku w stosunku do kwietnia ub. r. - w ujęciu masy 83 proc., a w pracy przewozowej 116 proc.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2017 roku grupa PKP CARGO  uzyskała 53,07 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 45,76 proc. pod względem masy towarowej. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 17,8 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o  14,8 proc. większą niż w kwietniu 2016 roku. Zanotowano również wysoki udział we wzrostach rynku w stosunku do kwietnia ub. r. – w ujęciu masy 83 proc., a w pracy przewozowej 116 proc.

W porównaniu do wyników z kwietnia 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia, rud, paliw, kontenerów i nawozów.

Większe przewozy węgla kamiennego (+12 proc. r/r) to efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, a także intensyfikacji przewozów dla innej z czołowych elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych.

Za wzrost przewozów kamienia (+38 proc. r/r) odpowiada m. in. zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na przewozy do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacja przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg oraz modernizacji linii kolejowych.

Zwiększone przewozy rud (+45 proc. r/r) są wynikiem większego zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony hut w Polsce (m. in. przewozy w imporcie ze Wschodu) oraz u naszych południowych sąsiadów (transport z portu w Świnoujściu).

Wzrost przewozu paliw ( aż o 90 proc. r/r) spowodowany jest większym importem drogą morską oraz importem lądowym ze Wschodu do terminali i baz paliw w związku ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce.

Na wzrost przewozów kontenerów (+18 proc. r/r) miały wpływ zwiększone transporty z portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększone przewozy zbóż i samochodów w kontenerach.

Wzrost przewozów nawozów (+29 proc. r/r) jest z kolei efektem odzyskania transportów od jednego z konkurencyjnych przewoźników w eksporcie przez porty oraz zwiększonego importu przez porty fosforanu wapnia.

W porównaniu do marca 2017 roku, w kwietniu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. kamienia (w związku z sezonowym zwiększaniem aktywności przemysłu budowlanego i dostaw na budowy kilku dróg w kraju), koksu (związane z odzyskaniem przez jeden z holdingów węglowych kontraktów na eksport do kilku odbiorców na Zachodzie) oraz paliw (na skutek zwiększenia zapotrzebowania na rynku krajowym pokrywanym importem ze Wschodu do terminali i baz paliw oraz realizacją przejętych od innego przewoźnika  transportów do jednego z terminali paliw).

Po czterech miesiącach 2017 roku rynek w ujęciu masy wzrósł o 5,87 mln ton, a praca przewozowa o 992 mln tkm w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, z czego na Grupę PKP CARGO przypadł wzrost przewozów masy o 3,51 mln ton (60% wzrostu rynku r/r) i  pracy przewozowej o 699 mln tkm (70% wzrostu rynku r/r).

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C