PKP CARGO przewiozło ponad 350 ton paliwa jądrowego

C

16-05-2010

  W ciągu ostatnich dziesięciu lat PKP CARGO S.A. zrealizowało łącznie 16 kolejowych transportów świeżego paliwa jądrowego z przeznaczeniem dla czeskich elektrowni atomowych.   Tego zadania Spółka podjęła się w 2000 roku z rekomendacji ówczesnego prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Realizacja przewozów świeżego paliwa jądrowego była na ówczesne czasy pionierskim przedsięwzięciem z uwagi na rodzaj przewożonego towaru, stanowiącego materiał promieniotwórczy. Organizacja tych przewozów wymagała opracowania stosownej dokumentacji, uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz wprowadzenia nadzwyczajnych środków organizacyjnych, z uwagi na brak akceptacji społecznej na realizację tego rodzaju przewozów, pod wpływem licznych protestów jakie miały miejsce w krajach Europy Zachodniej.     Ogółem, w latach 2001-2010 PKP CARGO przetransportowało 354 tony świeżego paliwa jądrowego, za pomocą platform czteroosiowych typu Sgs. Na każdej platformie znajdowały się po trzy pojemniki transportowe wbudowane w ramę kontenera, o wadze ok. 7,5 tony. Z łącznej liczby 16 transportów 13 zrealizowanych zostało w relacji Szczecin Port Centralny - Międzylesie - Temelin, a 3 w relacji Szczecin Port Centralny - Zawidów - Temelin. Wcześniej kontenery z paliwem przeładowywane były ze statków morskich.   Bezpieczna realizacja wszystkich przewozów była możliwa dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu przedstawicieli takich instytucji jak: Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Celny w Szczecinie, ZUOP w Świerku, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, PKP PLK S.A. oraz KG SOK, firma Drobnica (przeładunek), a także zagranicznych podmiotów: DMS Dukovany, BNFL, CD CARGO, Policja Czeska, CEZ. Przewozy były skalkulowane na warunkach indywidualnych, uwzględniający koszty wszystkich niezbędnych działań, a poziom marż był dla PKP CARGO więcej niż zadowalający.   12 maja br. w Warszawie odbyło się sympozjum okolicznościowe, podsumowujące przewozy świeżego paliwa jądrowego, zrealizowane przez Spółkę w latach 2001-2010, z udziałem partnerów tego przedsięwzięcia z Republiki Czeskiej.  

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat PKP CARGO S.A. zrealizowało łącznie 16 kolejowych transportów świeżego paliwa jądrowego z przeznaczeniem dla czeskich elektrowni atomowych.

 

Tego zadania Spółka podjęła się w 2000 roku z rekomendacji ówczesnego prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Realizacja przewozów świeżego paliwa jądrowego była na ówczesne czasy pionierskim przedsięwzięciem z uwagi na rodzaj przewożonego towaru, stanowiącego materiał promieniotwórczy. Organizacja tych przewozów wymagała opracowania stosownej dokumentacji, uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz wprowadzenia nadzwyczajnych środków organizacyjnych, z uwagi na brak akceptacji społecznej na realizację tego rodzaju przewozów, pod wpływem licznych protestów jakie miały miejsce w krajach Europy Zachodniej.

   

Ogółem, w latach 2001-2010 PKP CARGO przetransportowało 354 tony świeżego paliwa jądrowego, za pomocą platform czteroosiowych typu Sgs. Na każdej platformie znajdowały się po trzy pojemniki transportowe wbudowane w ramę kontenera, o wadze ok. 7,5 tony. Z łącznej liczby 16 transportów 13 zrealizowanych zostało w relacji Szczecin Port Centralny – Międzylesie – Temelin, a 3 w relacji Szczecin Port Centralny – Zawidów – Temelin. Wcześniej kontenery z paliwem przeładowywane były ze statków morskich.

 

Bezpieczna realizacja wszystkich przewozów była możliwa dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu przedstawicieli takich instytucji jak: Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Celny w Szczecinie, ZUOP w Świerku, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, PKP PLK S.A. oraz KG SOK, firma Drobnica (przeładunek), a także zagranicznych podmiotów: DMS Dukovany, BNFL, CD CARGO, Policja Czeska, CEZ. Przewozy były skalkulowane na warunkach indywidualnych, uwzględniający koszty wszystkich niezbędnych działań, a poziom marż był dla PKP CARGO więcej niż zadowalający.

 

12 maja br. w Warszawie odbyło się sympozjum okolicznościowe, podsumowujące przewozy świeżego paliwa jądrowego, zrealizowane przez Spółkę w latach 2001-2010, z udziałem partnerów tego przedsięwzięcia z Republiki Czeskiej.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C