PKP CARGO S.A. zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publicznej i notowania akcji na GPW

C

25-09-2013

PKP CARGO S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji PKP CARGO (?Oferta?) i ubiegać się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.             Spółka informuje także, że 25 lipca 2013 r. złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie trwają prace nad jego zatwierdzeniem.     Planowana oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym również stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, decyzji w zakresie rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   Zgodnie z założeniami, planowana Oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (?QIB?) w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act) oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie U.S. Securities Act.   Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy PKP CARGO otrzymają akcje Spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat akcji pracowniczych będą dostępne w prospekcie emisyjnym.   Po zakończeniu Oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem Gwarancji Pracowniczych), PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%.  

pkpcargologoPKP CARGO S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji PKP CARGO (?Oferta?) i ubiegać się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

 

PROMOCJA

PROMOCJA

 

 

 

 

Spółka informuje także, że 25 lipca 2013 r. złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie trwają prace nad jego zatwierdzeniem.

 

 

Planowana oferta oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym również stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, decyzji w zakresie rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Zgodnie z założeniami, planowana Oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (?QIB?) w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act) oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie U.S. Securities Act.

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy PKP CARGO otrzymają akcje Spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat akcji pracowniczych będą dostępne w prospekcie emisyjnym.

 

Po zakończeniu Oferty (po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, zgodnie z podpisanym Paktem Gwarancji Pracowniczych), PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50%.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C