Płaca minimalna – komentarz Piotra Żółtego

C

07-06-2017

Komisja Europejska rozwiewa wątpliwości dotyczące płacy minimalnej – komentarz Piotra Żółtego, ekspert ds. Obsługi Służb Kontrolnych firmy INELO.

Komisja Europejska rozwiewa wątpliwości dotyczące płacy minimalnej – komentarz Piotra Żółtego, ekspert ds. Obsługi Służb Kontrolnych firmy INELO.

Podczas ogłaszania pakietu drogowego w dniu 31 maja 2017 r., Komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Marianne Thyssen podkreśliła, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące delegowania pracowników do innych krajów obejmują również firmy transportowe.

W trakcie prezentacji tzw. „Pakietu Drogowego” zwrócono również uwagę na fakt, że obecnie te przepisy są wprowadzone i weryfikowane tylko w kilku krajach europejskich i z punktu widzenia Komisji Europejskiej w najbliższym czasie powinny one obowiązywać w całej Unii. Dla przypomnienia, aktualnie tylko cztery kraje unijne wymagają zgłaszania i rozliczania kierowców, są to Niemcy, Francja, Włochy i Austria.

Ważną kwestią w sprawie płac minimalnych są również prowadzone przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniające EU Pilot dotyczące wprowadzenia nowych przepisów w Niemczech, Francji i Austrii. Istotny jest fakt, że postępowania te nie kwestionują stosowania płacy minimalnej w odniesieniu do kierowców, a jedynie nieproporcjonalne wymagania administracyjne związane z egzekwowaniem płacy minimalnej.

Powyższe zostało również potwierdzone propozycjami zmian zawartymi w tzw. „Pakiecie Drogowym”. W trakcie konferencji podkreślono, że w przypadku wykonywania kabotażu i przewozów międzynarodowych obecne przepisy powinny być stosowane już od przekroczenia granicy. Natomiast według proponowanych zmian w przypadku przewozów międzynarodowych, płacę minimalną trzeba będzie stosować w sytuacji, gdy kierowca w danym kraju przebywa co najmniej 3 dni w ciągu miesiąca. Ponadto, jeśli chodzi o obowiązki administracyjne, zaproponowane zostały istotne ułatwienia dla firm transportowych, takie jak: brak konieczności wyznaczania przedstawiciela, możliwość przedstawiania dokumentacji płacowej w formie elektronicznej oraz możliwość zgłaszania kierowców na okres 6 miesięcy.
Jest to niewątpliwie negatywna informacja dla polskiej branży transportowej, która od początku starała się przekonać przedstawicieli Komisji Europejskiej do wyłączenia kierowców transportu międzynarodowego z zakresu dyrektywy wprowadzającej wypłacanie płacy minimalnej.

Drugim problem jest również fakt, że nie jest znany termin wprowadzenia w życie zaproponowanych ułatwień dotyczących firm transportowych i do tego czasu kraje członkowskie nadal mogą wprowadzać wymagania zwiększające koszty i utrudniające realizację operacji transportowych. Przykładem może być wymóg ustanawiania przedstawiciela firmy w przypadku Francji czy też konieczność zgłaszania osobno każdej operacji kabotażu we Włoszech.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C