Płaca minimalna we Francji tymczasowo zawieszona?

C

20-07-2016

Francuskie władze zawiesiły obowiązywanie ustawy Loi Macron DO 23 LIPCA. Do tego czasu nie będą prowadziły żadnych kontroli. Jednak na po tym terminie należy spodziewać się kontroli w zakresie spełnienia wymogów związanych z płacą minimalną na terenie Francji... Jak już wiemy, nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów granicznych, stąd podobnie jak w Niemczech, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych, czyli najmniejszej części frachtów.

tfr 150Francuskie władze zawiesiły obowiązywanie ustawy Loi Macron DO 23 LIPCA. Do tego czasu nie będą prowadziły żadnych kontroli. Jednak na po tym terminie należy spodziewać się kontroli w zakresie spełnienia wymogów związanych z płacą minimalną na terenie Francji… Jak już wiemy, nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów granicznych, stąd podobnie jak w Niemczech, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych, czyli najmniejszej części frachtów.

 

Dlatego też od 1 lipca 2016r. przedsiębiorcy wykonujący powyższe formy przewozów w Republice Francuskiej będą musieli dostosować się do wymagań przedmiotowego aktu prawnego w następującym zakresie:

 • zgłoszenie pracownika co najmniej raz na pół roku
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w języku francuskim: szczegółowa ewidencja czasu pracy oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia
 • wyznaczenie przedstawiciela w Republice Francuskiej do kontaktu w sprawach kontrolnych
 • przechowywanie części dokumentacji w pojeździe w celu kontroli drogowej: przetłumaczona na j. francuski umowa o pracę i potwierdzenie zgłoszenia
 • stosowanie płacy minimalnej w wysokości 9,67 € powiększone o premię związaną z wysługą lat zgodnie z obowiązującymi w Republice Francuskiej przepisami.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przewoźników, Kancelaria Prawna Transport Français Représentant jest w stanie kompleksowo zapewnić przedsiębiorstwu przedstawicielstwo na terytorium Republiki Francuskiej do kontaktu ze służbami kontrolnymi.

Co istotne, okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania – przedstawiciel ma obowiązek na żądanie funkcjonariuszy kontroli udostępnić do wglądu następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierający następujące zapisy: stawkę godzinową brutto, wynagrodzenie za nadgodziny
 • okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,67 € oraz godzin nadliczbowych.
 • płatne urlopy oraz dni wolne od pracy.

Ponadto przedstawiciel powinien posiadać kserokopię zgłoszenia jako przedstawiciela przedsiębiorcy na terenie Francji.
Sankcje, jakie grożą w przypadku nie stosowania się do wytycznych Republiki Francuskiej:

 • brak w kabinie pojazdu zaświadczenia o delegowaniu lub niezgodności zaświadczenia o delegowaniu bądź też posiadanie zaświadczenia, w którym dane są niekompletne, niepoprawne, nieczytelne lub wymazywalne – do 750 € .
 • brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie – do 450 € .
 • wysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 € za każdego oddelegowanego pracownika i 4 000 € w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej grzywny.

Łączna kwota grzywny dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 500 000 € (przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie kontrolowanego oraz jego sytuację finansową)

Dla wygody, a także transparentności dokumentacji, Kancelaria oddaje do dyspozycji zaawansowany Panel Klienta, gdzie po uzyskaniu niepowtarzalnego loginu oraz hasła, każde działanie w imieniu przedsiębiorstwa zostanie odnotowane.

Transport Français Représentant zapewnia kompleksową obsługę wszelkich regulacji ustanowionych zgodnie z ustawą Loi Macron:

 • ustanowienie przedstawiciela we Republice Francuskiej
 • pomoc i nadzór nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji
 • tłumaczenia zwykłe i przysięgłe francusko/polskie oraz polsko/francuskie
 • wsparcie Kancelarii Prawnej w zakresie europejskiego prawa transportowego i prawa przewozowego

Podejmując współpracę w ramach ustanowienia przedstawiciela na terenie Republiki Francuskiej przewoźnik otrzymuje jasne i proste warunki – stawka podstawowa przy zgłoszeniu od 1 do 5 kierowców wynosi 50 €, każdy kolejny kierowca to tylko 10 € dodatkowo.

 

Zachęcamy do kontaktu:
bureau@tf-representant.fr
+48 692 602 850
+48 692 602 853
tf-representant.fr

 

TFR dolny

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C