Poczta Polska dąży do pozycji eko-lidera

C

30-09-2020

Poczta Polska w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu od lat systematycznie minimalizuje wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Realizuje liczne projekty m.in. w zakresie wymiany floty aut dostawczych, redukcji zużycia energii elektrycznej, aby zmniejszać ślad węglowy swojej działalności.

Poczta Polska w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu od lat systematycznie minimalizuje wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Realizuje liczne projekty m.in. w zakresie wymiany floty aut dostawczych, redukcji zużycia energii elektrycznej, aby zmniejszać ślad węglowy swojej działalności.

 

Poczta Polska jest jedną z największych firm transportowych w Polsce dysponującą flotą 5 tys. samochodów dostawczych. Zgodnie z podpisanymi we wrześniu br. umowami do pocztowej floty dołączy tysiąc wyleasingowanych nowych aut, z tego połowa w tym roku, a pozostałe w pierwszym kwartale 2021. Wymiana floty przyniesie w efekcie w 2022 roku zmniejszenie emisji CO2 o ok. 600 ton rocznie, zaś wymiana kolejnych aut pozwoli w roku 2025 na osiągnięcie tego zmniejszenia na poziomie 2400 ton.

W 2018 roku przeprowadziła największe w Polsce testy aut elektrycznych, dostępnych na krajowym rynku. Rok później pozyskała 20 dostawczych samochodów elektrycznych do swojej floty, co było pierwszym krokiem w kierunku rozwoju elektrycznej floty dostawczej. Decyzja o stopniowej wymianie floty na elektryczną została podjęta w wyniku realizacji „Planu rozwoju elektromobilności w Polsce” Ministerstwa Energii, który jest częścią „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program ma na celu popularyzację elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. 

Poczta od kilku lat odnotowuje spadki emisji pośrednich. Na skutek wykonanych modernizacji oświetlenia sortowni w Komornikach k. Poznania, Lisim Ogonie, Pruszczu Gdańskim, Warszawie i Wrocławiu w latach 2017 i 2018, zredukowano sumaryczne zużycie energii elektrycznej w Poczcie Polskiej o ok. 6 500 000 kWh corocznie. Redukcja zużycia energii przełożyła się na zmniejszenie kosztów z tego tytułu jak również na niższą emisję CO2 o blisko 5,4 tys. ton również corocznie. 

Operator pocztowy, jako właściciel nieruchomości dokonuje wymiany wyeksploatowanych kotłów węglowych, olejowych i gazowych. Dzięki takim działaniom uzyskano spadek emisji rocznej CO2 ze spalania paliw w instalacjach kotłowni budynków o ponad tysiąc ton w roku 2019 w porównaniu do 2018.

– Spółka planuje kontynuację tego rodzaju działań w obiektach własnych o najwyższym potencjale oszczędnościowym (energetycznym, ekonomicznym i ekologicznym) w zakresie emisji CO2. Sukcesywne wymiany kotłów na mniej emisyjne oraz termomodernizacje budynków również przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego Spółki – zapewnia prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. 

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C