Podatek VAT a rodzaj usługi transportowej

C

19-01-2018

Usługi transportowe pod względem rozliczeń charakteryzują się nietypowymi procedurami. Stawki, jakim takie usługi mogą podlegać to stawka 0%, 8% oraz 23%. Wszystkie wymienione stawki będą zależne od charakteru usług które będzie wykonywać dane przedsiębiorstwo transportowe.

Usługi transportowe pod względem rozliczeń charakteryzują się nietypowymi procedurami. Stawki, jakim takie usługi mogą podlegać to stawka 0%, 8% oraz 23%. Wszystkie wymienione stawki będą zależne od charakteru usług które będzie wykonywać dane przedsiębiorstwo transportowe.

Podstawową stawką jaka obejmuje usługi transportowe jest 23%. Zgodnie z załącznikiem 3 do Ustawy od towarów i usług, niektóre rodzaje usług transportowych będą podlegać 8 procentowej stawce, a należą do nich usługi: transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10), transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31) ,usługi taksówek osobowych (PKWiU 49.32), pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKWiU 49.39), transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, włączając żeglugę bliskiego zasięgu (PKWiU 50.10.1), transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.10), wynajmu pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą (PKWiU 50.30.20.0), transportu lotniczego pasażerskiego – wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie (PKWiU 51.10.1), wynajmu środków transportu lotniczego pasażerskiego z załogą (PKWiU ex 51.10.20.0), przewozu bagażu, jeżeli towarzyszy transportowi wyżej wymienionemu, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata. Stawka 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 Ustawy o VAT przysługuje usługom transportu międzynarodowego. Pod pojęciem transportu międzynarodowego należy rozumieć :

przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej; z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju; z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju; z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju; z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Warunkiem opodatkowania usług transportowych stawką 0% jest dokumentacja wykonania takich usług. Realizację działania trzeba potwierdzić np. za pomocą listów przewozowych, dokumentów spedycyjnych, dokumentów z urzędów celnych oraz wszelkie innych dokumentów potwierdzających wywóz towarów. W przypadku transportu osób, potwierdzeniem wykonania usługi jest bilet wydawany przy sprzedaży przez przewoźnika.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C