Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012

C

06-10-2011

W dniach 16-18 maja 2012 roku odbędzie się w Poznaniu kolejny Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012. Będzie to już jedenasta edycja kongresu, organizowanego w dwuletnim cyklu od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Liczba uczestników rośnie systematycznie, a w ostatnim Kongresie, organizowanym w łączności z Kongresem Logistycznym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) - LOGISTICS & EUROLOG 2010 wzięło udział ponad 780 osób, w tym liczne grono gości zagranicznych.    Tegoroczny Kongres będzie przebiegał pod hasłem: "Zrównoważona logistyka - człowiek, środowisko, gospodarka". Przygotowane prezentacje mają przedstawić zarówno wyzwania dla logistyki, jak i odpowiadające na nie rozwiązania, wynikające z potrzeby zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zrównoważona logistyka to nie tylko spełnienie oczekiwań i wymagań nakładanych np. przez regulacje Unii Europejskiej. To przede wszystkim inicjatywy i działania wynikające z powszechnego rozumienia potrzeby uwzględniania przy określaniu własnych celów biznesowych, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dostrzegania potrzeb i uwarunkowań społecznych (w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jako kluczowych priorytetów.   Uwzględnianie społecznych i środowiskowych uwarunkowań powinno nie tylko oznaczać ograniczanie negatywnych skutków działalności logistycznej, ale także winno owocować rozwiązaniami poprawiającymi komfort pracy. Tematyka przygotowywanych prezentacji obejmuje rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrożone w różnych obszarach funkcjonalnych logistyki, jak i w całych łańcuchach dostaw. Uwzględnione zostały także kwestie controllingu, który nabiera dziś coraz większego znaczenia.   W programie kongresu tradycyjnie znajdują się: dwa dni obrad w sesjach plenarnych i tematycznych wraz z towarzyszącą im wystawą logistyczną oraz warsztaty problemowe. Tradycyjnie też, w czwartek 17 maja po zakończeniu obrad, będzie można wziąć udział w jednej z kilku wizyt technicznych do wiodących, nowoczesnych firm logistycznych i produkcyjnych na terenie Poznania.Dalsze informacje na www.logistics.pl

Logistics2012W dniach 16-18 maja 2012 roku odbędzie się w Poznaniu kolejny Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012. Będzie to już jedenasta edycja kongresu, organizowanego w dwuletnim cyklu od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Liczba uczestników rośnie systematycznie, a w ostatnim Kongresie, organizowanym w łączności z Kongresem Logistycznym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) – LOGISTICS & EUROLOG 2010 wzięło udział ponad 780 osób, w tym liczne grono gości zagranicznych. 


 

Tegoroczny Kongres będzie przebiegał pod hasłem: “Zrównoważona logistyka – człowiek, środowisko, gospodarka”. Przygotowane prezentacje mają przedstawić zarówno wyzwania dla logistyki, jak i odpowiadające na nie rozwiązania, wynikające z potrzeby zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zrównoważona logistyka to nie tylko spełnienie oczekiwań i wymagań nakładanych np. przez regulacje Unii Europejskiej. To przede wszystkim inicjatywy i działania wynikające z powszechnego rozumienia potrzeby uwzględniania przy określaniu własnych celów biznesowych, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dostrzegania potrzeb i uwarunkowań społecznych (w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jako kluczowych priorytetów.

 

Uwzględnianie społecznych i środowiskowych uwarunkowań powinno nie tylko oznaczać ograniczanie negatywnych skutków działalności logistycznej, ale także winno owocować rozwiązaniami poprawiającymi komfort pracy. Tematyka przygotowywanych prezentacji obejmuje rozwiązania organizacyjne i techniczne wdrożone w różnych obszarach funkcjonalnych logistyki, jak i w całych łańcuchach dostaw. Uwzględnione zostały także kwestie controllingu, który nabiera dziś coraz większego znaczenia.

 

W programie kongresu tradycyjnie znajdują się: dwa dni obrad w sesjach plenarnych i tematycznych wraz z towarzyszącą im wystawą logistyczną oraz warsztaty problemowe. Tradycyjnie też, w czwartek 17 maja po zakończeniu obrad, będzie można wziąć udział w jednej z kilku wizyt technicznych do wiodących, nowoczesnych firm logistycznych i produkcyjnych na terenie Poznania.

Dalsze informacje na www.logistics.pl

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C