Precyzyjny raport zwrotu z inwestycji (ROI)

C

13-05-2013

  Niezależnie od branży działalności, przewidywany zwrot z inwestycji (ROI) brany jest pod uwagę jako kluczowy wskaźnik sukcesu firmy. Wyliczenia ROI są istotnym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wspomagając decyzję o wdrożeniu poszczególnych systemów.       Trzeba jednak pamiętać, że wyliczanie ROI jest skomplikowane z uwagi na różnorodność czynników, które należy wziąć pod uwagę. Z tego też powodu, wiele modeli wyliczania zwrotu z inwestycji narażonych jest na nieprawidłowości w zastosowanych wzorach obliczeń. Ogólne szacowanie potencjalnych korzyści może wydawać się stosunkowo proste - monitorowanie stylu jazdy kierowców przyczyni się w pewnym stopniu do poprawy ich wydajności i częściowo wyeliminuje zachowania niepożądane, ponieważ kierowcy mają świadomość, że podlegają stałej ocenie, a to z kolei prowadzi do redukcji zużycia paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowa kalkulacja zwrotu z inwestycji jest bardzo istotna i jeżeli nie zostanie wykonana z należytą starannością jej wyniki będą zwyczajnie bezużyteczne. Co więcej, nierzetelne wyliczenia mogą skupić Twoją uwagę na wyimaginowane problemy, zasłaniając tym samym kwestie, które wymagają poprawy. Omnitracs opiera swoje wyliczenia na sprawdzonej metodologii, biorąc pod uwagę faktyczne dane, dotyczące Twoich operacji biznesowych. W rezultacie, otrzymywane wyliczenia ROI w bardzo zbliżonym stopniu odzwierciedlają rzeczywistość. Przykład firmy Bay Logistic oraz ich wyznania pokazują, jak szybko dokonał się zwrot z inwestycji w nasze systemy telematyczne.   Nic nie pozostaje bez zmian Fundamentalnym wyzwaniem pozostaje fakt, że każda podróż jest inna. Realizacja transportu identycznego ładunku, w tym samym czasie w dwóch następujących po sobie dniach może przynieść znacznie zróżnicowane rezultaty. Jest to wynikiem wielu zewnętrznych czynników, mających wpływ na realizację działań transportowych. Liczby zależą od tego, który kierowca prowadził pojazd; czy ładunek był ciężki czy lekki; czy trasa przebiegała po terenach płaskich czy może pagórkowatych; czy podróż odbywała się za dnia czy w porze nocnej? Nie zawsze możliwa jest jednoznaczna odpowiedź. Za każdym razem jednak dostarczenie ładunku o określone miejsce na czas prowadzi do zróżnicowanego zużycia paliwa w czasie każdej podróży. W związku z powyżej przytoczonymi przykładami, zwyczajne porównywanie poziomu paliwa przed i po odbytej podróży może prowadzić do wyciągania błędnych wniosków. Modele obliczeń powinny być bardziej zaawansowane i szczegółowe, aby uzyskiwać najbardziej adekwatne wyniki. Na przykład, nie wystarcza pomiar jazdy na biegu jałowym. Niektóre przypadki jazdy na biegu jałowym (jazda/postój na światłach ulicznych czy rondach) są nieuniknione i należy je odróżnić od przypadków, gdy kierowca jedzie na biegu jałowym bez potrzeby, np. z przyzwyczajenia. Jeżeli nie odróżnimy tych przypadków w kalkulacji, nie będzie możliwe wykonanie precyzyjnych obliczeń.   Dokładne wyniki prowadzą do faktycznych udoskonaleń W oparciu o dokładne, rzeczywiste i szczegółowe analizy prowadzone w dłuższej perspektywie czasowej, możesz zacząć identyfikować realne trendy. Pamiętaj jednak, powinna być to profesjonalna analiza wyników, wymagająca czasu. Średnie zużycie paliwa dla tras lokalnych będzie znacznie różniło się od zużycia paliwa dla tras w transporcie międzynarodowym. Pod żadnym warunkiem nie uogólniaj tych wyników dla floty całościowo. Nasze analizy biorą pod uwagę wszystkie najistotniejsze czynniki, aby określić zwrot z inwestycji w najbardziej realnym wariancie oraz wskazać obszary wymagające usprawnień. Wykorzystujemy sprawdzone modele ROI, dostosowując je do specyfiki Twoich operacji, aby przewidywania dotyczące zwrotu z inwestycji były jak najbardziej precyzyjne. A co najważniejsze, bierzemy pod uwagę analizę wskaźników operacji transportowych w ujęciu holistycznym, od początku do końca. Omnitracs Europe BV www.omnitracs.eu  

 

effectiveqNiezależnie od branży działalności, przewidywany zwrot z inwestycji (ROI) brany jest pod uwagę jako kluczowy wskaźnik sukcesu firmy. Wyliczenia ROI są istotnym wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, wspomagając decyzję o wdrożeniu poszczególnych systemów.

PROMOCJA

PROMOCJA

 

 

 


Trzeba jednak pamiętać, że wyliczanie ROI jest skomplikowane z uwagi na różnorodność czynników, które należy wziąć pod uwagę. Z tego też powodu, wiele modeli wyliczania zwrotu z inwestycji narażonych jest na nieprawidłowości w zastosowanych wzorach obliczeń.


Ogólne szacowanie potencjalnych korzyści może wydawać się stosunkowo proste – monitorowanie stylu jazdy kierowców przyczyni się w pewnym stopniu do poprawy ich wydajności i częściowo wyeliminuje zachowania niepożądane, ponieważ kierowcy mają świadomość, że podlegają stałej ocenie, a to z kolei prowadzi do redukcji zużycia paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowa kalkulacja zwrotu z inwestycji jest bardzo istotna i jeżeli nie zostanie wykonana z należytą starannością jej wyniki będą zwyczajnie bezużyteczne. Co więcej, nierzetelne wyliczenia mogą skupić Twoją uwagę na wyimaginowane problemy, zasłaniając tym samym kwestie, które wymagają poprawy.


Omnitracs opiera swoje wyliczenia na sprawdzonej metodologii, biorąc pod uwagę faktyczne dane, dotyczące Twoich operacji biznesowych. W rezultacie, otrzymywane wyliczenia ROI w bardzo zbliżonym stopniu odzwierciedlają rzeczywistość. Przykład firmy Bay Logistic oraz ich wyznania pokazują, jak szybko dokonał się zwrot z inwestycji w nasze systemy telematyczne.

 

Nic nie pozostaje bez zmian

Fundamentalnym wyzwaniem pozostaje fakt, że każda podróż jest inna. Realizacja transportu identycznego ładunku, w tym samym czasie w dwóch następujących po sobie dniach może przynieść znacznie zróżnicowane rezultaty. Jest to wynikiem wielu zewnętrznych czynników, mających wpływ na realizację działań transportowych.


Liczby zależą od tego, który kierowca prowadził pojazd; czy ładunek był ciężki czy lekki; czy trasa przebiegała po terenach płaskich czy może pagórkowatych; czy podróż odbywała się za dnia czy w porze nocnej? Nie zawsze możliwa jest jednoznaczna odpowiedź. Za każdym razem jednak dostarczenie ładunku o określone miejsce na czas prowadzi do zróżnicowanego zużycia paliwa w czasie każdej podróży.


W związku z powyżej przytoczonymi przykładami, zwyczajne porównywanie poziomu paliwa przed i po odbytej podróży może prowadzić do wyciągania błędnych wniosków. Modele obliczeń powinny być bardziej zaawansowane i szczegółowe, aby uzyskiwać najbardziej adekwatne wyniki. Na przykład, nie wystarcza pomiar jazdy na biegu jałowym.


Niektóre przypadki jazdy na biegu jałowym (jazda/postój na światłach ulicznych czy rondach) są nieuniknione i należy je odróżnić od przypadków, gdy kierowca jedzie na biegu jałowym bez potrzeby, np. z przyzwyczajenia. Jeżeli nie odróżnimy tych przypadków w kalkulacji, nie będzie możliwe wykonanie precyzyjnych obliczeń.

 

Dokładne wyniki prowadzą do faktycznych udoskonaleń

W oparciu o dokładne, rzeczywiste i szczegółowe analizy prowadzone w dłuższej perspektywie czasowej, możesz zacząć identyfikować realne trendy. Pamiętaj jednak, powinna być to profesjonalna analiza wyników, wymagająca czasu. Średnie zużycie paliwa dla tras lokalnych będzie znacznie różniło się od zużycia paliwa dla tras w transporcie międzynarodowym. Pod żadnym warunkiem nie uogólniaj tych wyników dla floty całościowo.


Nasze analizy biorą pod uwagę wszystkie najistotniejsze czynniki, aby określić zwrot z inwestycji w najbardziej realnym wariancie oraz wskazać obszary wymagające usprawnień. Wykorzystujemy sprawdzone modele ROI, dostosowując je do specyfiki Twoich operacji, aby przewidywania dotyczące zwrotu z inwestycji były jak najbardziej precyzyjne. A co najważniejsze, bierzemy pod uwagę analizę wskaźników operacji transportowych w ujęciu holistycznym, od początku do końca.


Omnitracs Europe BV

www.omnitracs.eu

 

fb_like

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C