Prologis po dwóch kwartałach

C

05-08-2020

Mimo utrzymującej się sytuacji niepewności związanej z pandemią COVID-19, w drugim kwartale 2020 roku Prologis osiągnął dobry wynik zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.

Mimo utrzymującej się sytuacji niepewności związanej z pandemią COVID-19, w drugim kwartale 2020 roku Prologis osiągnął dobry wynik zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.

 

 

 

W tym trudnym okresie sektor logistyczny wykazał się odpornością. Dzięki ograniczonej podaży i przy stabilnym, rosnącym popycie odnotowano spadek wskaźnika pustostanów oraz wysoki poziom wykorzystania powierzchni.

 

Kluczowe fakty:

Drugi kwartał br. okazał się dla Prologis lepszy niż oczekiwano zarówno pod względem wyników za ten okres, jak i prognoz na 2020 oraz kolejne lata. W związku z zaobserwowanymi korzystnymi trendami w zakresie podstawowych wskaźników rynkowych, wyceny i wskaźnik ściągalności należności czynszowych oraz budowy i komercjalizacji nieruchomości w portfolio Prologis, firma dostosowała globalne wytyczne tak, aby odzwierciedlały bardziej optymistyczne prognozy na drugą połowę 2020 roku.

Odnotowano niewielki wzrost popytu ze strony firm z sektora e-commerce, farmaceutycznego i spożywczego, potwierdzony przez kolejny spadek wskaźnika pustostanów w Europie z 4 do 3,6%. W drugim kwartale wysokość czynszów spadła nieznacznie o 0,6%. Nie ma to związku z pandemią COVID-19, lecz z zanotowanym niewielkim wzrostem popytu.

 

Prologis w Europie kontynuował współpracę z klientami, oferując wsparcie poprzez realizowane na bieżąco inicjatywy. Wśród nich warto wymienić całodobową pomoc techniczną dla najemców świadczoną przez zespoły techniczne Prologis, program Space for Good, finansowanie posiłków oraz inne działania mające na celu zaspokojenie najważniejszych potrzeb klientów i społeczności w okresie pandemii. W ramach serii Raportów Specjalnych dotyczących COVID- 19 na bieżąco informował o wpływie pandemii na łańcuchy dostaw oraz określał znaczenie rynku nieruchomości logistycznych.

Działalność operacyjna Prologis w Europie na dzień 30 czerwca 2020 r.:

– Łączne portfolio: 18,4 miliona metrów kwadratowych, w tym portfolio operacyjne, budowy, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC).

– Wskaźnik zajętości na koniec okresu: 96,6%, w porównaniu z wynikiem 96% w pierwszym kwartale 2020 r., przy czym na większości rynków wskaźnik utrzymywał się na stabilnym poziomie

– Wynajęta powierzchnia łącznie: 826 000 metrów kwadratowych, w tym:

– nowe umowy najmu – 170 000 metrów kwadratowych

– przedłużone umowy najmu – 657 000 metrów kwadratowych

– Powierzchnia wynajęta od początku 2020 r.: 1,59 miliona metrów kwadratowych, w tym:

– nowe umowy najmu – 293 000 metrów kwadratowych

– przedłużone umowy najmu – 1,3 miliona metrów kwadratowych

 

W drugim kwartale nie rozpoczęto nowych inwestycji, co odzwierciedla nastroje panujące na rynku w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19.

Prologis nabył natomiast cztery działki o łącznej powierzchni 679 000 metrów kwadratowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach i na Węgrzech. Dokonano też jednej transakcji sprzedaży budynku o powierzchni 13 300 metrów kwadratowych w Szwecji.

 

Prologis w Europie Środkowej

Prologis w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) zakończył drugi kwartał 2020 roku z portfolio wielkości 4,27 miliona metrów kwadratowych. Wskaźnik zajętości wyniósł 95,9%, dla porównania 95,5% w I kwartale 2020 roku.

Działalność operacyjna wg stanu na 30 czerwca 2020 roku to wynajem 414 500 metrów kwadratowych w całym regionie.

W ramach działalności inwestycyjnej oddano do użytku 4 budynki o łącznej powierzchni 135 500 metrów kwadratowych, z czego 84,5% jest w pełni wynajęte. Ponadto zakupiono gruntu o powierzchni 13 hektarów z możliwością budowy dwóch budynków o łącznej powierzchni 60 000 metrów kwadratowych dla nowego parku logistycznego Prologis Park Budapest Sziget II.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C