Prologis po pierwszym kwartale 2020

C

30-04-2020


Wchodząc w okres COVID-19 spółka Prologis miała silną pozycją, dobrą płynnością finansową i zdolnością kredytową. Oczekuje się, że wysoka jakość portfolio Prologis, szeroka baza klientów firmy i silny bilans pozwoli firmie poradzić sobie z zawirowaniami wynikającymi z COVID-19 również w kolejnych miesiącach 2020 roku.

Skutki pandemii będą zróżnicowane w zależności od regionu. W Europie, w związku ze zmianami w dynamice popytu i podaży, poziom zajętości może spaść o 130 punktów bazowych. W pierwszym kwartale 2020 roku Prologis co prawda odnotował wyższy, niż oczekiwano, wzrost stawek czynszu, ale prognozy na ten rok przewidują raczej stabilny wzrost w tym zakresie.
Klienci Prologis z sektora spożywczego, napojów oraz artykułów bieżącej konsumpcji odnotowują znaczny wzrost zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe, natomiast firmy oferujące odzież, artykuły sportowe, artykuły gospodarstwa domowego i meble spodziewają się spadku popytu.
Prologis zamierza kontynuować prace nad inwestycjami spekulacyjnymi, co do których podjął już pełne zobowiązania oraz nad obiektami build-to-suit (BTS), na które umowy zostały już podpisane. Obecnie na całym świecie Prologis ma w budowie 30 projektów BTS, a wszyscy klienci podtrzymują intencję przejęcia ukończonych budynków w ramach uprzednio uzgodnionego harmonogramu. Dotyczy to także trzech projektów BTS budowanych w Niemczech, we Włoszech oraz w Polsce.
Spółka zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe w trzecim kwartale, ale przewiduje, że środowisko operacyjne zacznie wracać do normy pod koniec roku.
W europejskim portfolio Prologis znajduje się obecnie 756 budynków o powierzchni 18,5 miliona metrów kwadratowych, ze wskaźnikiem zajętości na poziomie 96%. Europejska działalność inwestycyjna Prologis w pierwszym kwartale obejmowała łącznie 106 384 metry kwadratowe, z czego 84,1% stanowiły projekty typu built-to-suit zlokalizowane na kluczowych rynkach w pobliżu głównych ośrodków konsumpcji.

Europa Centralna – główne wskaźniki na dzień 31 marca 2020:
Działalność operacyjna
– Całkowita wielkość portfolio w regionie CE to 4,2 miliona metrów kwadratowych (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), w tym 1,9 miliona metrów kwadratowych w Polsce.
– Utrzymuje się stabilny, 95% poziom zajętości portfolio, w Polsce kształtuje się on na poziomie 93%.
– Podpisano umowy na ponad 386 000 metrów kwadratowych, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Umowy zawarte na polskim rynku stanowiły 53% podpisanych kontraktów w regionie (206 700 metrów kwadratowych).

Działalność inwestycyjna
– W CE nie wstrzymano żadnej inwestycji Prologis.
– W Europie Środkowej w budowie jest obecnie 5 obiektów magazynowych o łącznej powierzchni 160 000 metrów kwadratowych: w Polsce (Prologis Park Janki, Prologis Park Ruda Śląska), w Czechach (Prologis Park Prague-Uzice) i na Węgrzech (Prologis Park Budapest-Harbor).
– Budynek 3 o powierzchni 37 800 metrów kwadratowych w Prologis Park Nitra został sprzedany firmie, która wcześniej nabyła, położone w tym samym Parku, budynki 1 oraz 2.

Działalność charytatywna
– Fundacja Prologis uruchomiła 5 milionów dolarów na wsparcie organizacji walczących z pandemią COVID-19 na całym świecie, które skupiają się w szczególności na dostarczeniu żywności najbardziej potrzebującym oraz na niesieniu pomocy środowiskom medycznym, które w drastyczny sposób zostały dotknięte sytuacją.

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C