Prosta droga do certyfikatu przewoźnika drogowego

C

26-01-2018

Polska jest potęgą w transporcie drogowym. Nasi kierowcy z powodzeniem rywalizują z najlepszymi przewoźnikami w Europie Zachodniej i są konkurencyjni do tego stopnia, że niektóre kraje próbują ograniczyć polski udział w rynku poprzez regulacje dotyczące płac minimalnych. Żeby jednak móc prowadzić ten rodzaj działalności gospodarczej, konieczne jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych.

Polska jest potęgą w transporcie drogowym. Nasi kierowcy z powodzeniem rywalizują z najlepszymi przewoźnikami w Europie Zachodniej i są konkurencyjni do tego stopnia, że niektóre kraje próbują ograniczyć polski udział w rynku poprzez regulacje dotyczące płac minimalnych. Żeby jednak móc prowadzić ten rodzaj działalności gospodarczej, konieczne jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych.

Trzeba zdać egzamin

Wymaga to opanowania niezbędnej wiedzy i zdania egzaminu przeprowadzanego przez Instytut Transportu Drogowego. Dawna licencja transportowa międzynarodowa została zastąpiona przez certyfikat unijny. Egzamin, pozwalający uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to test wielokrotnego wyboru, zawierający 64 pytania. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający uzyskuje 1 punkt. Część druga to podwójne zadanie problemowe – de facto dwa pytania związane z czasem pracy kierowców, ich wynagrodzeniem oraz rentownością firmy transportowej.

Dobry kurs to szanse na zdanie egzaminu

Wiedzę niezbędną do zdania egzaminu można przyswoić sobie w ciągu czterodniowego szkolenia. Na kurs kompetencji zawodowych można się wybrać w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Pleszewie, Poznaniu, Radomiu lub Rzeszowie. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości, kalkulator i coś do pisania. Oprócz solidnej porcji wiedzy kursanci otrzymują zeszyty szkoleniowe oraz zestawy pytań i odpowiedzi. Całość szkolenia to od 32 do 40 godzin nauki.

Dobrze zorganizowany kurs na spedytora daje ogromne szanse na zdanie egzaminu, ale jeśli komuś się nie powiedzie, może zdawać jeszcze raz i jeszcze raz – aż do skutku, przy czym oczywiście za każdy egzamin, także poprawkowy, trzeba zapłacić. Płatny jest także sam certyfikat. Wyniki egzaminu znane są po upływie tygodnia lub dwóch tygodni, a certyfikat wysyłany jest pocztą na adres zdającego.

Kierowców to nie dotyczy

Obowiązek posiadania certyfikatu nie dotyczy kierowców, a jedynie osób zarządzających firmami transportowymi. Osobą zarządzającą może być małżonka lub małżonek. Certyfikat potwierdza, że dana osoba ma kompetencje niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa zajmującego się transportem drogowym. Dodatkowymi warunkami do uzyskania licencji na taką działalność jest posiadanie odpowiednich zasobów finansowych oraz niekaralność.

Zakres wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu obejmuje m.in. zagadnienia prawa cywilnego (umowy transportowe, roszczenia, odszkodowania, wypadki), prawa handlowego, socjalnego i podatkowego, a także zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C