Przewidywania eksporterów i importerów na 2014 r.: będzie dobrze!

C

13-01-2014

AKCENTA, instytucja płatnicza zajmująca się obsługą transakcji walutowych dla firm, zapytała polskich eksporterów i importerów o ich przewidywania dotyczące najbliższych miesięcy i całego 2014 r. Firmy zajmujące się handlem zagranicznym są optymistyczne: 38,1 proc. prezesów i właścicieli w perspektywie roku widzi przed sobą więcej szans niż ewentualnych zagrożeń.         Więcej zagrożeń niż szans dostrzega przed sobą 18,5 proc. firm eksportowych i importowych. 37,6 proc. jest zdania, że w kolejnym roku czeka ich tyle samo szans, co zagrożeń.   Badanie przeprowadzone przez AKCENTĘ* wykazało różnice pomiędzy przewidywaniami eksporterów a przewidywaniami importerów. Wśród eksporterów więcej szans niż zagrożeń widzi 38,6% zapytanych, tyle samo szans ile zagrożeń - 38,6%, a więcej zagrożeń niż szans - 20,8%. Wśród importerów wskaźniki wynosiły odpowiednio 36,7%, 37,6% i 16,5%. Oznacza to, że importerzy mniej boją się przyszłości i że mają nadzieję dorównać eksporterom, dzięki którym polska gospodarka ma się tak dobrze (zgodnie z danymi GUS wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. roku wyniósł +1,4 pkt. proc., w II kw. br. +2,5 pkt. proc.). Stosunkowo większy optymizm importerów jest dobrym znakiem na przyszłość, bo to właśnie import jest głównym wyznacznikiem popytu wewnętrznego, tak ważnego dla krajowej gospodarki. Wszyscy cieszymy się, że polski eksport tak świetnie sobie radzi, ale dopiero, gdy zacznie rosnąć popyt wewnętrzny w Polsce będziemy mieć prawdziwe powody do radości ? podkreśla Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTA w Polsce.     Z jednej strony importerzy są bardziej optymistyczni, z drugiej jednak strony są mniej pewni swoich prognoz. Niemal co dziesiątemu importerowi (9,2%) trudno jest ocenić przyszłość swojej firmy w perspektywie roku, natomiast ten sam problem ma jedynie co pięćdziesiąty eksporter (2%).     Zgodnie z wynikami badania im większa firma, tym lepsze jest jej nastawienie do przyszłości. Najbardziej optymistyczni są właściciele przedsiębiorstw o obrotach powyżej 50 mln EUR ? aż 37,5% z nich widzi przed sobą więcej szans niż zagrożeń, a jednocześnie tylko 6,3% widzi przed sobą więcej zagrożeń niż szans. Mniej optymistyczne są firmy najmniejsze, o obrotach do 10 mln EUR: 29,5% dostrzega więcej zagrożeń niż szans a 26,7% więcej szans niż zagrożeń.     * Ogólnopolskie badanie ?Plany importerów i eksporterów? dla AKCENTY w dniach 29-31.10.2013 r. przeprowadził Instytut Homo Homini. Badanie zostało wykonane na próbie 216 przedsiębiorstw zajmujących się importem i/lub eksportem metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).    

akcenta-logoAKCENTA, instytucja płatnicza zajmująca się obsługą transakcji walutowych dla firm, zapytała polskich eksporterów i importerów o ich przewidywania dotyczące najbliższych miesięcy i całego 2014 r. Firmy zajmujące się handlem zagranicznym są optymistyczne: 38,1 proc. prezesów i właścicieli w perspektywie roku widzi przed sobą więcej szans niż ewentualnych zagrożeń.

 

 

 

 

Więcej zagrożeń niż szans dostrzega przed sobą 18,5 proc. firm eksportowych i importowych. 37,6 proc. jest zdania, że w kolejnym roku czeka ich tyle samo szans, co zagrożeń.

 

Badanie przeprowadzone przez AKCENTĘ* wykazało różnice pomiędzy przewidywaniami eksporterów a przewidywaniami importerów. Wśród eksporterów więcej szans niż zagrożeń widzi 38,6% zapytanych, tyle samo szans ile zagrożeń – 38,6%, a więcej zagrożeń niż szans – 20,8%. Wśród importerów wskaźniki wynosiły odpowiednio 36,7%, 37,6% i 16,5%. Oznacza to, że importerzy mniej boją się przyszłości i że mają nadzieję dorównać eksporterom, dzięki którym polska gospodarka ma się tak dobrze (zgodnie z danymi GUS wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. roku wyniósł +1,4 pkt. proc., w II kw. br. +2,5 pkt. proc.). Stosunkowo większy optymizm importerów jest dobrym znakiem na przyszłość, bo to właśnie import jest głównym wyznacznikiem popytu wewnętrznego, tak ważnego dla krajowej gospodarki. Wszyscy cieszymy się, że polski eksport tak świetnie sobie radzi, ale dopiero, gdy zacznie rosnąć popyt wewnętrzny w Polsce będziemy mieć prawdziwe powody do radości ? podkreśla Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTA w Polsce.

 

Nastroje 2014 Handel zagr Wg obotu

 

Z jednej strony importerzy są bardziej optymistyczni, z drugiej jednak strony są mniej pewni swoich prognoz. Niemal co dziesiątemu importerowi (9,2%) trudno jest ocenić przyszłość swojej firmy w perspektywie roku, natomiast ten sam problem ma jedynie co pięćdziesiąty eksporter (2%).

 

Nastroje 2014 Handel zagr Ogółem

 

Zgodnie z wynikami badania im większa firma, tym lepsze jest jej nastawienie do przyszłości. Najbardziej optymistyczni są właściciele przedsiębiorstw o obrotach powyżej 50 mln EUR ? aż 37,5% z nich widzi przed sobą więcej szans niż zagrożeń, a jednocześnie tylko 6,3% widzi przed sobą więcej zagrożeń niż szans. Mniej optymistyczne są firmy najmniejsze, o obrotach do 10 mln EUR: 29,5% dostrzega więcej zagrożeń niż szans a 26,7% więcej szans niż zagrożeń.

 

Nastroje 2014 Handel zagr Wg branży

 

* Ogólnopolskie badanie ?Plany importerów i eksporterów? dla AKCENTY w dniach 29-31.10.2013 r. przeprowadził Instytut Homo Homini. Badanie zostało wykonane na próbie 216 przedsiębiorstw zajmujących się importem i/lub eksportem metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

 

Nastroje 2014 Handel zagr Wg obotu

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C