Raben dołącza do inicjatywy SBTi

C

09-09-2022

Grupa Raben dołączyła do międzynarodowej inicjatywy Science Based Target i poddała swoje cele dekarbonizacyjne weryfikacji.

Science Based Target initiative (SBTi) jest międzynarodową organizacją umożliwiającą przedsiębiorstwom wyznaczanie celów redukcji emisji zgodnie z obecnym stanem wiedzy nauki o klimacie. Koncentruje się na przyspieszeniu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę przed 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto przed 2050 r. SBTi to efekt współpracy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

– Dołączenie do grona firm, które wyznaczyły cele redukcyjne w oparciu o wiedzę naukową to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie. Jestem głęboko przekonany, że spoczywa na nas wszystkich, ale przede wszystkich na firmach, odpowiedzialność za przyszłość naszej planety – powiedział Ewald Raben, dyrektor generalny Grupy Raben.

W 2022 roku firma, po publikacji raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) wyznaczyła nowe, bardziej ambitne cele, które obejmują swoim zakresem redukcję emisji w całym łańcuchu wartości. Zatwierdzenie celów przez SBTi, potwierdziła ich zgodność z celem klimatycznym zawartym w porozumieniu paryskim z 2015 roku.

– Wyznaczenie poziomu redukcji w oparciu o metodologię SBTi jest dopiero początkiem. Do pełnego osiągnięcia zamierzonych celów konieczne jest zaangażowanie nie tylko nas samych, ale również wszystkich partnerów w naszym łańcuchu wartości. Bez współpracy, dialogu prowadzonego w oparciu o wspólnotę wartości, osiągnięcie globalnych celów i porozumień nie będzie możliwe – tłumaczy Ewelina Jabłońska-Gryżenia, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju.

Nowe cele Grupy Raben zakładają redukcję emisji z zakresu 1 i 2 o 38,7% do 2030 (w porównaniu do poziomu emisji w tych zakresach w roku 2020). Oznacza to ograniczenie emisji pochodzących zarówno z transportu prowadzonego przez własną flotę Grupy Raben jak i emisji związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury magazynowej. Dodatkowo, aby osiągnąć cel Porozumienia Paryskiego, Grupa Raben zobowiązała się do 2026 zaangażować stałych przewoźników, odpowiedzialnych łącznie za 77% emisji w zakresie 3, w działania na rzecz klimatu i wyznaczenie przez nich celów redukcyjnych. W wyznaczeniu celów Grupa Raben była wspierana przez zespół doradców firmy Deloitte.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C