Raport Edenred i UTA: Deficyt kierowców w Europie to teraz największe wyzwanie

C

12-03-2020


Szacuje się, że rynek potrzebuje około 100 000 dodatkowych pracowników, aby zaspokoić aktualne potrzeby firm transportowych. Przy czym zapotrzebowanie to nieustannie rośnie. Próbując przeciwdziałać temu trendowi, spedytorzy aktywnie poszukują nowych pracowników za pośrednictwem różnych kanałów rekrutacyjnych.

To tylko niektóre wnioski płynące z analizy raportu „Driving Forces -Challenges an oportunities in the European Road Transport”. Dokument został przygotowany przez firmę konsultingową Frost & Sullivan na zlecenie Edenred i UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA). Na jego potrzeby przeprowadzono szereg wywiadów z menedżerami flot w całej Europie. Specjaliści zostali zapytani między innymi o ich obecne wyzwania.

Zatrudnianie i długoterminowe utrzymanie wykwalifikowanych kierowców stanowi istotna kwestię dla menedżerów flot – mówi Carsten Bettermann, dyrektor generalny UTA. Nie chodzi tylko o optymalne wykorzystanie floty, ale także o zwiększenie jej wydajności. Wysoko wykwalifikowany kierowca może wygenerować oszczędności w zużyciu paliwa na poziomie od 10 do 20 procent.

Aby osiągnąć ten cel, branża musi przygotować konkurencyjne pakiety wynagrodzeń obejmujące świadczenia społeczne, a także atrakcyjne programy motywacyjne dla kierowców.

Zarządzanie złożonymi kosztami operacyjnymi

Kolejne wyzwanie, z którym zmaga się branża to zarządzanie codziennymi kosztami. Poziom obciążenia różni się w zależności od wielkości floty, czasu podróży, poziomu płac i podatków. W przypadku większości firm, na pierwszym miejscu w zestawieniu kosztów całkowitych  znajduje się wynagrodzenie kierowcy, które stanowi od 30% do 34% sumy obciążeń. Kolejne pozycje zajmują: koszty paliwa (25% do 30%), zarządzania parkiem pojazdów i ich utrzymania (20 %), a także opłaty drogowe (8% do 12%).

Aby redukować poziom wydatków, spedytorzy mogą korzystać z różnych rozwiązań, m. in. kart paliwowych, które umożliwiają obniżenie ceny zakupu paliwa i upraszczają fakturowanie oraz oferują wiele możliwości kontrolnych. Na zwiększenie rentowności firmy transportowej wpływają również dodatkowe udogodnienia: serwis zwrotu podatku lub interoperacyjne rozwiązania do rejestracji opłat drogowych, takie jak urządzenie UTA One®,  które pozwala, by kierowca koncentrował  się na swojej podstawowej pracy.

Innym skutecznym sposobem na obniżenie kosztów są innowacje telematyczne, stosowane w 37 % europejskich ciężarówek.

Optymalne wykorzystanie ładunku i unikanie pustych przejazdów, które ze względu na asymetryczny przepływ towarów w przypadku europejskich spedytorów wynoszą około 25 %,  to także duży potencjał oszczędności – dodaje Carsten Bettermann. Cyfryzacja otwiera tutaj zupełnie nowe możliwości, które w nadchodzących latach uzupełnią stosowne aktualnie rozwiązania.

Finansowanie i utrzymanie floty

Zarządzanie flotą oraz zakup i utrzymanie parku pojazdów wymagają znacznych inwestycji.

W celu zmniejszenia długoterminowych obciążeń finansowych także na tym polu menedżerowie flot nieustannie poszukują opcji optymalizacji kosztów. Ważne jest, aby znaleźć optymalną równowagę między dostępnymi możliwościami: zakupem pojazdu, leasingiem i różnymi modelami wynajmu. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje leasing pojazdów, który  znacznie zmniejsza obciążenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ta forma finansowania stanowi obecnie 70 % wszystkich nowych rejestracji w Europie. W kontekście kosztów kluczową zmienną jest także konserwacja pojazdów. Ma to znaczenie szczególnie w krajach takich jak Rumunia, gdzie przeciętny użytkowany pojazd ma 15 lat (to dwa razy więcej niż we Francji).

Znaczne oszczędności może przynieść także konserwacja predykcyjna, w której by proaktywnie unikać błędów i awarii sprzętu brane są pod uwagę wszystkie parametry pojazdu.

To samo dotyczy paliw alternatywnych, takich jak skroplony gaz ziemny (LNG) lub energia elektryczna, chociaż obie technologie wciąż mają swoje ograniczenia – mówi Carsten Bettermann.

Dostęp do bezpiecznych parkingów

W niektórych regionach Europy liczba strzeżonych parkingów jest znikoma. Podczas, gdy liczba pojazdów na europejskich drogach w ostatnich latach znacznie wzrosła, liczba miejsc parkingowych pozostała niezmieniona. W  2019 r. istniało tylko 57 certyfikowanych parkingów strzeżonych, około 500 parkingów strzeżonych i około 5000 parkingów bez zabezpieczeń. Ich rozmieszczenie w całym obszarze dróg Europy jest bardzo nierównomierne.

Z myślą o potrzebach kierowców opracowano wiele platform i aplikacji internetowych, które oszczędzają czas, pomagają w rezerwacjach miejsc parkingowych oraz w płatnościach na stacjach paliw.

Nasza usługa parkingowa ParkWell oferuje firmom spedycyjnym sieć parkingów, które chronią pracowników oraz ładunek podczas tzw. pauzowania w całej Europie – wyjaśnia Carsten Bettermann. Wszelkie opłaty parkingowe można szybko i łatwo uregulować za pomocą karty UTA lub naszego urządzenia pokładowego.

W miejscach postoju również rozszerzono ofertę o dodatkowe usługi, takie jak zakwaterowanie, prysznice, restauracje, sklepy, siłownie i kina.

Raport Edenred podkreśla znaczenie daleko idących zmian w europejskim sektorze transportu – komentuje Antoine Dumurgier, dyrektor operacyjny Edenred Fleet & Mobility Solutions. Rzuca światło na obecne wyzwania stojące przed branżą. Podkreśla trendy, takie jak wprowadzanie nowych technologii pokładowych, które będą istotnym motorem wzrostu i wydajności dla firm transportowych. Edenred zapewnia wsparcie menedżerom flot oraz specjalistom branży w ich codziennych zmaganiach. Pomaga wykorzystywać możliwości rozwoju poprzez zapewnienie skutecznych rozwiązań technologicznych. Pozwala również mierzyć się z wyzwaniami, takimi jak niedobór odpowiednio wykwalifikowanych kierowców oraz zarządzanie flotą i jej utrzymanie – dodaje Antoine Dumurgier.

Pełna wersja raportu jest dostępna TU

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C