Rok 2016 w intralogistyce – podsumowanie

C

13-12-2016

W związku z nieoczekiwanymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej oraz znacząco mniejszymi niż prognozowane wartościami Przyrostu Krajowego Brutto, można by spodziewać się pogorszenia sytuacji w przemyśle i transporcie. Jednak dane rynkowe sugerują, że sektory mające bezpośrednie przełożenie na intralogistykę nie w pełni poddają się negatywnym wpływom.   Według tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2016 r. dynamika wzrostu PKB wyniosła 2,5 proc. Eksperci przewidują, że w związku z tymi danymi, utrzymanie prognozy dla gospodarki na zakładanym przez Ministerstwo Finansów poziomie równym 3,4 proc. będzie właściwie niemożliwe. W cyklicznym "Raporcie o inflacji" z listopada 2016 roku Narodowy Bank Polski wskazuje, że skutkujący obniżeniem PKB spadek inwestycji związany był ze zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE oraz utrzymującą się niepewnością co do otoczenia regulacyjnego prywatnych przedsiębiorstw. Jednak szczegółowe dane dotyczące firm z sektora produkcji przemysłowej nie potwierdzają jednoznacznie negatywnego obrazu sytuacji.   Gospodarcze wskaźniki dla przemysłu i transportu   Indeks PMI jest wskaźnikiem aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym naszego kraju, mówiącym o tym, jak sytuację postrzegają pracujący w nim menadżerowie. W uproszczeniu można powiedzieć, że gdy PMI osiąga poziom 50 pkt., taka sama jest liczba respondentów diagnozujących stan swojej firmy jako lepiej i gorzej niż w poprzednim miesiącu. Przez cały rok parametr zachowywał wartości świadczące o tym, że większość przedsiębiorstw wciąż postrzega sytuację optymistycznie. W ciągu 12 miesięcy, poczynając od października 2015 roku, indeks wahał się w zakresie od 50,2 do 53,8 punktów. Jako że uznaje się go za wskaźnik wyprzedzający koniunktury, można spodziewać się więc, że w najbliższych miesiącach gospodarka nie dozna rażącego spowolnienia. „W październiku wskaźnik PMI utrzymał się ponad neutralnym progiem 50,0 dwudziesty piąty miesiąc z rzędu, wskazując na ogólną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Odczyt wskaźnika spadł jednak z wrześniowego poziomu 52,2, kiedy uzyskał najlepszy wynik od sześciu miesięcy, do 50,2, rejestrując bliską stagnacji i zarazem najniższą wartość w obecnym okresie pozytywnych odczytów"  czytamy w komunikacie dostarczającej badań gospodarczych firmy Markit. Czynnikiem mającym największy wpływ na to spowolnienie wzrostu był nieznaczny spadek całkowitej liczby nowych zamówień – krajowych i eksportowych.   Mimo perturbacji, w ciągu roku dodatnie wartości zachowały także wskaźniki zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej (PP) oraz transportu, logistyki i komunikacji (T/L/K). Kwartalne prognozy Barometru Perspektyw Zatrudnienia Manpower wynosiły średnio +13 proc. w przypadku branży T/L/K oraz +17,5 proc. dla PP. W porównaniu kwartalnych wyników rok do roku sytuacja zmieniła się przeciętnie o -0,75 pp. w przypadku przedsiębiorstw przewozowych i o +6,5 pp. dla firm zajmujących się produkcją przemysłową. Podmioty funkcjonujące w sektorach najbliższych branży intralogistycznej wciąż zamierzają więc zwiększać zatrudnienie, choć dynamika wzrostów w tym zakresie nie jest jednoznacznie optymistyczna.   Korzystna sytuacja na rynku powierzchni magazynowych   Dużo bardziej pozytywny obraz wyłania się z danych na temat wielkości powierzchni magazynowej w naszym kraju. Jak wynika z raportu Rynek Przemysłowy i Logistyczny w Polsce po 3 kw. 2016 roku, przygotowanego przez firmę CBRE, sytuacja na tym polu jest bardzo dobra. Wydaje się wręcz, że będzie to rekordowy rok. Przez pierwsze 9 miesięcy 2016 r., na rynek dostarczono łącznie 970 000 m2 nowoczesnych obiektów. W budowie znajduje się kolejne 920 000 m2. W tym czasie wynajęto łącznie 2,38 mln m2 powierzchni magazynowej – o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.   „Rynek powierzchni magazynowych w Polsce nieustannie ewoluuje. W jego co raz większą rolę odgrywa branża e-commerce. (…) Obserwowane obecnie preferencje podmiotów [tej] branży intensyfikują zatem inwestycje typu ‘built-to-suit’ (BTS), które są dedykowane pod potrzeby konkretnych klientów"  mówi Aleksander Kuźniewski, Associate Director reprezentujący Dział Wynajmu Powierzchni Przemysłowo - Logistycznych, CBRE.   „Obserwujemy zwiększenie liczby przypadków powstawania od podstaw magazynów ściśle dostosowanych do potrzeb wynajmujących je przedsiębiorstw. Dział Intralogistyki STILL Polska coraz częściej otrzymuje zapytania dotyczące projektowania całościowej infrastruktury dla realizacji procesów transportu wewnętrznego" potwierdza występowanie trendu Rafał Pańczyk, Dyrektor Działu Intralogistyki STILL Polska, świadczącego usługi doradcze z zakresu wyposażenia obiektów przemysłowych i magazynowych.   Upowszechnienie technologii przyszłości   Rok przyniósł również ciekawe nowinki technologiczne. Na targach LogiMat oraz CeMAT zaprezentowano kilka innowacyjnych koncepcji, których upowszechnienie może zrewolucjonizować transport wewnętrzny.   „W naszej ocenie, do najważniejszych premier 2016 należała prezentacja pierwszego czołowego wózka widłowego z przeciwwagą z baterią Li-Ion oraz debiut samobieżnego pojazdu do kompletacji poziomej"  mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. „Produkty te są odzwierciedleniem wiodących dziś trendów – wzrostu znaczenia ekologicznych, ściśle dopasowanych do procesów intralogistycznych jednostek napędowych oraz rosnącej roli inteligentnej automatyzacji i rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0" dodaje ekspert.   Nowoczesne technologie  pozwalają znacząco zwiększać wydajność transportu wewnętrznego. Jedno z pierwszych wdrożeń floty całościowo wyposażonej w baterie litowo-jonowe umożliwiło ograniczenie liczby wózków niezbędnych do wykonania zadań o 23,8 proc.. W przypadku pojazdów dla zautomatyzowanej kompletacji, dzięki którym operator zwolniony jest z obowiązku kierowania, oszczędności czasu pracy sięgają nawet 30 proc.  

Fot. STILL 1W związku z nieoczekiwanymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej oraz znacząco mniejszymi niż prognozowane wartościami Przyrostu Krajowego Brutto, można by spodziewać się pogorszenia sytuacji w przemyśle i transporcie. Jednak dane rynkowe sugerują, że sektory mające bezpośrednie przełożenie na intralogistykę nie w pełni poddają się negatywnym wpływom.

 

Według tzw. szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale 2016 r. dynamika wzrostu PKB wyniosła 2,5 proc. Eksperci przewidują, że w związku z tymi danymi, utrzymanie prognozy dla gospodarki na zakładanym przez Ministerstwo Finansów poziomie równym 3,4 proc. będzie właściwie niemożliwe. W cyklicznym “Raporcie o inflacji” z listopada 2016 roku Narodowy Bank Polski wskazuje, że skutkujący obniżeniem PKB spadek inwestycji związany był ze zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE oraz utrzymującą się niepewnością co do otoczenia regulacyjnego prywatnych przedsiębiorstw. Jednak szczegółowe dane dotyczące firm z sektora produkcji przemysłowej nie potwierdzają jednoznacznie negatywnego obrazu sytuacji.

 

Gospodarcze wskaźniki dla przemysłu i transportu

 

Indeks PMI jest wskaźnikiem aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym naszego kraju, mówiącym o tym, jak sytuację postrzegają pracujący w nim menadżerowie. W uproszczeniu można powiedzieć, że gdy PMI osiąga poziom 50 pkt., taka sama jest liczba respondentów diagnozujących stan swojej firmy jako lepiej i gorzej niż w poprzednim miesiącu. Przez cały rok parametr zachowywał wartości świadczące o tym, że większość przedsiębiorstw wciąż postrzega sytuację optymistycznie. W ciągu 12 miesięcy, poczynając od października 2015 roku, indeks wahał się w zakresie od 50,2 do 53,8 punktów. Jako że uznaje się go za wskaźnik wyprzedzający koniunktury, można spodziewać się więc, że w najbliższych miesiącach gospodarka nie dozna rażącego spowolnienia. „W październiku wskaźnik PMI utrzymał się ponad neutralnym progiem 50,0 dwudziesty piąty miesiąc z rzędu, wskazując na ogólną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Odczyt wskaźnika spadł jednak z wrześniowego poziomu 52,2, kiedy uzyskał najlepszy wynik od sześciu miesięcy, do 50,2, rejestrując bliską stagnacji i zarazem najniższą wartość w obecnym okresie pozytywnych odczytów”  czytamy w komunikacie dostarczającej badań gospodarczych firmy Markit. Czynnikiem mającym największy wpływ na to spowolnienie wzrostu był nieznaczny spadek całkowitej liczby nowych zamówień – krajowych i eksportowych.

 

Mimo perturbacji, w ciągu roku dodatnie wartości zachowały także wskaźniki zatrudnienia w sektorze produkcji przemysłowej (PP) oraz transportu, logistyki i komunikacji (T/L/K). Kwartalne prognozy Barometru Perspektyw Zatrudnienia Manpower wynosiły średnio +13 proc. w przypadku branży T/L/K oraz +17,5 proc. dla PP. W porównaniu kwartalnych wyników rok do roku sytuacja zmieniła się przeciętnie o -0,75 pp. w przypadku przedsiębiorstw przewozowych i o +6,5 pp. dla firm zajmujących się produkcją przemysłową. Podmioty funkcjonujące w sektorach najbliższych branży intralogistycznej wciąż zamierzają więc zwiększać zatrudnienie, choć dynamika wzrostów w tym zakresie nie jest jednoznacznie optymistyczna.

 

Korzystna sytuacja na rynku powierzchni magazynowych

 

Dużo bardziej pozytywny obraz wyłania się z danych na temat wielkości powierzchni magazynowej w naszym kraju. Jak wynika z raportu Rynek Przemysłowy i Logistyczny w Polsce po 3 kw. 2016 roku, przygotowanego przez firmę CBRE, sytuacja na tym polu jest bardzo dobra. Wydaje się wręcz, że będzie to rekordowy rok. Przez pierwsze 9 miesięcy 2016 r., na rynek dostarczono łącznie 970 000 m2 nowoczesnych obiektów. W budowie znajduje się kolejne 920 000 m2. W tym czasie wynajęto łącznie 2,38 mln m2 powierzchni magazynowej – o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

 

„Rynek powierzchni magazynowych w Polsce nieustannie ewoluuje. W jego co raz większą rolę odgrywa branża e-commerce. (…) Obserwowane obecnie preferencje podmiotów [tej] branży intensyfikują zatem inwestycje typu ‘built-to-suit’ (BTS), które są dedykowane pod potrzeby konkretnych klientów”  mówi Aleksander Kuźniewski, Associate Director reprezentujący Dział Wynajmu Powierzchni Przemysłowo – Logistycznych, CBRE.

 

„Obserwujemy zwiększenie liczby przypadków powstawania od podstaw magazynów ściśle dostosowanych do potrzeb wynajmujących je przedsiębiorstw. Dział Intralogistyki STILL Polska coraz częściej otrzymuje zapytania dotyczące projektowania całościowej infrastruktury dla realizacji procesów transportu wewnętrznego” potwierdza występowanie trendu Rafał Pańczyk, Dyrektor Działu Intralogistyki STILL Polska, świadczącego usługi doradcze z zakresu wyposażenia obiektów przemysłowych i magazynowych.

 

Upowszechnienie technologii przyszłości

 

Rok przyniósł również ciekawe nowinki technologiczne. Na targach LogiMat oraz CeMAT zaprezentowano kilka innowacyjnych koncepcji, których upowszechnienie może zrewolucjonizować transport wewnętrzny.

 

„W naszej ocenie, do najważniejszych premier 2016 należała prezentacja pierwszego czołowego wózka widłowego z przeciwwagą z baterią Li-Ion oraz debiut samobieżnego pojazdu do kompletacji poziomej”  mówi Tobiasz Jakubczak, specjalista ds. produktu STILL Polska. „Produkty te są odzwierciedleniem wiodących dziś trendów – wzrostu znaczenia ekologicznych, ściśle dopasowanych do procesów intralogistycznych jednostek napędowych oraz rosnącej roli inteligentnej automatyzacji i rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0″ dodaje ekspert.

 

Nowoczesne technologie  pozwalają znacząco zwiększać wydajność transportu wewnętrznego. Jedno z pierwszych wdrożeń floty całościowo wyposażonej w baterie litowo-jonowe umożliwiło ograniczenie liczby wózków niezbędnych do wykonania zadań o 23,8 proc.. W przypadku pojazdów dla zautomatyzowanej kompletacji, dzięki którym operator zwolniony jest z obowiązku kierowania, oszczędności czasu pracy sięgają nawet 30 proc.

 

Fot. STILL 2

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C